Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình Xã hội học tội phạm

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM
Nhóm1:
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA TỘI PHẠM HỌC VÀ XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM

Tổngquan


Cáckháiniệmcơbản



ĐiểmkhácbiệtgiữaXHHtộiphạmvàtộiphạmhọc



Kháiquát:



-Tưtưởngnghiêncứutộiphạm



-LịchsửhìnhthànhcủaTộiphạmhọcvàXHHtộiphạm



-SựpháttriểncủaTPHvàXHHTP

1.Cáckháiniệmcơbản

A)Tộiphạm:
Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm
hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc,
xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi
ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích
hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.
( Điều 8BộluậthìnhsựViệtNam)

 B)Tộiphạmhọc:
Tộiphạmhọclàkhoahọcliênngành,thựcnghiệmnghiêncứuvềtộiphạm(hiệ
nthực),nguyênnhâncủatộiphạmvàkiểmsoáttộiphạm.

(PGS.TS. Lê Thị Sơn, “Tội phạm học – khái niệm và đối tượng nghiên
cứu”)

C)Xãhộihọctộiphạm

Nghiêncứunhữngquyluậtmangtínhxãhộiđặcthùvềhiệntượngtộiphạmnhư:đặctrưng,b
ảnchất,nguyênnhân, điềukiện,biệnphápđấutranhphòngchốngtộiphạm.

XHHTPlàlĩnhvựcchuyênngànhnghiêncứunhữngnguyênnhânvềxãhộivàphảnứngxãh
ộitrướctộiphạm

2.Mốiquanhệgiữaxhhtpvàtộiphạmhọc



Điểmtươngđồng:

Đốitượngnghiêncứu

-Hiệntượngtộiphạmvàtìnhhìnhtộiphạm.
--Qúatrìnhphátsinhvàtriểncủatộiphạm
--Cácnguyênnhân,
điềukiệnvàbiệnphápphòngngừatìnhhìnhtộiphạm

Phươngphápnghiêncứu

-SửdụngđiềutraXHHđểnghiêncứuvàphântíchhiệntượngtộiphạm.

Vaitrò

Gợiý,tưvấnchonhànướchoạchđịnh,xâydựngchínhsáchphápluậthìnhs
ựvàkhunghìnhphạtphùhợp.

 Điểmkhácnhau:
Tộiphạmhọc

Xãhộihọctộiphạm

-

-Chútrọngkhíacạnhxãhộicủatìnhhìnhtộiphạmgắnliềnvớiviệcsửdụngcácnội

Khoahọchợpnhấtliênngànhnghiêncứuvàtổnghợpnhữngkiếnthứcsinhhọctộ

dung trithứcXHH.

iphạm,tòaán,tâmlýhọctộiphạmđểphântíchđặcđiểm–cấutrúc–bảnchất–
quyluậtcủatộiphạm.
Nhấnmạnhkhíacạnhpháplýcủahiệntượngtộiphạmdựatrênnhữngcăncứ,dấu
hiệupháplýhìnhsự

-Nghiêncứuthânnhânngườiphạmtộitrongsựphátsinhtộiphạmởmôitrườngg -Phântíchcácnhómxãhội,cộngđồngxãhộitheocơcấuxãhội,ảnhhưởn
ầnvàtrựctiếp.

gcủachúngtớixãhội.

-N/cnhữngnguyênnhân, điềukiệncủatộiphạmcụthể.

-phântíchnguyênnhântừchếđộxãhội,thiếtchếxãhộivàcácchínhsách
xãhội.

-Cósựchuyênsâuhơnvềđánhgiátácđộngxãhội,chuẩnmựcvàsựailệch
cũngnhưdưluận-quanniệmxãhộivềvấnđềtộiphạm.

Hãyđợiđấy….

3.1nhữngtưtưởngnghiêncứu

AristotlevàPlaton

...
XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM
Nhóm1:
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA TỘI PHẠM HỌC VÀ XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM
Bài thuyết trình Xã hội học tội phạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình Xã hội học tội phạm - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài thuyết trình Xã hội học tội phạm 9 10 580