Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình vai trò của xã hội trong việc hỗ trợ bà mẹ vị thành niên nuôi con bằng sữa mẹ

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI TRONG VIỆC HỖ
TRỢ BÀ MẸ VỊ THÀNH NIÊN NUÔI CON
BẰNG SỮA MẸ.

LE THI YEN PHI

ĐẶT VẤN ĐỀ
• Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh.
• Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ tăng theo tuổi của
người mẹ. Bà mẹ lớn tuổi cho con bú mẹ cao
hơn so với bà mẹ trẻ tuổi
• Hỗ trợ xã hội đã được chứng minh là có liên
quan tích cực với việc bắt đầu và tiếp tục cho
con bú
• Tương tác mẹ - con rất quan trọng trong đó vai
trò của người mẹ có thể được thực hiện để thúc
đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ.

ĐẶT VẤN ĐỀ
• Sự thành công trong nuôi con bằng sữa mẹ của
bà mẹ tuổi vị thành niên lần đầu làm mẹ phụ
thuộc vào nhiều điều kiện và các yếu tố khác
nhau.
• Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hỗ trợ xã hội từ
các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, gia đình và
bạn bè đã được chứng minh là có liên quan tích
cực với việc bắt đầu và tiếp tục cho con bú mẹ ở
bà mẹ tuổi vị thành niên lần đầu làm mẹ.

MỤC TIÊU
•

Hộ sinh tập trung vào các mối quan hệ gần gũi
của các bà mẹ vị thành niên sau sanh con lần
đầu cho con bú mẹ được phát triển trong thời
gian nằm viện thông qua quá trình chăm sóc để
thiết lập các hoạt động sau:
•
•
•
•

Tiến hành đánh giá các mối quan hệ được thiết lập
Hộ sinh - bà mẹ vị thành niên - mẹ của cô phối hợp
với nhau
Đạt được giá trị
Hỗ trợ bà mẹ tuổi vị thành niên sinh con lần đầu
thích nghi với vai trò bà mẹ

Tiến hành đánh giá các mối quan
hệ được thiết lập
• Giải thích tầm quan trọng của việc cho bé bú mẹ
trong những giờ đầu sau sinh
• Khuyến khích mẹ của bà mẹ vị thành niên tham
gia hỗ trợ cô cho bú mẹ
• Khuyến khích và giúp đỡ các bà mẹ vị thành
niên tiếp xúc da kề da với con mình càng nhiều
càng tốt
• Giải thích cho bà mẹ hiểu tầm quan trọng của tư
thế khi cho bú giúp tình cảm gắn bó và bú mẹ
hiệu quả

Tiến hành đánh giá các mối quan
hệ được thiết lập
• Hỗ trợ cho bà mẹ vị thành niên bế bé đúng cách
giúp cho mẹ và bé cảm thấy thoải mái trong thời
gian cho con bú
• Khuyến khích mẹ của bà mẹ vị thành niên kể
cho cô nghe về kinh nghiệm nuôi con bằng sữa
mẹ của mình và giúp bà mẹ vị thành niên thực
hành cho bé bú mẹ với nhiều tư thế khác nhau

Hộ sinh - bà mẹ vị thành niên mẹ của cô phối hợp với nhau
• Tổ chức các cuộc họp với các bà mẹ đồng đẵng
và các bà mẹ của bà mẹ vị thành niên để chia
sẻ kinh nghiệm nuôi con bằng sữa mẹ với nhau
• Chuẩn bị một số áp phích hấp dẫn hoặc tài liệu
về nuôi con bằng sữa mẹ trong phòng họp để
truyền đạt cho bà mẹ vị thành niên hiểu nuôi con
bằng sữa mẹ là phương pháp phổ biến được xã
hội công nhận.

Hộ sinh - bà mẹ vị thàn...
VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI TRONG VIỆC HỖ
TRỢ BÀ MẸ VỊ THÀNH NIÊN NUÔI CON
BẰNG SỮA MẸ.
LE THI YEN PHI
Bài thuyết trình vai trò của xã hội trong việc hỗ trợ bà mẹ vị thành niên nuôi con bằng sữa mẹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình vai trò của xã hội trong việc hỗ trợ bà mẹ vị thành niên nuôi con bằng sữa mẹ - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài thuyết trình vai trò của xã hội trong việc hỗ trợ bà mẹ vị thành niên nuôi con bằng sữa mẹ 9 10 194