Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo lịch thực tập

Được đăng lên bởi xuan-quang-1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA XHH - CTXH - ĐNAH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
---------KHOA XHH
- CTXH - ĐNAH
----------

BÁO CÁO THỰC TẬP
MÔN: THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
( Thời gian thực tập từ ngày 02/05/2013 đến 17/07/2013 )

BÁO CÁO THỰC TẬP

MÔN: THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
( Thời gian thực tập từ ngày 02/05/2013 đến 17/07/2013 )

Nhóm: XQ1+1.
Lớp: CTXH K11 ( Lớp A).
KHV: Huỳnh Minh Hiền.

PHẦN I
TỔNG QUAN CỘNG ĐỒNG
Suối Cối 2 là một thôn thuộc xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh
Phú Yên. Nằm cách trung tâm xã khoảng 5km về hướng bắc, cách trung tâm
huyện 21km về hướng nam. Phía bắc giáp với thôn Suối Cối 1, phía nam giáp
với xã Xuân Phước, phía tây giáp với huyện Sơn Hòa, phía đông giáp với xã
Xuân Quang 2. Bốn mặt đều là rừng núi. Là một thôn đặc biệt khó khăn của một
xã miền núi với 100% là người đồng bào dân tộc thiểu ( dân tộc chăm ), kinh tế
nông nghiệp là chính, trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế, xã hội và cơ sở hạ
tầng còn khó khăn. Dân cư tập trung sinh sống dọc hai bên tuyến đường ĐT647
đây là con đường chính của thôn giáp với các xã và trung tâm huyện.
Dân số 1366 người trong đó nam giới là 714 người; nữ giới 652 người.
Chia làm 330 hộ với 3 tổ, hộ nghèo chiếm 285 hộ trong tổng số 330 hộ của thôn
chiếm tỷ lệ đến 86,3% số hộ. Dân cư chủ yếu tập trung sinh sống hai bên dọc
tuyến đường ĐT647. Lực lượng lao động chiếm khoảng 60.5% (18- 60 tuổi).
Trẻ từ 0- 3 tuổi chiếm khoảng 0,48%(65 trẻ), từ 3- 6 tuổi chiếm khoảng 0,53%
( 72/1366người), từ 6- 12 tuổi chiếm khoảng 1,29%, từ 12- 15 tuổi chiếm
khoảng 0,6%, từ 15- 18 tuổi chiếm khoảng 0,34%.
Đặc điểm dân cư: Nhân dân trong thôn đa số là nông dân, người lao động.
người dân sinh hoạt tại địa phương rất mẫu mực, chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà Nước và những qui định của thôn. Nhất
là trong cuộc vận động ”toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tạo nên
khối đoàn kết trong cộng đồng. Chi bộ cùng ban thôn, đoàn thể vận động nhân
dân đăng ký gia đình văn hóa để phấn đấu trở thành thôn văn hóa.
Về tôn giáo chỉ thờ cúng tổ tiên theo phong tục của người chăm, họ không
theo tôn giáo nào. Cộng đồng thôn hiện tại không có bất cứ một cở sở tôn giáo
nào.
Kinh tế của thôn còn nhiều khó khăn, nhìn chung các hộ gia đình trong
toàn thôn làm nông nghiệp là chủ yếu phụ thuộc vào trồng trọt và chăn nuôi.
Diện tích đất nông nghiệp 400ha ( trong đó diện tích trồng sắn 180ha, cây mía
150ha, cây lúa 15ha/1vụ, diện tích trồng các cây hoa màu khác 55ha); Diện tích
l...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA XHH - CTXH - ĐNAH
----- -----
BÁO CÁO THỰC TẬP
MÔN: THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
( Thời gian thực tập từ ngày 02/05/2013 đến 17/07/2013 )
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA XHH - CTXH - ĐNAH
----- -----
BÁO CÁO THỰC TẬP
MÔN: THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
( Thời gian thực tập từ ngày 02/05/2013 đến 17/07/2013 )
Nhóm: XQ1+1.
Lớp: CTXH K11 ( Lớp A).
KHV: Huỳnh Minh Hiền.
báo cáo lịch thực tập - Trang 2
báo cáo lịch thực tập - Người đăng: xuan-quang-1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
báo cáo lịch thực tập 9 10 660