Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập nghè nghiệp 2

Được đăng lên bởi Luj Yaj
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHỀ KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Thực tập nghề nghiệp 2 về công tác xã hội với trẻ em, tại uỷ ban nhân dân xã Lao
Chải
Lời cảm ơn
Trong thời gian thực tập tại Phòng lao động Thương binh và xã hội, xã Lao Chải
( ngày 16 tháng 09 đếm 06 tháng 12 năm 2013, em đã lựa chọn và hoàn thành bài báo cáo
thực tập: “Công tác xã hội với trẻ em tai UBND xã Lao Chải” bài báo cáo là thành quả
của sự cố gắng nỗ lực phấn đáu của bản thân để tìm hiểu, và cùng giải quyết vấn đề, để
hoàn thiện bài báo cáo thực tập.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Bác Sùng A Sào – Chủ tịch UBND xã Lao Chải; Bác
Lý A Lù – phó Chủ tịch UBND xã lao Chải, đã tiếp nhận, phân công và tạo điều kiện
thuận lợi cho em về cơ quan thực tập và hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp 2 tại cơ
quan.
Cho phía em xim đựoc gửi lời cảm ơi chân tình đến với anh Giàng A Chú – cắn bộ
lao động Thương binh xã, hướng dẫn và chỉ đạo cho em các nghiệp vụ của phòng lao
đông thương binh và xã hội cũng như cung cấp các thông tin, số liệu cho bài báo cáo
trung thục và khánh quan.
Đồng kính gửi lời cảm ơn đến cô Nguyện Thị Quỳnh Giang – giáo viên hướng dẫn
thực tập, đã giúp em sửa bài báo cáo hoàn thành. Và cô cũng nhiệt tình hướng dẫn em tìm
hướng xác định các thông tin, xử lý các vấn đề cho bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Do thời gian thực tập có hạn, nên bài báo cáo của em không tránh khỏi những sai
sót, lời văn chưa được xúc tích gọn gàng nên em kính mong đựoc các thầy cô giáo góp ý
kiến tận tình để cho bài cáo cáo của em được hoàn chỉnh hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơi!

MỞ ĐẦU
Công tác xã hội là một ngành nghề chuyên môn cụ thể thuộc hệ thống an sinh xã
hội. Công tác xã hội là một nghề rất phát triển trên thế giới, nhưng với việt nam công tác
xã hội là một nghề còn rất non trẻ và bắt đầu có những bước đi đầu tiên. Để đáp ứng
được những nhu cầu hiện nay của xã hội, ngành công tác xã hội đang dần được đưa vào
giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp trên toàn quốc.
Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ cũng là một trong những trường nằm
trong hệ thống đào tạo chuyên ngành công tác xã hội. Chúng tôi là những thế hệ tiếp theo
đang học chuyên ngành công tác xã hội của nhà trường.

Để củng cố và bổ sung kiến thức cũng như năm vững quy trình của ngành công tác
xã hội. Và tìm hiểu rõ hơn thực tế về chuyên môn công tác xã hôi với trẻ em. Đồng thời
hiểu biết thêm về chức năng. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhâ...
BỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHỀ KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO
Thực tập nghề nghiệp 2 về công tác xã hội với trẻ em, tại uỷ ban nhân dân xã Lao
Chải
Lời cảm ơn
Trong thời gian thực tập tại Phòng lao động Thương binh và xã hội, xã Lao Chải
( ngày 16 tháng 09 đếm 06 tháng 12 năm 2013, em đã lựa chọn và hoàn thành bài báo cáo
thực tập: “Công tác xã hội với trẻ em tai UBND xã Lao Chải” bài báo cáo là thành quả
của sự cố gắng nỗ lực phấn đáu của bản thân để tìm hiểu, và cùng giải quyết vấn đề, để
hoàn thiện bài báo cáo thực tập.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Bác Sùng A Sào – Chủ tịch UBND xã Lao Chải; Bác
Lý A Lù – phó Chủ tịch UBND xã lao Chải, đã tiếp nhận, phân công và tạo điều kiện
thuận lợi cho em về cơ quan thực tập và hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp 2 tại cơ
quan.
Cho phía em xim đựoc gửi lời cảm ơi chân tình đến với anh Giàng A Chú – cắn bộ
lao động Thương binh xã, hướng dẫn và chỉ đạo cho em các nghiệp vụ của phòng lao
đông thương binh và xã hội cũng như cung cấp các thông tin, số liệu cho bài báo cáo
trung thục và khánh quan.
Đồng kính gửi lời cảm ơn đến cô Nguyện Thị Quỳnh Giang – giáo viên hướng dẫn
thực tập, đã giúp em sửa bài báo cáo hoàn thành. Và cô cũng nhiệt tình hướng dẫn em tìm
hướng xác định các thông tin, xử lý các vấn đề cho bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Do thời gian thực tập có hạn, nên bài báo cáo của em không tránh khỏi những sai
sót, lời văn chưa được xúc tích gọn gàng nên em kính mong đựoc các thầy cô giáo góp ý
kiến tận tình để cho bài cáo cáo của em được hoàn chỉnh hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơi!
MỞ ĐẦU
Công tác hội một ngành nghề chuyên môn cụ thể thuộc hệ thống an sinh
hội. Công tác hội là một nghề rất phát triển trên thế giới, nhưng với việt nam công tác
hội một nghề còn rất non trẻ bắt đầu những bước đi đầu tiên. Để đáp ứng
được những nhu cầu hiện nay của hội, ngành công tác hội đang dần được đưa vào
giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp trên toàn quốc.
Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ cũng một trong những trường nằm
trong hệ thống đào tạo chuyên ngành công tác xã hội. Chúng tôi là những thế hệ tiếp theo
đang học chuyên ngành công tác xã hội của nhà trường.
báo cáo thực tập nghè nghiệp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập nghè nghiệp 2 - Người đăng: Luj Yaj
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
báo cáo thực tập nghè nghiệp 2 9 10 822