Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tham quan vùng Đông Bắc

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 751 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
LẠNG SƠN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày

tháng

năm 2014

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỌC TẬP TẠI CÁC TỈNH
VÙNG ĐÔNG BẮC
1. KHÁI QUÁT CHUNG
1.1. Mục đích:
- Giúp các cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông các tỉnh vùng
Đông Bắc giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp,
trong công tác khuyến nông. Để nâng cao chất lượng trong công tác Khuyến nông,
đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất Nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập.
- Góp phần không ngừng đổi mới trong công tác Khuyến nông.
1.2. Thành Phần tham quan:
30 người (15 cán bộ khuyến nông, 15 cộng tác viên)
- Thái Nguyên 14 người (07 cán bộ, 07 cộng tác viên Khuyến nông)
- Bắc Kạn 4 người (02 cán bộ, 02 CTV khuyến nông)
- Lạng Sơn 4 người (02 cán bộ, 02 CTV khuyến nông)
- Phú Thọ 4 người (02 cán bộ, 02 CTV khuyến nông)
- Bắc Giang 4 người (02 cán bộ, 02 CTV khuyến nông)
1.3. Địa điểm:
- Tại tỉnh Thái Nguyên - Tỉnh Tuyên Quang - Tỉnh Hà Giang
1.4. Thời gian:
06 ngày (Từ 11/11/2014 đến ngày 16/11/2014)
2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỌC TẬP
2.1. Tại Thái Nguyên:
2.1.1. Mô hình Vỗ béo bò
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, xã Kha Sơn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Quy mô: 85con; Số hộ tham gia: 80
Đây là dự án vỗ béo bò thịt trong nông hộ. Trung tâm Khuyến nông cùng
UBND xã Tân Hòa cùng tham gia khảo sát chọn hộ thông qua các nội dung dự án
yêu cầu. tại địa phương thông báo cho các hộ chăn nuôi có nhu cầu chăn nuôi vỗ
béo bò thịt đăng ký tham gia. Sau khi có danh sách cán bộ kỹ thuật của Trung tâm
cùng với cán bộ kỹ thuật phụ trách nông nghiệp xã tiến hành họp dân tại xóm tiến
hành chọn hộ công khai
Kỹ thuật sản xuất:

Các hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò vỗ béo:
Công tác chọn giống
Kỹ thuật xây dựng và vệ sinh chuồng trại
Kỹ thuật vỗ béo bò thịt: Tẩy ký sinh trùng, cho ăn thức ăn hỗn hợp vỗ béo
Kỹ thuật trồng chế biến thức ăn thô xanh cho bò giai đoạn vỗ béo
Đoàn tham quan đến thăm mô hình vỗ béo bò tại gia đình chị... là hộ được
tham gia mô hình vỗ béo bò tại xóm... xã Tân Hòa huyện Phú Bình qua trao đổi chị
cho biết khi tham gia mô hình chị đã được tập huấn kỹ thuật được cán bộ kỹ thuật
hướng dẫn cách tẩy ký sinh trùng trước khi vào vỗ béo và cách sử dụng thức ăn hỗn
hợp cho bò, cách ghi chép sổ theo dõi, cách đo bò xác định trọng lượng trước và
sau khi vỗ béo, tại gia đình chị khi vỗ béo bò tăng trọng bình quân 778g/con/ngày.
Sau 03 tháng nuôi bán mỗi con lãi được khoảng 1 - 1,3 triệu đồng...
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
LẠNG SƠN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày tháng năm 2014
BÁO CÁO
KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỌC TẬP TẠI CÁC TỈNH
VÙNG ĐÔNG BẮC
1. KHÁI QUÁT CHUNG
1.1. Mục đích:
- Giúp c cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông các tỉnh vùng
Đông Bắc giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp,
trong công tác khuyến nông. Đ nâng cao chất lượng trong công tác Khuyến nông,
đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất Nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập.
- Góp phần không ngừng đổi mới trong công tác Khuyến nông.
1.2. Thành Phần tham quan:
30 người (15 cán bộ khuyến nông, 15 cộng tác viên)
- Thái Nguyên 14 người (07 cán bộ, 07 cộng tác viên Khuyến nông)
- Bắc Kạn 4 người (02 cán bộ, 02 CTV khuyến nông)
- Lạng Sơn 4 người (02 cán bộ, 02 CTV khuyến nông)
- Phú Thọ 4 người (02 cán bộ, 02 CTV khuyến nông)
- Bắc Giang 4 người (02 cán bộ, 02 CTV khuyến nông)
1.3. Địa điểm:
- Tại tỉnh Thái Nguyên - Tỉnh Tuyên Quang - Tỉnh Hà Giang
1.4. Thời gian:
06 ngày (Từ 11/11/2014 đến ngày 16/11/2014)
2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỌC TẬP
2.1. Tại Thái Nguyên:
2.1.1. Mô hình Vỗ béo bò
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, xã Kha Sơn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Quy mô: 85con; Số hộ tham gia: 80
Đây dự án vỗ béo thịt trong nông hộ. Trung tâm Khuyến nông cùng
UBND Tân Hòa ng tham gia khảo sát chọn hộ thông qua các nội dung dự án
yêu cầu. tại địa phương thông báo cho các hộ chăn nuôi nhu cầu chăn nuôi vỗ
béo bò thịt đăng ký tham gia. Sau khidanh sách cán bộ kỹ thuật của Trung tâm
cùng với cán bộ k thuật phụ trách nông nghiệp tiến hành họp dân tại xóm tiến
hành chọn hộ công khai
Kỹ thuật sản xuất:
Báo cáo tham quan vùng Đông Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tham quan vùng Đông Bắc - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo tham quan vùng Đông Bắc 9 10 448