Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập thực tế

Được đăng lên bởi lisr-ct
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2838 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KINH TẾ - LUẬT
BỘ MÔN LUẬT
-----o0o-----

ISO: 9001:2008

BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ
TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH LONG AN
Thời gian: từ ngày 30 tháng 6 năm 2014 đến ngày 20 tháng 7 năm 2014

Giảng viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

Đỗ Thị Mai Thư

Trần Hồng Thắng
MSSV: 114111261
Mã lớp: DA11LD
Khóa: 2011 - 2015

Trà Vinh – 2014

LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm quý lãnh đạo Sở tư pháp Long An, Phòng Tổ chức cán
bộ đã tạo điều kiện cho em thực tập tại Sở; các phòng ban trong Sở đặc biệt là Chánh
thanh tra và Phó chánh thanh tra Sở đã tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho em
nghiên cứu học tập, thu thập tài liệu, và hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập
tại Thanh tra Sở nói riêng và Sở tư pháp Long An nói chung.
Xin cám ơn quý Thầy Cô Trường Đại học Trà Vinh, Khoa Kinh tế - Luật, đặc
biệt là các thầy cô trong Bộ môn Luật đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt
quá trình học tập, cũng như trong suốt thời gian thực tập tại cơ quan và thực hiện bài
báo cáo.
Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, ân cần hướng dẫn, giúp đỡ tận tình chu
đáo của Cô Đỗ Thị Mai Thư đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bài báo cáo.
Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên, nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành bài
báo cáo này.
Mặc dù, đã cố gắng nghiên cứu học tập để hoàn thành tốt bài báo cáo, tuy nhiên
do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với công việc thực tế và bản thân còn nhiều hạn chế
về nhận thức, kiến thức nên không thể tránh khỏi những thiếu sót khi làm bài báo cáo
cũng như trong quá trình tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ Thanh tra Sở Tư pháp
Long An. Em rất mong nhận được sự góp ý của các chuyên viên, cán bộ, thầy cô để
bài báo cáo được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cám ơn!
Long An, ngày

tháng 8 năm 2014

Sinh viên thực hiện

Trần Hồng Thắng

II

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KINH TẾ - LUẬT
BỘ MÔN LUẬT
-----o0o-----
ISO: 9001:2008
BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ
TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH LONG AN
Thời gian: từ ngày 30 tháng 6 năm 2014 đến ngày 20 tháng 7 năm 2014
Giảng viên hướng dẫn:
Đỗ Thị Mai T
Sinh viên thực hiện:
Trần Hồng Thắng
MSSV: 114111261
Mã lớp: DA11LD
Khóa: 2011 - 2015
Trà Vinh 2014
Báo cáo thực tập thực tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập thực tế - Người đăng: lisr-ct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Báo cáo thực tập thực tế 9 10 717