Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi ngungu55
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3079 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Lời cảm ơn

Thực tập tốt nghiệp có vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo đại
học nói chung, ngành Khoa học quản lý nói riêng. Để có thể tích lũy được kinh
nghiệm thực tiễn và đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc, bất cứ lĩnh
vực nào ngoài những phần lý thuyết, lý luận đã được học đòi hỏi người học
phải có sự vận dụng chúng vào thực tiễn cuộc sống. Lý luận và thực tiễn có
một số sự khác biệt nhất định nhưng giữa chúng luôn có mối quan hệ chặt chẽ
với nhau không thể tách rời.Tuy nhiên học lý thuyết tốt chưa chắc đi vào thực
tiễn đã thực hành tốt. Chính vì vậy sinh viên khoa khoa hoc quản lý được tạo
điều kiện đi thực tập thực tế vào năm thứ 3 về công tác quản lý trong các tổ
chức. Có như vậy sinh viên mới có thể tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện mình
bằng những kiến thức mới, tích luỹ cho mình những kinh nghiệm quý báu, góp
phần nâng cao sự hiểu biết, kiến thức và giá trị của bản thân.
Đợt thực tập này được thực hiện khi đã học xong phần lý thuyết các môn
học về khoa học quản lý cơ bản, với những môn học như: Kỹ năng nhà quản lý,
Văn hóa đạo đức quản ly, quản lý dự án, lịch sử tư tưởng quản lý, tổ chức học
đại cương…Trên cơ sở học xong lý thuyết thì đi vào thực hành thực tế, nhằm
mục đích:
Giúp sinh viên khảo sát, tìm hiểu tình hình thực tế về việc quản lý nhân lực
chính sách hay các công tác quản lý khác trong tổ chức, các cơ quan, đơn vị.
Qua đó có điều kiện so sánh giữa lý luận đã được học với tình hình thực tiễn ở
các cơ quan, đơn vị để có cái nhìn cụ thể, trực tiếp các đơn vị có sai khác nhiều
so với lý thuyết không, dần dần có cái nhìn hình dung và đỡ bỡ ngỡ khi ra
trường đi làm. Giúp sinh viên bước đầu va chạm với cuộc sống thực tế.

1

Được sự giúp đỡ của thầy cô trong khoa và sự đồng ý của của đồng chí
trưởng phòng nhân sự chi nhánh công ty cổ phần Trung Tín Trụ sở tại Ngõ
số 21 Đường Lê Đức Thọ - Từ Liêm – Hà Nội, tôi được phân công thực tập
tại bộ phận Tổ chức hành chính nhân sự. Đây là điều kiện thuận lợi để tôi có
cơ hội tiếp xúc với thực tế về việc quản lý nhân sự cũng như các hoạt động
liên quan tới quản trị nhân lực, từ đó có được cái nhìn khách quan nhất về
quản lý nói chung và quản lý nguồn nhân lực nói riêng.
Trong thời gian thực tập tại công ty tôi đã nhận được sự hướng dẫn của
cô Bùi Trang Hương, giảng viên trong khoa cùng với sự giúp đỡ rất nhiệt
tình của các anh (chị), trong công ty và nhất là các anh chi ở bộ phận hành
chính nhân sự, tôi đã hoàn thành tốt nội dung của đợt thực tập. Nhưng do
kiến thức cũng như kinh nghiệm ...
Lời cảm ơn
Thực tập tốt nghiệpvai t quan trọng trong chương trình đào tạo đại
học nói chung, ngành Khoa học quản lý nói riêng. Để có thể tích lũy được kinh
nghiệm thực tiễn đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc, bất cứ lĩnh
vực nào ngoài những phần lý thuyết, luận đã được học đòi hỏi người học
phải s vận dụng chúng vào thực tiễn cuộc sống. luận và thực tiễn
một số sự khác biệt nhất định nhưng giữa chúng luôn mối quan hệ chặt chẽ
với nhau không thể tách rời.Tuy nhiên học thuyết tốt chưa chắc đi vào thực
tiễn đã thực hành tốt. Chính vậy sinh viên khoa khoa hoc quản lý được tạo
điều kiện đi thực tập thực tế vào m thứ 3 v công tác quản lý trongc tổ
chức. Có như vậy sinh viên mới thể tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện mình
bằng những kiến thức mới, tích luỹ cho mình những kinh nghiệm quý báu, góp
phần nâng cao sự hiểu biết, kiến thức và giá trị của bản thân.
Đợt thực tập này được thực hiện khi đã học xong phần lý thuyết các môn
học về khoa học quản lý cơ bản, với những môn học như: Kỹ năng nhà quản lý,
Văn hóa đạo đức quản ly, quản dự án, lịch sử tưởng quản lý, tổ chức học
đại ơng…Trên cơ sở học xong thuyết t đi vào thực hành thực tế, nhằm
mục đích:
Giúp sinh viên khảo sát, tìm hiểu tình hình thực tế về việc quản lý nhân lực
chính sách hay các công tác quản lý khác trong t chức, các quan, đơn vị.
Qua đó điều kiện so sánh giữa lý luận đã được học với tình hình thực tiễn
các cơ quan, đơn vị để có cái nhìn cụ thể, trực tiếp các đơn vị có sai khác nhiều
so với thuyết không, dần dần cái nhìn nh dung và đỡ bỡ ngỡ khi ra
trường đi làm. Giúp sinh viên bước đầu va chạm với cuộc sống thực tế.
1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: ngungu55
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 306