Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Thực tại và chủ thể phát ngôn trong Những linh hồn chết của Gogol

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 751 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thực tại và chủ thể phát ngôn
trong Những linh hồn chết của Gogol
PGS.TS.Đào Duy Hiệp
“Thật có thể tưởng chừng như mọi vật đều đã chết; và ở nước
Nga, những linh hồn sống đã nhường chỗ cho Những linh hồn
chết!”
(Thư 1, 1843)
Thực tại và chủ thể phát ngôn trong Những linh hồn chết (1842) của N.V.Gogol (1809 1852) là những vấn đề mà bài viết này hướng tới. Hai vấn đề nghe có vẻ ngôn ngữ học hơn
là phê bình văn học sẽ được tôi trình bày lí do lựa chọn ngay bên dưới đây.
1. Thực tại
1.1. Käte Hamburger trong Logic của các thể loại văn học ([1]), như tiêu đề của công trình
chỉ ra, đã đi vào mổ xẻ, tìm hiểu các nguyên lí logic bên trong của mỗi thể loại văn học: văn
xuôi, kịch và thơ mà nền tảng xuất phát là ngôn ngữ học. Phải nói ngay rằng đây là một
công trình sâu sắc, tỉ mỉ và tương đối khó đọc đối với những người không mấy am hiểu lí
thuyết về phê bình văn học cũng như về văn học phương Tây nói chung bởi một lối diễn đạt
uyên bác, triết học, sắc sảo, chặt chẽ, đôi chỗ cồng kềnh, rậm rạp và cả những cực đoan,
nhất là đối với các khái niệm mới mà tác giả đưa ra. Lí thuyết văn học sau bà (tác phẩm ra
đời lần đầu bằng tiếng Đức, năm 1957) đã có nhiều bước tiến mới, nhưng tìm hiểu một
cách tiếp cận khác về văn bản văn học cũng có những thú vị, hấp dẫn nhất định.
Cuốn sách bao gồm các chương: I. “Những nền tảng ngôn ngữ học” [“Les fondements
linguistiques”]; II. “Thể loại hư cấu hoặc thể loại mô phỏng” [“Le genre fictionnel ou le
genre mimétique”]; III. “Thể loại trữ tình” [“Le genre lyrique”]; IV. “Các hình thái đặc biệt
hoặc hỗn hợp” [“Les formes spéciales ou mixtes”].
Dưới đây tôi cố gắng thuyết minh đồng thời đôi chỗ có đối thoại khi thấy cần thiết về một
số luận điểm của tác giả công trình mà bài viết liên quan.
Quan niệm về mối quan hệ giữa thực tại (réalité) ([2]) và văn học của K.Hamburger khá rạch
ròi. Rất nhiều chỗ trong công trình, tác giả đã nhấn mạnh ranh giới giữa ảo (hư cấu văn
học) với thực (thực tại đời sống). Hiểu một cách giản dị lí thuyết của bà là: cùng một đối
tượng của phát ngôn (ngôi nhà, cái cây, sự kiện tang ma, cưới xin, chiến tranh...), khi ta nói
với nhau hoặc khi viết thư báo cho nhau biết thì đó là thực (vì nó tồn tại thực), nhưng khi
đưa chúng vào trong tiểu thuyết thì các “chất liệu” đó mang một bản chất khác - hư cấu:
“chính là chỉ có trong phạm vi mà ở đó thực tại là chất liệu của hư cấu mà hư cấu thuộc một
bản chất khác với thực tại”([3]). Đều là “thực tại” cả, nhưng chúng có sự khác nhau về bản
chất. Điều đó không sai. Nhưng dư...
Thực tại và chủ thể phát ngôn
trong Những linh hồn chết của Gogol
PGS.TS.Đào Duy Hiệp
“Thật thể tưởng chừng như mọi vật đều đã chết; nước
Nga, những linh hồn sống đã nhường chỗ cho Những linh hồn
chết!”
(Thư 1, 1843)
Thực tại và chủ thể phát ngôn trong Những linh hồn chết (1842) của N.V.Gogol (1809 -
1852) là những vấn đề mà bài viết này hướng tới. Hai vấn đề nghe có vẻ ngôn ngữ học hơn
là phê bình văn học sẽ được tôi trình bày lí do lựa chọn ngay bên dưới đây.
1. Thực tại
1.1. Käte Hamburger trong Logic của các thể loại văn học
([1])
, như tiêu đề của công trình
chỉ ra, đã đi vào mổ xẻ, tìm hiểu các nguyên lí logic bên trong của mỗi thể loại văn học: văn
xuôi, kịch thơ nền tảng xuất phát ngôn ngữ học. Phải nói ngay rằng đây một
công trình sâu sắc, tỉ mỉ tương đối khó đọc đối với những người không mấy am hiểu
thuyết về phê bình văn học cũng như về văn học phương Tây nói chung bởi một lối diễn đạt
uyên bác, triết học, sắc sảo, chặt chẽ, đôi chỗ cồng kềnh, rậm rạp cả những cực đoan,
nhất đối với các khái niệm mới tác giả đưa ra. thuyết văn học sau (tác phẩm ra
đời lần đầu bằng tiếng Đức, năm 1957) đã nhiều bước tiến mới, nhưng tìm hiểu một
cách tiếp cận khác về văn bản văn học cũng có những thú vị, hấp dẫn nhất định.
Cuốn sách bao gồm các chương: I. “Những nền tảng ngôn ngữ học” [“Les fondements
linguistiques”]; II. “Thể loại hư cấu hoặc thể loại phỏng” [“Le genre fictionnel ou le
genre mimétique”]; III. “Thể loại trữ tình” [“Le genre lyrique”]; IV. “Các hình thái đặc biệt
hoặc hỗn hợp” [“Les formes spéciales ou mixtes”].
Dưới đây tôi cố gắng thuyết minh đồng thời đôi chỗ đối thoại khi thấy cần thiết về một
số luận điểm của tác giả công trình mà bài viết liên quan.
Quan niệm về mối quan hệ giữa thực tại (réalité)
([2])
văn học của K.Hamburger khá rạch
ròi. Rất nhiều chỗ trong công trình, c giả đã nhấn mạnh ranh giới giữa ảo (hư cấu văn
học) với thực (thực tại đời sống). Hiểu một cách giản dị thuyết của : cùng một đối
tượng của phát ngôn (ngôi nhà, cái cây, sự kiện tang ma, cưới xin, chiến tranh...), khi ta nói
với nhau hoặc khi viết thư báo cho nhau biết thì đó thực (vì tồn tại thực), nhưng khi
đưa chúng vào trong tiểu thuyết thì các “chất liệu” đó mang một bản chất khác - cấu:
“chính là chỉ có trong phạm vi mà ở đó thực tại là chất liệu của hư cấu mà hư cấu thuộc một
bản chất khác với thực tại”
([3])
. Đều “thực tại” cả, nhưng chúng sự khác nhau về bản
chất. Điều đó không sai. Nhưng dường như, (chúng ta sẽ còn trở lại với thuyết của
K.Hamburger phần “Sự biến mất của chủ thể phát ngôn...” phần sau), còn tiến xa
hơn tới chỗ cực đoan khi cho rằng, các biến cố trong hư cấu chỉ được nảy sinh ra trong quá
trình sáng tạo, chứ trước đó chưa có. Sản phẩm” cấu chỉ kết quả của trần thuật
không phải là “đối tượng” của trần thuật.
Báo cáo Thực tại và chủ thể phát ngôn trong Những linh hồn chết của Gogol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Thực tại và chủ thể phát ngôn trong Những linh hồn chết của Gogol - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Báo cáo Thực tại và chủ thể phát ngôn trong Những linh hồn chết của Gogol 9 10 284