Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình Herbert Spencer (1820 – 1903)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HERBERT SPENCER
(1820 – 1903)

“Xã hội học là khoa học về xã hội
với tư cách là siêu sinh thể”

HERBERT SPENCER

I.

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ

II. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA XÃ HỘI
HỌC

III. VẤN ĐỀ KHÁCH QUAN VÀ CHỦ QUAN CỦA PHƯƠNG PHÁP LUẬN

IV. PHÂN LOẠI XÃ HỘI VÀ THIẾT CHẾ XÃ HỘI

Bối cảnh xã hội:
 Bối cảnh kinh tế
 Bối cảnh chính trị
Quan điểm tư tưởng xã hội học của ông chịu ảnh hưởng rất sâu sắc bối cảnh kinh tế xã hội Anh cuối thế kỷ 18
đầu thế kỷ 19.Thực tế thời điểm đó ở anh CNTB phát triển tới đỉnh cao. Xã hội Anh rất phồn thịnh. Spencer
nhìn thấy một số khía cạnh tích cực của chủ nghĩa tư bản như tính hiệu quả, môi trường tự do cạnh tranh và
tự do buôn bán.
Ngoài ra về lý luận ông chịu ảnh hưởng lớn chủ nghĩa thực chứng của A.Comte và học thuyết tiến hoá giống
loài của C.Đacuyn.

I.SƠ LƯỢC TIỂU SỬ:
* HerbertSpencer(1820-1903) là nhà triết học, nhà xã
hội học người Anh.
* Spencerhầu như không theo học ở trường lớp chính
quy mà chủ yếu học tập ở nhà dưới sự dạy bảo của cha
và người thân trong gia đình.
* Bịảnh hưởng bởi "sinh vậthọc“ củaCharles Darwin
(1809-1882), Spencerđã đưa ra quan điểm tiến hóa xã
hội.

Đốitượng:Nghiêncứuquátrìnhhìnhthành,pháttriển,tậphợpvàđiềukhiểnxãhộivớitínhcáchchúngsinhratừtươngtáccánhâ
nvớinhóm
Xãhộihọckhôngnênsađànghiêncứucáiđặcthùmànênnghiêncứucáichung,quyluật.

Các tác phẩm chính của ông: Tĩnh học xã hội
(1950), Nghiên cứu xã hội học(1873), Các
nguyên lý của xã hội học (1876), Xã hội học
mô tả(1873).

II.Các nguyên lý cơ bản của
Xã hội học:
1.Xã hội là cơ thể siêu hữu cơ:
Cơ thể siêu hữu cơ và cơ
Giống:

•Cókhả năng sinh tồn và pháttriển

thể hữu cơ có điểm gì
giống và khác nhau?

theoquy luật tiến hóa.

•Tuântheo các quy luật như tăng kích cỡ của
cơthể sẽ làm tăng tính chất và trình độ chuyên môn hóa chức năng.

•Trảiqua các giai đoạn: tăng trưởng, phân hóa, liên kết, phân rã.
•Nhấn mạnh khả năng tự điều chỉnh của xã hội để đạt đến trạng thái cân bằng và hoàn hảo.

Khác: Cơ thể siêu hữu cơ gồm các bộ phận có khả năng ý thức và tác động lẫn nhau thông qua hệ thống
ngôn ngữ, ký hiệu, biểu tượng…

II.Các nguyên lý cơ bản của
Xã hội học:
2.Nguyên lý tiến hóa xã hội:

Xã hội loài người phát triển tuân theo quy luật tiến hóa từ xã hội có cơ cấu nhỏ, đơn giản, chuyên môn hóa thấp,
không ổn định, dễ phân rã đến xã hội có cơ cấu lớn, phức tạp, chuyên môn hóa cao, liên kết bền vững và ổn định.

 Xã hội chỉ có thể tồn tại và phát triển lành mạnh khi các cơ quan chức năng của xã hội đó đảm bảo thỏa
mãn được các nhu cầu sống...
HERBERT SPENCER
(1820 – 1903)
“Xã hội học là khoa học về hội
với tư cách là siêu sinh thể”
Bài thuyết trình Herbert Spencer (1820 – 1903) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình Herbert Spencer (1820 – 1903) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài thuyết trình Herbert Spencer (1820 – 1903) 9 10 496