Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành công tác xã hội cá nhân

Được đăng lên bởi Nguyen Hue Cam
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3088 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

BÁO CÁO THỰC HÀNH
CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN

Họ và tên
: NGUYỄN THỊ HUỆ CẦM
Lớp
: K10-Công tác xã hội Thanh Miện
GV hướng dẫn : Nguyễn Duy Cường
Cơ sở thực hành: Xã Ngọc Liên - Cẩm Giàng – Hải Dương

Hà Nội, tháng 5 năm 2015
0

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN
(Từ ngày 09 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2015)
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ Cầm
Lớp: Công tác xã hội Thanh Miện - Hải Dương
Cơ sở thực tập: Xã Ngọc Liên – Cẩm Giàng - Hải Dương
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Duy Cường
Thời gian
Nội dung công việc thực hiện
- Nhận tổ, nhận giáo viên hướng dẫn, nhận cơ sở
Ngày
thực tập.
09/5/2015 - Nhận tài liệu hướng dẫn thực tập.
- Nghe quán triệt nội quy, quy chế thực tập

Ghi chú
Tại TTHNTHDN
Thanh Miện - Hải
Dương

10/5/2015

- Sáng: đến cơ sở thực tập, tập trung nghe quán
Tại xã Ngọc Liên
triệt kế hoạch thực tập.
– Cẩm Giàng - Chiều: Nghe lãnh đạo xã báo cáo khái quát về cơ
Hải Dương
sở thực tập.
- Nhận ca (thân chủ)

Ngày 1112/5/2012

- Gặp thân chủ cùng TC chuẩn đoán, nhận diện và
xác định vấn đề mà thân chủ gặp phải
- Đề xuất kế hoạch trợ giúp thân chủ:
Tại lớp học và gia
- Lên kế hoạch trợ giúp thân chủ ( dự thảo)
đình thân chủ
- Lấy ý kiến người thân của thân chủ,
- Gặp thân chủ và cùng thân chủ phân tích, lập kế
hoạch trợ giúp vấn đề của thân chủ.
Hoàn chỉnh kế hoạch trợ giúp

Ngày 1314/5/2015

- Viết báo cáo thực tập

Ngày 16 –
17/5/2015

Ở nhà
Tại TTHNTHDN
Thanh Miện - Hải
Dương

- Thi vấn đáp về đợt thực tập

PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ CỘNG ĐỒNG NƠI LỰA CHỌN THÂN CHỦ
1

Xã Ngọc Liên là một xã nằm ở phía Tây Bắc huyện Cẩm Giàng, tiếp giáp với
4 xã, thị trấn trong huyện. Ranh giới hành chính của xã tiếp giáp như sau:
Phía Bắc giáp xã Cẩm Hưng huyện Cẩm Giàng.
Phía Đông giáp xã Kim Giang, TT. Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng và xã Lâm
Thao huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh.
Phía Đông Nam giáp xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng.
Phía Nam và Tây Nam giáp xã Hoà Phong, huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.
Phía Tây Nam giáp xã Hoà Phong, huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.
Cách UBND huyện Cẩm Giàng khoảng 15 km về phía Tây Bắc và cách trung
tâm tỉnh Hải Dương khoảng 22 km về phía Đông. Trên địa bàn xã có tuyến đường
Quốc lộ 38, tuyến liên tỉnh tỉnh lộ 19, tuyến đường liên xã và tuyến đường sắt Hà
Nội - Hải Phòng chạy qua.
Diện tích tự nhiên: 742,82 ha.
Với vị trí địa lý như trên xã Ngọc Liên có những lợi thế mà các địa phương
khác không có, trên địa bàn xã có tuyến đường Quốc lộ 38 và đường tỉnh lộ 19,
tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng điều đó tạo đ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI
BÁO CÁO THỰC HÀNH
CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN
Họ và tên : NGUYỄN THỊ HUỆ CẦM
Lớp : K10-Công tác xã hội Thanh Miện
GV hướng dẫn : Nguyễn Duy Cường
Cơ sở thực hành: Xã Ngọc Liên - Cẩm Giàng – Hải Dương
Hà Nội, tháng 5 năm 2015
0
Báo cáo thực hành công tác xã hội cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành công tác xã hội cá nhân - Người đăng: Nguyen Hue Cam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo thực hành công tác xã hội cá nhân 9 10 16