Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đạo đức công phu hay chính trị thực hành

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠO ĐỨC CÔNG PHU HAY CHÍNH TRỊ THỰC HÀNH
- Bàn về tư tưởng Nho giáo của Hồ Quý Ly
Nguyễn Kim Sơni[1]

Hồ Quý Ly(1336- 1407 )là nhân vật lịch sử đặc biệt và khá phức tạp. Việc đánh giá về Hồ
Quý Ly xưa và nay rất khác nhau. Đã có khá nhiều các cuộc hội thảo, các chuyên luận, tiểu thuyết, tiểu
luận, luận văn viết về Hồ Quý Ly, nhưng có vẻ như còn nhiều vấn đề bỏ ngỏ, vấn đề còn cần tranh luận,
tái tranh luận, nhận thức lại, và đương nhiên cần cả những cách đặt vấn đề khác, hướng tư duy khác về
một vấn đề tưởng như đã cũ.
Các đánh giá về Hồ Quý Ly phức tạp vì tầm vóc lịch sử của ông lớn, trong sự nghiệp đó có cả
hay cả dở, cả thành cả bại. Điều đó khiến cho người ở những thời đại khác nhau, góc nhìn khác nhau,
mục tiêu khác nhau đã đánh giá ông theo những gì mà họ cảm nhận và tâm đắc. Đánh giá về hiện tượng
Hồ Quý Ly là phức tạp, các ý kiến đánh giá trên phương diện tư tưởng của ông, đặc biệt là tư tưởng Nho
giáo của ông lại càng phức tạp. Trong cái đa dạng và phức tạp đó có thể nhận ra sự lúng túng do thiếu tư
liệu cùng những cảm xúc trái chiều và dĩ nhiên thiếu cả một cái nhìn khách quan.
Bài viết này điểm qua vài nét nổi bật của lịch sử nghiên cứu đánh giá tư tưởng của Hồ Quý Ly,
cố gắng phân tích những nguyên nhân và động cơ của các cách đánh giá, nhìn tư tưởng Nho giáo của Hồ
Quý Ly như một thực thể sống động với những gì mà con người ấy phải đối mặt, cách hành động và lựa
chọn hành động, đồng thời cũng đặt tư tưởng Nho giáo của ông trong tổng thể tư tưởng Nho giáo trong
lịch sử để định vị và nhìn nhận.
1.

Những ghi chép còn để lại
Hồ Quý Ly là một trong những nhà Nho Việt Nam có những ý kiến thảo luận sớm nhất về Nho
giáo kể từ sau độc lập. Tuy nhiên những gì mà chúng ta còn được chứng kiến ngày nay chỉ là mấy dòng
ngắn ngủi trong Đại Việt sử ký toàn thư (ĐVSKTT)ii[2]. Những tóm lược cực ngắn đó được thực hiện
bởi các nhà Nho- sử gia thế kỷ XV trở về sau. Thật khó có thể chắc chắn rằng, những tóm lược đó đã
từng là những điểm mấu chốt, quan trọng nhất trong tư tưởng Nho học của Hồ Quý Ly thể hiện trong
Minh Đạo cũng như các tác phẩm khác, bởi lẽ nó được thực hiện bởi những người hoàn toàn không có
thiện cảm với ông và việc trích dẫn nhằm phục vụ cho mục tiêu rất rõ ràng mà chúng tôi sẽ đề cập tới ở
sau. Chúng ta chỉ có thể tin rằng, những điều được dẫn ra trong ĐVSKTT là có thực trong các văn bản
Hồ Quý Ly đã viết, nhưng sự thực đó chỉ là một phần, một bộ phận của những gì đã được Hồ Quý Ly
viết ra. Điều trớ trêu là những câu chữ ngắn gọn ấy lại là nhữ...
ĐẠO ĐỨC CÔNG PHU HAY CHÍNH TRỊ THỰC HÀNH
- Bàn về tư tưởng Nho giáo của Hồ Quý Ly
Nguyễn Kim Sơn
i
[1]
Hồ Quý Ly1336- 1407 nhân vật lịch sử đặc biệt khá phức tạp. Việc đánh giá về Hồ
Quý Ly xưa và nay rất khác nhau. Đã khá nhiều các cuộc hội thảo, các chuyên luận, tiểu thuyết, tiểu
luận, luận văn viết về Hồ Quý Ly, nhưng có vẻ như còn nhiều vấn đề bỏ ngỏ, vấn đề còn cần tranh luận,
tái tranh luận, nhận thức lại, đương nhiên cần cả những cách đặt vấn đề khác, hướngduy khác về
một vấn đề tưởng như đã cũ.
Các đánh giá về H Quý Ly phức tạp tầm vóc lịch sử của ông lớn, trong snghiệp đó cả
hay c dở, cả thành c bại. Điều đó khiến cho người những thời đại khác nhau, góc nhìn khác nhau,
mục tiêu khác nhau đã đánh giá ông theo những gì mà họ cảm nhận và tâm đắc. Đánh giá về hiện tượng
Hồ Quý Ly là phức tạp, các ý kiến đánh giá trên phương diện tư tưởng của ông, đặc biệt là tư tưởng Nho
giáo của ông lại càng phức tạp. Trong cái đa dạng và phức tạp đó có thể nhận ra sự lúng túng do thiếu tư
liệu cùng những cảm xúc trái chiều và dĩ nhiên thiếu cả một cái nhìn khách quan.
Bài viết này điểm qua vài nét nổi bật của lịch snghiên cứu đánh giátưởng của Hồ Quý Ly,
cố gắng phân tích những nguyên nhân và động cơ của các cách đánh giá, nhìn tư tưởng Nho giáo của H
Quý Ly như một thực thể sống động với những gì mà con người ấy phải đối mặt, cách hành động và lựa
chọn hành động, đồng thời cũng đặt tưởng Nho giáo của ông trong tổng thể tưởng Nho giáo trong
lịch sử để định vị và nhìn nhận.
1. Những ghi chép còn để lại
Hồ Quý Ly một trong những nhà Nho Việt Nam những ý kiến thảo luận sớm nhất về Nho
giáo kể từ sau độc lập. Tuy nhiên những gì mà chúng ta còn được chứng kiến ngày nay chỉmấy dòng
ngắn ngủi trong Đại Việt sử toàn thư (ĐVSKTT)
ii
[2]. Những tóm lược cực ngắn đó được thực hiện
bởi các nhà Nho- s gia thế kỷ XV trở về sau. Thật khó thể chắc chắn rằng, những tóm lược đó đã
từng những điểm mấu chốt, quan trọng nhất trong tưởng Nho học của Hồ Quý Ly thể hiện trong
Minh Đạo cũng như các tác phẩm khác, bởi lẽ được thực hiện bởi những người hoàn toàn không
thiện cảm với ông và việc trích dẫn nhằm phục vụ cho mục tiêu rất rõ ràng mà chúng tôi sẽ đề cập tới
sau. Chúng ta chỉ thể tin rằng, những điều được dẫn ra trong ĐVSKTT thực trong các văn bản
Hồ Quý Ly đã viết, nhưng sự thực đó chỉ một phần, một bộ phận của những đã được Hồ Quý Ly
viết ra. Điều trớ trêu những câu chữ ngắn gọn ấy lạinhững điều rất độc đáo, rất sức nặng thông
tin, và còn rất quan trọng nữa… Sự đa dạng trong các ý kiến đánh giá về tư tưởng Nho học của Hồ Quý
Ly hầu hết đều liên quan tới cách đọc những dòng chữ ngắn ngủi trong ĐVSKTT.
Báo cáo đạo đức công phu hay chính trị thực hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đạo đức công phu hay chính trị thực hành - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Báo cáo đạo đức công phu hay chính trị thực hành 9 10 993