Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Tâm lý khách du lịch: Tâm lý khách du lịch người Nhật Bản

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Thuận
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

 

BÁO CÁO MÔN: TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH
ĐỀ TÀI: TÂM

LÝ KHÁCH DU LỊCH NGƯỜI NHẬT BẢN

GVHD:VÕ THỊ BÍCH THÙY
Lớp: Thứ 4 – tiết 012 – CT202
DANH SÁCH NHÓM:
1.

Đoàn Thị Hồng Đào

11157105

2.

Trần Linh Hạnh

11157125

3.

Hồ Mỹ Tuyết

11157349

4.

Võ Thị Diễm Kiều

11157168

5.

Phạm Thị Liên

11157175

6.

Nguyễn Thị Thùy Linh

11157179

7.

Dương Thị Phương

11157249

8.

Lê Thị Thủy Tiên

11157035

9.

Đinh Đức Thảo

11157278

10.

Hà Thị Thơm

11157030

TP.HCM, 12/2013
MỤC LỤC

TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH NGƯỜI NHẬT BẢN

Từ xa xưa trong lịch sử nhân loại, du lịch đã được ghi nhận như một sở thích,
một hoạt động nghỉ ngơi tích cực của con người. Ngày nay du lịch là nhu cầu quan
trọng trong đời sống văn hóa – xã hội.
Về mặt kinh tế du lịch đã trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng
của nhiều nước công nghiệp phát triển. Du lịch được coi là ngành công nghiệp – công
nghiệp du lịch. Và hiện nay ngành công nghiệp này đứng sau công nghiệp dầu khí và
ô tô. Đối với nhiều nước đang phát triển trong đó có Việt Nam thì du lịch được coi là
cứu cánh để vực dậy nền kinh tế của quốc gia.
Phát triển du lịch quốc tế và nội địa đã trở thành một chính sách quan trọng của
Đảng và Nhà nước ta vì ngành du lịch không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn góp
phần tăng cường mối quan hệ quốc tế, củng cố hòa bình, thúc đẩy giao lưu văn hóa
giữa các nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong những
năm qua lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng với tốc độ trung
bình năm là 21,9 %.
Trong đó thị trường khách Nhật Bản cùng với thị trường khách Trung Quốc,
Mỹ, Anh, Hàn Quốc là những thị trường khách quốc tế đến Việt Nam. Đó cũng là
những thị trường khách nguồn cơ bản của vùng Đông Nam Á và trên thế giới.
Nhật Bản là một trong những đất nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.
Thu nhập bình quân trên đầu người là 29.400 USD/năm (năm 2004). Đây cũng là một
trong những nước có dân số đông 127.417.244 người (năm 2005). Cùng với những
chính sách tiên tiến về kinh tế, văn hóa và giáo dục Nhật Bản còn có chính sách
khuyến khích người dân đi du lịch để phục hồi sức khỏe, nâng cao tầm hiểu biết và
cũng là biện pháp để cân bằng cán cân thương mại. Khách du lịch Nhật Bản là thị
trường khách có khả năng thanh toán cao, số lượng khách đi du lịch nước ngoài lớn
trên 15 triệu lượt khách / năm. Trong giai đoạn 1995-1996, khách Nhật Bản trung bình
chiếm khoảng 8% - 10% tổng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

BÁO CÁO MÔN: TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH
ĐỀ TÀI: TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH NGƯỜI NHẬT BẢN
GVHD:VÕ THCH THÙY
Lớp: Th4tiết 012 CT202
DANH SÁCH NHÓM:
1. Đoàn Thị Hồng Đào 11157105
2. Trần Linh Hạnh 11157125
3. Hồ Mỹ Tuyết 11157349
4. Võ Thị Diễm Kiều 11157168
5. Phạm Thị Liên 11157175
6. Nguyễn Thị Thùy Linh 11157179
7. Dương Thị Phương 11157249
8. Lê Thị Thủy Tiên 11157035
9. Đinh Đức Thảo 11157278
10. Hà Thị Thơm 11157030
TP.HCM, 12/2013
MỤC LỤC
Báo cáo Tâm lý khách du lịch: Tâm lý khách du lịch người Nhật Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Tâm lý khách du lịch: Tâm lý khách du lịch người Nhật Bản - Người đăng: Nguyễn Xuân Thuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Báo cáo Tâm lý khách du lịch: Tâm lý khách du lịch người Nhật Bản 9 10 560