Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình về LGBT ( đồng tính, song tính, chuyển giới)

Được đăng lên bởi Sang Võ Thái
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 7233 lần   |   Lượt tải: 49 lần
Bài Thuyết Trình Về Cộng Đồng LGBT
I. Đồng tính và LGBT:
1. Đồng tính là gì:
- Đồng tính luyến ái, hay chúng ta thường gọi là đồng tính là việc ám chỉ những người bị hấp dẫn
trên phương diện tình yêu hay tình dục giữa những người có cùng giới tính trong những hoàn
cảnh nhất định. Trên thực tế thì Đồng tính luyến ái cũng chỉ là nhận thức của các cá nhân dựa
trên những xu hướng tính dục của người đồng tính, đồng tính không phải là một căn bệnh hay
một dạng tâm lý khác thường, đó một xu hướng tính dục, nhưng là một xu hướng đang bị kì thị.
Sự kì thị đó xuất phát từ chính sự hiểu biết chưa chính xác của mọi người. Tổ chức y tế thế giới
WHO và AFA của Mỹ đã loại đồng tính ra khỏi danh sách “Bệnh” ngày 15/7/1990.
- Tổ chức y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố rằng đồng tính luyến ái không phải là bệnh tâm thần
hoặc rối loạn về tâm sinh lý và không thể chữa trị, mà chỉ là một dạng trạng thái tâm lý tình cảm
thông thường nhưng “khác” chứ không “trái” tự nhiên, vì đồng tính không thể là bệnh cho nên
chúng ta không thể dùng từ “bị” “chữa trị” hay “ngăn ngừa” “lây nhiễm”, và từ đó, ngày 15/7
hàng năm chính thức được cộng đồng LGBT thế giới xem là ngày Quốc tế chống kỳ thị người
đồng tính và chuyển giới - The International Day Against Homophobia.
2. LGBT – cộng đồng người đồng tính và chuyển giới:
- LGBT là thuật ngữ để chỉ chung 4 nhóm người:
- Đồng tính nữ (Lesbian).
- Đồng tính nam (Gay).
- Song tính / lưỡng tính (Bisexual).
- Hoán tính / Chuyển đổi giới tính (Transsexual/Transgender).
- Trong đó những người đồng tính (homosexuals) thường bị lôi cuốn về mặt cảm xúc (hoặc hấp
dẫn giới tính) đối với những người cùng giới, còn những người lưỡng tính (bisexuals) lại bị lôi
cuốn về mặt tình cảm đối với những người cùng và khác giới tính. Những người đồng tính nam
thường được gọi là “gay” và đồng tính nữ được gọi là “lesbian”, bởi người ta luôn muốn đề cập
đến một phương diện rộng hơn về quan điểm và lối sống thay vì dùng thuật ngữ đồng tính, chỉ
chú trọng vào những hành vi tình dục đồng giới. Bên cạnh đó còn có Transexual – những người
chuyển giới do mang nhầm giới tính họ muốn được sống và chấp nhận như một người khác giới,
họ mong muốn làm cho cơ thể và ngoại hình càng giống người khác giới càng tốt thông qua
trang phục, đi đứng, cách ứng xử, thậm chí phẫu thuật chuyển giới, dù các bộ phận giới tính và
sinh lý cơ thể của họ hoàn toàn bình thường và không bị dị tật.
- Lá cờ lục sắc với 6 gam màu : đỏ, cam, vàng lục, lam, tím là tượng trưng cho sự tự
do và là niềm tự hào về ...
Bài Thuyết Trình Về Cộng Đồng LGBT
I. Đồng tính và LGBT:
1. Đồng tính là gì:
- Đồng tính luyến ái, hay chúng ta thường gọi là đồng tính là việc ám chỉ những người bị hấp dẫn
trên phương diện tình yêu hay tình dục giữa những người có cùng giới tính trong những hoàn
cảnh nhất định. Trên thực tế thì Đồng tính luyến ái cũng chỉ là nhận thức của các cá nhân dựa
trên những xu hướng tính dục của người đồng tính, đồng tính không phải là một căn bệnh hay
một dạng tâm lý khác thường, đó một xu hướng tính dục, nhưng là một xu hướng đang bị kì thị.
Sự kì thị đó xuất phát từ chính sự hiểu biết chưa chính xác của mọi người. Tổ chức y tế thế giới
WHO và AFA của Mỹ đã loại đồng tính ra khỏi danh sách “Bệnh” ngày 15/7/1990.
- Tổ chức y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố rằng đồng tính luyến ái không phải là bệnh tâm thần
hoặc rối loạn về tâm sinh lý và không thể chữa trị, mà chỉ là một dạng trạng thái tâm lý tình cảm
thông thường nhưng “khác” chứ không “trái” tự nhiên, vì đồng tính không thể là bệnh cho nên
chúng ta không thể dùng từ “bị” “chữa trị” hay “ngăn ngừa” “lây nhiễm”, và từ đó, ngày 15/7
hàng năm chính thức được cộng đồng LGBT thế giới xem là ngày Quốc tế chống kỳ thị người
đồng tính và chuyển giới - The International Day Against Homophobia.
2. LGBT – cộng đồng người đồng tính và chuyển giới:
- LGBT là thuật ngữ để chỉ chung 4 nhóm người:
- Đồng tính nữ (Lesbian).
- Đồng tính nam (Gay).
- Song tính / lưỡng tính (Bisexual).
- Hoán tính / Chuyển đổi giới tính (Transsexual/Transgender).
- Trong đó những người đồng tính (homosexuals) thường bị lôi cuốn về mặt cảm xúc (hoặc hấp
dẫn giới tính) đối với những người cùng giới, còn những người lưỡng tính (bisexuals) lại bị lôi
cuốn về mặt tình cảm đối với những người cùng và khác giới tính. Những người đồng tính nam
thường được gọi là “gay” và đồng tính nữ được gọi là “lesbian”, bởi người ta luôn muốn đề cập
đến một phương diện rộng hơn về quan điểm và lối sống thay vì dùng thuật ngữ đồng tính, chỉ
chú trọng vào những hành vi tình dục đồng giới. Bên cạnh đó còn có Transexual – những người
chuyển giới do mang nhầm giới tính họ muốn được sống và chấp nhận như một người khác giới,
họ mong muốn làm cho cơ thể và ngoại hình càng giống người khác giới càng tốt thông qua
trang phục, đi đứng, cách ứng xử, thậm chí phẫu thuật chuyển giới, dù các bộ phận giới tính và
sinh lý cơ thể của họ hoàn toàn bình thường và không bị dị tật.
- Lá cờ lục sắc với 6 gam màu : đỏ, cam, vàng lục, lam, tím là tượng trưng cho sự tự
do và là niềm tự hào về sự đa dạng xu hướng tính dục của cộng đồng LGBT.
3. Vị trí trong tình yêu của người đồng tính:
- Cũng như các cặp Nam và Nữ dị tính khác, trong giới tính thứ 3 họ cũng có sự phân chia vai trò
Bài thuyết trình về LGBT ( đồng tính, song tính, chuyển giới) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình về LGBT ( đồng tính, song tính, chuyển giới) - Người đăng: Sang Võ Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài thuyết trình về LGBT ( đồng tính, song tính, chuyển giới) 9 10 868