Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo môn Xã hội học

Được đăng lên bởi windyquyen0605
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Trang
ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................1
PHẦN NỘI DUNG...............................................................................................2
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ SINH VIÊN.....................................................................2
CHƯƠNG 2: VỊ THẾ XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI............3
2.1 Vị thế xã hội.............................................................................................3
2.2 Vị thế xã hội của sinh viên trong nhà trường...........................................3
2.3 Vị thế xã hội của sinh viên trong gia đình................................................5
2.4 Vị thế xã hội của sinh viên trong xã hội...................................................5
CHƯƠNG 3: TÍNH TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY.............7
3.1 Tính tích cực:............................................................................................7
3.2 Tính tiêu cực:............................................................................................8
PHẦN KẾT LUẬN.............................................................................................10
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………...11

0

ĐẶT VẤN ĐỀ
Ai trong chúng ta điều biết, sinh viên là một bộ phận trí thức đông đảo
của xã hội. Họ là những người trực tiếp tiếp thu những kiến thức và không ngại
bỏ công sức để theo đuổi tri thức.
Thế hệ thanh niên, sinh viên là thế hệ trẻ, là những người sẽ tiếp bước cha
ông ta để xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc
năm châu. Chính vì thế, Đảng và Nhà nước ta đang rất quan tâm đến sinh viên,
tạo nhiều điều kiện thuận lợi để Hội sinh viên Việt Nam hoạt động tốt; không
những hoạt động trong nước mà còn tham gia nhiều hoạt động, giao lưu, liên
hoan với thanh niên, sinh viên thế giới.
Ngày nay, sinh viên đã ngày càng chủ động hơn, năng động và tích cực
hơn trong việc kết nối giữa việc học và việc làm. Bên cạnh đó các sinh viên còn
tham gia nhiều phong trào, nhiều hoạt động xã hội đã góp phần nào khả năng
của mình cho cộng đồng, thực hiện tính trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa
vụ công dân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn đâu đó những
sinh viên thụ động, ngại giao tiếp, ngại tham gia các hoạt động ngoài xã hội. Họ
không nhận thức được, ngoài việc trau dồi học vấn họ còn phải học nhiều kỹ
năng mà khi va chạm với cuộc sống họ mới thu nhận được.
Là sinh viên, họ cần c...
MỤC LỤC
Trang
ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................1
PHẦN NỘI DUNG...............................................................................................2
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ SINH VIÊN.....................................................................2
CHƯƠNG 2: VỊ THẾ XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI............3
2.1 Vị thế xã hội.............................................................................................3
2.2 Vị thế xã hội của sinh viên trong nhà trường...........................................3
2.3 Vị thế xã hội của sinh viên trong gia đình................................................5
2.4 Vị thế xã hội của sinh viên trong xã hội...................................................5
CHƯƠNG 3: TÍNH TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY.............7
3.1 Tính tích cực:............................................................................................7
3.2 Tính tiêu cực:............................................................................................8
PHẦN KẾT LUẬN.............................................................................................10
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………...11
0
Báo cáo môn Xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo môn Xã hội học - Người đăng: windyquyen0605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Báo cáo môn Xã hội học 9 10 59