Ktl-icon-tai-lieu

Bảng khảo sát việc sử dụng phương tiện truyền thông

Được đăng lên bởi haphuong96k20
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
Xin chào anh/chị, chúng tôi đến từ khoa Xã hội học trường ĐH
KHXH&NVTPHCM. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành khảo sát ý kiến của
anh/chị về cách sử dụng, lựa chọn và ứng xử đối với các phương tiện truyền thông.
Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin anh/chị cung cấp dưới đây chỉ phục vụ cho
việc nghiên cứu. Rất mong sự giúp đỡ nhiệt tình của anh/chị.
Anh/Chị tham gia trả lời câu hỏi bằng cách đánh dấu  X vào lựa chọn phù hợp.
I.

THÔNG TIN ĐÁP VIÊN:
1. Giới tính:
1.Nam
2. Độ tuổi:

2.Nữ

1.Dưới 18 tuổi
2.Từ 18 đến 35 tuổi
3.Từ 36 đến 60 tuổi
4.Trên 60 tuổi
3. Trình độ học vấn:
1.Dưới trung học cơ sở
2.Trung học cơ sở
3.Trung học phổ thông
4.Đại học
5.Trên đại học
4. Nghề nghiệp:
1.Sinh viên (năm:…)
2.Nhân viên văn phòng
3.Buôn bán – Dịch vụ
4.Công nhân
5.Nội trợ
6.Khác(ghi rõ nếu có):…

NỘI DUNG KHẢO SÁT

II.
A.

Sự lựa chọn các phương tiện truyền thông đại chúng

1. Mức độ sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng của anh/chị

1.Hằng
ngày

2.Vài lần
mỗi tuần

3.Vài lần mỗi
tháng

4.Hầu như không
sử dụng

Báo in
Sách
Điện ảnh
Truyền hình
Phát thanh
Internet
Băng rôn, áp
phích, tờ rơi,…
Khác (ghi rõ nếu
có):…
2. Anh/chị thường sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng nào nhiều

nhất?



1. Báo in



2. Sách



3. Truyền hình (phim ảnh, thời sự,…)



4. Phát thanh (radio, đài FM,…)



5. Internet



6. Băng rôn, áp phích, tờ rơi,…



7. Điện thoại di động



8. Khác (ghi rõ nếu có):…

3. Lý do nào khiến anh/chị chọn phương tiện truyền thông đang sử dụng?

1.Nhanh
chóng

2.Thuậ
n tiện

3.Uy
tín

4.Thu hút,
hấp dẫn,
thú vị

5.Giải trí, giảm
căng thẳng, mệt
mỏi

Báo in
Sách
Điện
ảnh
Truyền
hình
Phát
thanh
Internet
Băng
rôn, áp
phích, tờ
rơi,…
Khác
(ghi rõ
nếu có):
…
B.

Cách sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng

4. Mục đích của anh/chị khi sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng

là gì?
1.Cập nhật thông 2.Giải trí
tin, kiến thức mới
Báo in
Sách

3.Học tập

4.Khác(ghi rõ nếu có):
…

Điện ảnh
Truyền
hình
Phát
thanh
Internet
Băng rôn,
áp phích,
tờ rơi,…
Khác (ghi
rõ nếu
có):…
5. Mức độ tin tưởng của anh/chị vào các phương tiện truyền thông đại chúng:

1.Rất tin 2.Tin
tưởng
tưởng
Báo in
Sách
Điện ảnh
Truyền hình
Phát thanh
Internet
Băng rôn,
áp phích, tờ
rơi,…
Khác (ghi
rõ nếu có):
…

3.Bình
thường

4.Không
tin tưởng

5.Rất không tin
tưởng

6. Anh/chị thường tiếp cận phương tiện truyền thông ở đâu?

1.Tại
nhà

2.Nơi
làm
việc

3.Nơi
công
cộng

6.Khác
(ghi rõ
nếu có)

B...
KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
Xin chào anh/chị, chúng tôi đến t khoa hội học trường ĐH
KHXH&NVTPHCM. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành khảo sát ý kiến của
anh/chị về cách sử dụng, lựa chọn ứng xử đối với các phương tiện truyền thông.
Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin anh/chị cung cấp dưới đây chỉ phục vụ cho
việc nghiên cứu. Rất mong sự giúp đỡ nhiệt tình của anh/chị.
Anh/Ch tham gia tr l i câu h i b ng cách đánh d u X o l a ch n phù h p .
I. THÔNG TIN ĐÁP VIÊN:
1. Giới tính:
1.Nam 2.Nữ
2. Độ tuổi:
1.Dưới 18 tuổi
2.Từ 18 đến 35 tuổi
3.Từ 36 đến 60 tuổi
4.Trên 60 tuổi
3. Trình độ học vấn:
1.Dưới trung học cơ sở
2.Trung học cơ sở
3.Trung học phổ thông
4.Đại học
5.Trên đại học
4. Nghề nghiệp:
1.Sinh viên (năm:…)
2.Nhân viên văn phòng
3.Buôn bán – Dịch vụ
4.Công nhân
5.Nội trợ
6.Khác(ghi rõ nếu có):…
Bảng khảo sát việc sử dụng phương tiện truyền thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng khảo sát việc sử dụng phương tiện truyền thông - Người đăng: haphuong96k20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bảng khảo sát việc sử dụng phương tiện truyền thông 9 10 186