Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận môn thống kê xã hội của sinh viên

Được đăng lên bởi trinhlephap
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4443 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Page 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA
NGÀNH SƯ PHẠM

BÀI TIỂU LUẬN MÔN THỐNG KÊ TRONG
KHOA KHỌC XÃ HỘI
ĐỀ TÀI:THU THẬP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
ĐIỂM HỌC TẬP SINH VIÊN
MSSV:114021900

Giảng viên hướng dẫn: Ths. LVN
Sinh viên thực hiện: PTH

Bình Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Page 2

Page 3

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA
NGÀNH SƯ PHẠM

BÀI TIỂU LUẬN MÔN THỐNG KÊ TRONG
KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỀ TÀI:THU THẬP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
ĐIỂM HỌC TẬP SINH VIÊN “NTU”
MSSV 114021900

Giảng viên hướng dẫn: ThS. LVN
Sinh viên thực hiện:PTH

Bình Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2014

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................................................
Page 4

1.Lí do chọn đề tài..................................................................................................................
2. Mục tiêu thực hiện đề tài
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Vấn đề xã hội/ nghiên cứu khoa học
5. Tiến trình nghiên cứu

PHẦN NỘI DUNG
Phần 1. Thực hành thu thập thông tin cá nhân
Page 5

Phần 2. Tính toán
PHẦN KẾT LUẬN
1. Kết luận
2. Kiến nghị
Tài liệu tham khảo

LỜI CẢM ƠN

Page 6

Để có hoàn tất được bài tiểu luận này, trước hết em xin kính gửi lời cảm ơn chân
thành đến quý thầy cô trong ban lãnh đạo nhà trường đại học Thủ Dầu Một,
cùng các anh (chị), gia đìnhvà bạn bè đã giúp đỡ em trong thời gian thực hiện đề
tài em đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ thầy Lại Văn Năm là người đã trực tiếp
giảng dạy và hướng dẫn cho chúng em trong thời gian học tập vừa qua để thực hiện
được bài thu hoạch này với những kiến thức đang còn hạn chế, vì vậy không thể tránh
khỏi những thiếu sót, mong thầy sửa chữa, chỉ dạy để lần sau làm hoàn chỉnh.
Thầy
Cơn gió vô tình thổi mạnh sang nay
Con bỗng thấy tóc thầy đã bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao long sao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi? đã bao năm rồi hở? thầy ơi…
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cuói đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tình yêu…

LỜI CẢM ƠN
Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ
trợ,giúp đỡ ít hay nhiều, dù trực tiếp của người khác.Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu
học tập ở giảng đường trường đại học Thủ Dầu Một đến nay, em đã nhận được sự quan
tâm, giúp đỡ của quý thầy(cô), gia đình và bạn bè.
Với long biết ơn sâu s...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận môn thống kê xã hội của sinh viên - Người đăng: trinhlephap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài tiểu luận môn thống kê xã hội của sinh viên 9 10 372