Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Luận ngữ ngu án Một cách tiếp cận Luận ngữ của nhà Nho người Việt

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luận ngữ ngu án Một cách tiếp cận Luận ngữ của nhà Nho người Việt

ThS. ĐINH THANH HIẾU
(Bộ môn Hán Nôm, Khoa Văn học)

Luận ngữ ngu án là tác phẩm kinh học của Phạm Nguyễn Du, nho sĩ thời Lê trung
hưng.
Phạm Nguyễn Du, nguyên tên là Phạm Vĩ Khiêm, tự là Hiếu Đức và Dưỡng Hiên,
hiệu là Thạch Động, người làng Đặng Điền, huyện Chân Phúc, trấn Nghệ An, nay là xã
Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông sinh năm 1739, mất vào khoảng năm
1786, 1787.
Theo Nghệ An ký thì năm Cảnh Hưng thứ 36 (1775), vì xuất thân thế gia vọng tộc nên
ông được tiến triều làm Hiệu thảo, Thiêm sai Tri Hình phiên. Năm 40 tuổi, ông đỗ Hội
nguyên, rồi Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân thịnh khoa Kỷ hợi niên hiệu Cảnh Hưng thứ 40
(1779). Theo Từ điển văn học cho biết thì ông từng làm Giám sát Ngự sử đạo Hải Dương.
Khi chúa Trịnh đánh chiếm vùng Thuận An của chúa Nguyễn, ông được cử làm tiếp quản
đạo Thuận An. Đến thời Đoan Nam Vương Trịnh Khải, ông vẫn giữ chức Thiêm sai, có
dâng khải lên chúa trình bày bốn điều nhưng không được trả lời, ít lâu sau ông được điều
bổ làm Đốc đồng Nghệ An. Khi nghe tin quân Tây Sơn chiếm Phú Xuân, tiến ra Bắc, ông
chạy lên vùng Thanh Chương, Nam Đàn chiêu mộ quân sĩ để giữ Nghệ An nhưng việc chưa
thành thì ông bị bệnh rồi mất.
Về tiểu sử của Phạm Nguyễn Du, các tài liệu hiện còn có một số điểm không thống
nhất, nhưng tóm lại, ông là một nho thần đỗ đạt, làm quan, nhận ân sủng của triều đình Lê Trịnh, trung thành và đã thủ tiết theo triều đại đó.
Phạm Nguyễn Du trước tác khá nhiều, theo thống kê sơ bộ, ông có các tác phẩm:
Luận ngữ ngu án, Chu huấn toản yếu, Nam hành ký đắc tập, Thạch Động thi sao, Thạch
Động tiên sinh thi tập, Thạch Động văn sao, Độc sử si tưởng, Đoạn trường lục …Trong đó,
Luận ngữ ngu án là một tác phẩm kinh học có giá trị, hiện văn bản còn được lưu trữ tại
Viện nghiên cứu Hán Nôm, mang ký hiệu VHv.349/1-2.

Căn cứ vào các lời Tự, Bạt, Dẫn... đặc biệt là Tự tự của chính tác giả, có thể biết được
đại lược quá trình hình thành và lưu truyền Luận ngữ ngu án. Theo Tự tự, Luận ngữ ngu án
bắt đầu được Phạm Nguyễn Du viết vào năm ông 39 tuổi (1778), nhân khi ông đọc đến câu
“tứ thập ngũ thập nhi vô văn yên” (đến năm 40, 50 tuổi vẫn chưa có tiếng tăm gì) trong
sách Luận ngữ mà ông chợt tỉnh ngộ, quyết ý bỏ cái học cử tử chỉ đắm chìm vào chương cú
văn tự, mà quyết cầu học, viết sách với tinh thần “cầu cái học vị kỷ”, như Khổng Tử từng
nói: “Cổ chi học giả vị kỷ, kim chi học giả vị nhân” (Người học thời xưa là vì mình (trở lại
xét từ bản thân, để ...
Luận ngữ ngu án -
Một cách tiếp cận Luận ngữ của nhà Nho người Việt
ThS. ĐINH THANH HIẾU
(Bộ môn Hán Nôm, Khoa Văn học)
Luận ngữ ngu án tác phẩm kinh học của Phạm Nguyễn Du, nho thời trung
hưng.
Phạm Nguyễn Du, nguyên tên Phạm Khiêm, tự Hiếu Đức Dưỡng Hiên,
hiệu Thạch Động, người làng Đặng Điền, huyện Chân Phúc, trấn Nghệ An, nay
Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông sinh năm 1739, mất vào khoảng năm
1786, 1787.
Theo Nghệ An ký thì năm Cảnh Hưng thứ 36 (1775), vì xuất thân thế gia vọng tộc nên
ông được tiến triều làm Hiệu thảo, Thiêm sai Tri Hình phiên. Năm 40 tuổi, ông đỗ Hội
nguyên, rồi Đệ nhị giáp Tiến xuất thân thịnh khoa Kỷ hợi niên hiệu Cảnh Hưng thứ 40
(1779). Theo Từ điển văn học cho biết thì ông từng làm Giám sát Ngự sử đạo Hải Dương.
Khi chúa Trịnh đánh chiếm vùng Thuận An của chúa Nguyễn, ông được cử làm tiếp quản
đạo Thuận An. Đến thời Đoan Nam Vương Trịnh Khải, ông vẫn giữ chức Thiêm sai,
dâng khải n chúa trình bày bốn điều nhưng không được tr lời, ít lâu sau ông được điều
bổ làm Đốc đồng Nghệ An. Khi nghe tin quân Tây Sơn chiếm Phú Xuân, tiến ra Bắc, ông
chạy lên vùng Thanh Chương, Nam Đàn chiêu mộ quân sĩ để giữ Nghệ An nhưng việc chưa
thành thì ông bị bệnh rồi mất.
Về tiểu sử của Phạm Nguyễn Du, các tài liệu hiện còn một số điểm không thống
nhất, nhưng tóm lại, ông là một nho thần đỗ đạt, làm quan, nhận ân sủng của triều đình Lê -
Trịnh, trung thành và đã thủ tiết theo triều đại đó.
Phạm Nguyễn Du trước tác khá nhiều, theo thống bộ, ông các tác phẩm:
Luận ngữ ngu án, Chu huấn toản yếu, Nam hành đắc tập, Thạch Động thi sao, Thạch
Động tiên sinh thi tập, Thạch Động văn sao, Độc sử si tưởng, Đoạn trường lục…Trong đó,
Luận ngữ ngu án một tác phẩm kinh học giá trị, hiện văn bản còn được lưu trữ tại
Viện nghiên cứu Hán Nôm, mang ký hiệu VHv.349/1-2.
Báo cáo Luận ngữ ngu án Một cách tiếp cận Luận ngữ của nhà Nho người Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Luận ngữ ngu án Một cách tiếp cận Luận ngữ của nhà Nho người Việt - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Báo cáo Luận ngữ ngu án Một cách tiếp cận Luận ngữ của nhà Nho người Việt 9 10 201