Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình văn hóa phương đông

Được đăng lên bởi Nhu Minh Huynh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kính chào
THẦY
và các bạn

Tổ II gồm có 8 thành viên









Huỳnh Phạm Quang Anh
Nguyễn Thảo Chi
Bùi Thị Quỳnh Như
Lê Phước Xuân Thanh
Châu Trần Kim Ngân
Trần Phan Hoàng Minh
Nguyễn Tiến Hoàng Lân
Nguyễn Minh Trí

CHÀO MỪNG
CÁC BẠN
ĐẾN VỚI PHẦN
THUYẾT TRÌNH
CỦA TỔ II

Văn hóa

cổ đại

Phương Đông
PHẦN CHỮ VIẾT

Câu hỏi 1:

Các bạn hãy cho mình
biết chữ viết được ra
đời như thế nào?
(Hoàn cảnh ra đời của
chữ viết)

Thời cổ đại, khi nhà nước được hình thành,
loài người bước vào xã hội văn minh. Trong
buổi bình minh của lịch sử, các dân tộc
phương Đông đã sáng tạo nên nhiều thành
tựu văn hoá rực rỡ mà ngày nay chúng ta
vẫn đang được thừa hưởng.
Sự phát triển của đời sống làm cho quan hệ
của xã hội loài người trở nên phong phú và
đa dạng; người ta cần ghi chép và lưu giữ
những gì đã diễn ra. Chữ viết ra đời bắt
nguồn từ nhu cầu đó. Chữ viết là một phát
minh lớn của loài người.

Khi nhà nước được hình thành, do
nhu cầu của việc quản lý hành
chính (công văn, lưu giữ số liệu
ruộng đất, thuế má…) và nhu cầu
trao đổi thư từ, người ta cần ghi
chép và lưu giữ nên chữ viết ra đời.
Ban đầu, người phương Đông cổ đại
đều dùng chữ tượng hình mô phỏng
vật thật để nói lên ý nghĩ của mình.

Câu hỏi 2:
Chữ viết chỉ là những
hình vẽ, kí hiệu biểu
hiện khái niệm trừu
tượng gọi là gì?
CHỮ TƯỢNG HÌNH

Câu hỏi 3: Chữ tượng hình
được người ta cách điệu
hóa thành nét và ghép các
nét theo quy ước để phản
ánh ý nghĩa của con người
một cách phong phú hơn
gọi là gì?
CHỮ TƯỢNG Ý

Các cư dân phương đông là những
người đầu tiên phát minh ra chữ viết.
Vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN, chữ
viết xuất hiện ở đâu?
Ai Cập và Lưỡng Hà
Lúc đầu, chữ viết chỉ là hình vẽ những
gì mà họ muốn nói, sau đó họ sáng
tạo thêm những kí hiệu biểu hiện
khái niệm trừu tượng. Chữ viết theo
cách đó gọi là chữ tượng hình.

Sau này, người ta các điệu hóa chữ
tượng hình thành nét và ghép các nét
theo quy ước để phản ánh ý nghĩ của
con người một cách phong phú hơn
gọi là chữ tượng ý. Chữ tượng ý chưa
tách khỏi chữ tượng hình mà thường
được ghép với một thanh để phản
ánh tiếng nói, tiếng gọi có âm sắc,
thanh điệu của con người.





Người ta đã tìm thấy ở Tây Á hình vẽ một con
thuyền, ba Mặt Trời và ba con hươu nằm dưới
chân người. Bức vẽ muốn kể lại một cuộc đi
săn bằng thuyền ở ven sông trong ba ngày và
săn được ba con hươu.
Về sau, để diễn tả linh hoạt, người ta đã dùng
những nét tượng trưng thay cho hình vẽ và
ghép các nét theo quy ước để thành chữ gọi là
chữ tượng ý. Chữ tượng ý cũng chưa tá...
Kính chào
Kính chào
THẦY
THẦY
và các bạn
và các bạn
Bài thuyết trình văn hóa phương đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình văn hóa phương đông - Người đăng: Nhu Minh Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài thuyết trình văn hóa phương đông 9 10 892