Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình giá trị cương lĩnh chính trị đầu tiên 1930

Được đăng lên bởi taichinhquoctechieu3
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁTRỊ
LỊCHSỬCƯƠNGLĨNH
CHÍNHTRỊĐẦUTIÊNCỦA
ĐẢNGCỘNGSẢN
VIỆTNAM
• Tiểuluậnmônhọc:Đườnglốicáchmạngcủa
ĐCSVN

• Cánbộhướngdẫn:ThS. VŨ VĂN QUẾ
• Nhómsinhviênthựchiện: NHÓM 1

NỘI DUNG

ChươngI:HộinghịthànhlậpĐảngvàcươnglĩnhchínhtrị
đầutiêncủaĐảng
ChươngII:Giátrịcủacươnglĩnh

Chương1:Hộinghịthànhlậpvàcươnglĩnhchínhtrịđầutiêncủađảng

1.

Hoàncảnhrađời

a)

Hoàncảnhquốctế

Mâu thuẫn giữa thuộc địangàycàng gay gắt.

TưtưởngMácLêNin

Cáchmạngtháng10Ngathànhcông

Chương1:Hộinghịthànhlậpvàcươnglĩnhchínhtrịđầutiêncủađảng

1.

Hoàncảnhrađời
b) Hoàncảnhtrongnước
ÁchđôhộcủathựcdânPháp
Phongtràoyêunướctheokhuynhhướngphongkiếnvàtưsản
Phongtràoyêunướctheokhuynhhướngvôsản:NguyễnTấtThành-> conđườngcáchmạngvôsản
Cácđảngtheokhuynhhướngcộngsảnlầnlượtrađời:ĐôngDươngCộngSảnĐảng, An
NamCộngSảnĐảng,ĐôngDươngCộngSảnLiênĐoàn.

Đếnngày24/2/1930, 3tổchứchợpnhấtthànhĐảngCộngSảnViệtNam

THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 3/2/1930

Cuộchọpgiữacáclãnhđạ
o3đảngcộngsảnViệtNam
quyếtđinhhợpnhất3tổchứ
cthànhĐảngcộngsảnViệt
Nam.Đềravàthôngquacư
ơnglĩnhchínhtrịđầutiênc
ủaĐảngCộngSảnViệtNa
m

Chương1:Hộinghịthànhlậpvàcươnglĩnhchínhtrịđầutiêncủađảng

2.

Nộidungcươnglĩnh

 Mộtlà:ĐườnglốichiếnlượccủaCáchMạngViêtNam.
 Hailà:Xácđịnhnhiệmvụcủacáchmạngtưsảndânquyềnvàthổđịacáchmạng.
 Balà:Xácđịnhlựclượngcáchmạngnòngcốt.
 Bốnlà:Phươngphápcáchmạngtưsảndânquyền.
 Nămlà:VềquanhệcáchmạngViệtNamvớicáchmạngthếgiới.
 Sáulà:ĐảngvàvaitròlãnhđạocủaĐảng.

Cươnglĩnhđầutiêncủađảngcộngsảnviệtnam

Bảngchéptaynộidu
ngcươnglĩnhđầutiê
ncủaĐảngCộngSả
nViệtNambaogồm
5nộidungcơbảnđãt
rìnhbàyởtrên.

Chương2:giátrịcươnglĩnh

1.

Phươngdiệnlýluận

a)

ĐườnglốichiếnlượccủacáchmạngViệtNam

KhẳngđịnhphươnghướngchiếnlượccủacáchmạngViệtNam.“Chủtrươnglàmtưsảndânquyềncáchmạngvàt
hổđịacáchmạngđểđitớixãhộicộngsản”.

b)

Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cáchmạng

Cương lĩnh chỉ rõ:''Đánh đố đế quốc chủ nghĩa và bọn phong kiến. Làm cho nướcNamđượchoàn toàn
độc lập".Tứclànhiệmvụ của cách mạng tư sản dân quyền (sau nàygọilàcách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân) là chống đế quốc giành độc lập cho dân tộcvàchốngphong kiến để giành ruộng đất cho dân cày.
Trong đó nhiệm vụ chống đếquốc,giảiphóng dân tộc là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

Chương2:giátrịcươnglĩnh

1.

Phươngdiệnlýluận

c)

Lựclượngcáchmạng

Cương lĩnh nêu rõ:"Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức,trung nông, Thanh niên,
Tân Việt, v.v. đế kéo họ đi vào phe vô sản giaicấp. Còn đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ
và tư bản An Namm...
Tiểuluậnmônhọc:Đườnglốicáchmạngcủa
ĐCSVN
Cánbộhướngdẫn:ThS. VĂN QU
Nhómsinhviênthựchiện: NHÓM 1
GIÁTRỊ
LỊCHSỬCƯƠNGLĨNH
CHÍNHTRỊĐẦUTIÊNCỦA
ĐẢNGCỘNGSẢN
VIỆTNAM
Bài thuyết trình giá trị cương lĩnh chính trị đầu tiên 1930 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình giá trị cương lĩnh chính trị đầu tiên 1930 - Người đăng: taichinhquoctechieu3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài thuyết trình giá trị cương lĩnh chính trị đầu tiên 1930 9 10 830