Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập công tác xã hội với cá nhân

Được đăng lên bởi vominhtuan03121993
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2791 lần   |   Lượt tải: 16 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC
----------

BÁO CÁO THỰC TẬP
CÔNG TÁC XÃ HỘI I
Họ và tên sinh viên: Võ Minh Tuấn
MSSV: 320032121130
Lớp: 12 CTXH
GV kiểm huấn: Bùi Đình Tuân
Đà Nẵng – 2014

Báo Cáo Thực Tập

THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN
PHẦN 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN

1. Đặt vấn đề

Trong cuộc sống, con người chúng ta ai cũng đã từng hoặc sẽ trải qua
những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Có người trong
chúng ta may mắn vượt qua được những thời điểm khó khăn đó nhở vào
nghị lực của bản thân, cá tính mạnh mẽ của họ hoặc có được những sự trợ
giúp đắc lực và kịp thời từ người thân hoặc từ một nguồn nào khác. Những
người này đã học được những kinh nghiệm sống quý báu từ quá trình vượt
khó đó và tự vươn lên để có được một cuộc sống tốt, ổn định và một sự
nghiệp thành công. Tuy nhiên, có một số người khác lại không thể nào vượt
qua được do không có được những điều kiện hỗ trợ như nhóm người kia để
giúp họ vượt qua những khó khăn đó. Cuộc sống của những người này sẽ
trở nên ngày càng khó khăn hơn, và nếu không có một sự giúp đỡ kịp thời
thì có thể dẫn đến những hậu quả bất lợi cho bản thân và gia đình của nhóm
người này. Hoạt động công tác xã hội với cá nhân và gia đình được tổ chức
thực hiện là nhằm vào mục đích giúp đỡ các nhóm đối tượng này.
2. Mục tiêu
SVTH: Võ Minh Tuấn

Giảng Viên Hướng Dẫn : Bùi Đình Tuân

Báo Cáo Thực Tập




Giúp mọi người phát huy năng lực của chính họ.
Nâng cao khả năng xử lý và giải quyết vấn đề của họ.
Giúp mọi người tìm các nguồn lực và tạo thuận lợi cho các quan hệ tương



tác giữa các cá nhân với các tổ chức và với các cá nhân khác.
Giúp các tổ chức đáp ứng nhiệt tình nhu cầu của thân chủ và tạo ảnh hưởng



tới quan hệ giữa các tổ chức và cá nhân.
Tạo ảnh hưởng đến các chính sách xã hội.
Giúp thân chủ phục hồi chức năng.
Giúp thân chủ nhận ra vấn đề, những cách thức khác nhau để xác định vấn đề và



giải pháp.
Giúp thân chủ khám phá thế mạnh của mình, những công việc trong sự thay đổi,



giải quyết vấn đề...
Cung cấp thông tin về các dịch vụ xã hội và các chương trình phúc lợi để thân chủ




có thể tiếp cận. Đôi khi thân chủ có thể bị từ chối phục vụ vì họ thuộc một nhóm
nào đó có vấn đề xã hội. Nhân viên xã hội sẽ có trách nhiệm hổ trợ họ để họ có thể


được hưởng lợi từ các chương trình, dịch vụ xã hội.
Cùng làm việc với các tổ chức đảm bảo thực hiện các chính sách, chế độ cho thân



chủ.
Xây dựng mối quan hệ tốt với các tổ chức, cá nhân để mang lại hiệu quả hổ trợ t...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC
----------
O CÁO THỰC TẬP
CÔNG TÁC XÃ HỘI I
Họ và tên sinh viên: Võ Minh Tuấn
MSSV: 320032121130
Lớp: 12 CTXH
GV kiểm huấn: Bùi Đình Tuân
Đà Nẵng – 2014
Báo cáo thực tập công tác xã hội với cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập công tác xã hội với cá nhân - Người đăng: vominhtuan03121993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo thực tập công tác xã hội với cá nhân 9 10 845