Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Motif cái song trùng trong truyện ngắn Edgar Allan Poe

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Motif cái song trùng trong truyện ngắn 
Edgar Allan Poe

ThS. LÊ NGUYÊN LONG
(Bộ môn Văn học Phương Tây, Khoa Văn học)

Edgar Allan Poe (1809-1849) là nhà văn thuộc thế hệ đầu tiên của nền văn học độc lập Mĩ,
đồng thời là một trong những ông tổ của loại hình văn học kì ảo. Poe đã vận dụng nhiều thủ
pháp để xây dựng nên cái kì ảo trong tác phẩm của mình, trong đó có việc vận dụng motif
cái song trùng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu tìm hiểu các đặc trưng của cái song
trùng, đồng thời liên hệ vai trò của nó trong việc tạo nên cái kì ảo trong truyện ngắn Edgar
Poe.
Cái song trùng (the double) đã tồn tại từ lâu trong các nền văn hoá nghệ thuật nhân loại. Đó
là sự thể hiện các con vật, sự vật theo nguyên lí cặp đôi, thể hiện tính lưỡng diện, sự tồn tại
song song không thể thiếu nhau của các đối cực… Tôn giáo truyền thống thường quan niệm
“linh hồn là bản trùng của chủ thể sống, có thể tách rời thể xác khi chủ thể chết, hoặc trong
giấc mộng hoặc do một thao tác ma thuật, và có thể thác sinh vào chính thể xác đó hay vào
một thể xác khác. Như vậy, hình ảnh con người tự hình dung về mình là một hình ảnh nhân
đôi”[1].
Cái song trùng tồn tại như một mẫu gốc (archetype) có sức sống rất lớn trong văn
học các dân tộc. Đặc biệt, riêng trong lĩnh vực văn học, và cụ thể hơn nữa là văn học kì ảo
thì, đến giai đoạn chủ nghĩa lãng mạn, “chủ nghĩa lãng mạn Đức đã phủ lên cái song trùng
(Doppelgänger) một màu sắc bi đát và oan nghiệt… Nó có thể là người bổ sung, nhưng
thông thường hơn là đối thủ khiêu chiến với ta… Trong các truyền thuyết cổ, gặp cái song
trùng của mình là một biến cố tai hại, đôi khi là dấu hiệu của cái chết” [2]. Trong tiếng Đức
và tiếng Anh hiện đại, “Doppelgänger” có ý nghĩa “người xuất hiện đột ngột gây sự bất
ngờ, làm giật mình người khác”, đôi khi nó đồng nghĩa với cả từ “bóng ma” (spectre).

Nếu dựa trên quan niệm rằng cái song trùng vừa là người bổ sung thể hiện “sự tồn
tại song song không thể thiếu nhau của các đối cực”, vừa là một ám ảnh, “một đối thủ khiêu
chiến”, và “gặp cái song trùng của mình là một biến cố tai hại, đôi khi là dấu hiệu của cái
chết”, thì có thể quan sát thấy cái song trùng tồn tại một cách phổ biến trong một số lượng
lớn các truyện ngắn của Edgar Poe. Vấn đề cần quan tâm ở đây là cái song trùng không tồn
tại đơn thuần để Poe chuyên chở ý niệm triết học nào đó của mình (điều này tất nhiên là
có), mà nó còn phải được Poe tạo ra một ảo giác giữa hư và thực gây hoang mang do dự
cho chủ thể khi đối mặt với nó - cơ sở cho sự ...
Motif cái song trùng trong truy n ng n
Edgar Allan Poe
ThS. LÊ NGUYÊN LONG
(B môn Văn h c Ph ng Tây, Khoa Văn h c) ươ
Edgar Allan Poe (1809-1849) là nhà văn thuộc thế hệ đầu tiên của nền văn học độc lập Mĩ,
đồng thời là một trong những ông tổ của loại hình văn học kì ảo. Poe đã vận dụng nhiều thủ
pháp để xây dựng nên cái ảo trong tác phẩm của mình, trong đó việc vận dụng motif
cái song trùng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu tìm hiểu các đặc trưng của cái song
trùng, đồng thời liên hệ vai trò của trong việc tạo nên cái ảo trong truyện ngắn Edgar
Poe.
Cái song trùng (the double) đã tồn tại từ lâu trong các nền văn hoá nghệ thuật nhân loại. Đó
là sự thể hiện các con vật, sự vật theo nguyên lí cặp đôi, thể hiện tính lưỡng diện, sự tồn tại
song song không thể thiếu nhau của các đối cực… Tôn giáo truyền thống thường quan niệm
“linh hồn là bản trùng của chủ thể sống, có thể tách rời thể xác khi chủ thể chết, hoặc trong
giấc mộng hoặc do một thao tác ma thuật, và thể thác sinh vào chính thể xác đó hay vào
một thể xác khác. Như vậy, hình ảnh con người tự hình dung về mình là một hình ảnh nhân
đôi”[1].
Cái song trùng tồn tại như một mẫu gốc (archetype) sức sống rất lớn trong văn
học các dân tộc. Đặc biệt, riêng trong lĩnh vực văn học, cụ thể hơn nữa văn họco
thì, đến giai đoạn chủ nghĩa lãng mạn, “chủ nghĩa lãng mạn Đức đã phủ lên cái song trùng
(Doppelgänger) một màu sắc bi đát oan nghiệt… Nó thể người bổ sung, nhưng
thông thường hơn đối thủ khiêu chiến với ta… Trong các truyền thuyết cổ, gặp cái song
trùng của mình một biến cố tai hại, đôi khi là dấu hiệu của cái chết”[2]. Trong tiếng Đức
tiếng Anh hiện đại, “Doppelgänger” ý nghĩa “người xuất hiện đột ngột gây sự bất
ngờ, làm giật mình người khác”, đôi khi nó đồng nghĩa với cả từ “bóng ma” (spectre).
Báo cáo Motif cái song trùng trong truyện ngắn Edgar Allan Poe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Motif cái song trùng trong truyện ngắn Edgar Allan Poe - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo Motif cái song trùng trong truyện ngắn Edgar Allan Poe 9 10 432