Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Túi Xinh Túi Rẻ
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 771 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

BÁO CÁO THƯC TẬP TỐT NGHIỆP

A – LỜI MỞ ĐẦU
Công tác xã hội là một ngành, nghề mới tại Việt Nam. Do vậy, nhận thức của mọi
người về Công tác xã hội vẫn còn rất nhiều hạn chế.
Thứ nhất, nhiều người đồng nhất và nhầm lẫn CTXH với làm từ thiện, ban ơn,
ban phát hoặc nhầm lẫn CTXH với các hoạt động xã hội của các tổ chức, đoàn
thể...
Thứ hai, vai trò, vị thế cũng như tính chất chuyên nghiệp của CTXH ở Việt
Nam chưa được khẳng định. Do vậy, để phát triển CTXH ở Việt Nam cần có sự
quan tâm của Đảng và Nhà nước, có sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo và cơ sở
thực hành CTXH. Bởi vì, CTXH là một hệ thống liên kết các giá trị, lý thuyết và
thực hành. CTXH là trung tâm, tổng hợp, kết nối và trực tiếp tham gia vào đảm
bảo ASXH.
Giá trị của CTXH dựa trên cơ sở tôn trọng quyền lợi, sự bình đẳng, giá trị
của mỗi cá nhân, nhóm và cộng đồng. Giá trị được thể hiện trong các nguyên tắc
hoạt động cũng như các quy điều đạo đức của CTXH.
Với sự hướng dẫn nhiệt tình của cả hai thầy cô giáo: Thạc sỹ Nguyễn Trung
Hải và Thạc sỹ Nguyễn Huyền Linh – Trường ĐH Lao động Xã hội, Khoa Công
tác xã hội, em đã hoàn thành được bài báo cáo thực tập tốt nghiệp. Trong quá trình
thực tập tại cơ sở em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được
sự đóng góp ý kiến từ phía thầy, cô và các bạn sinh viên để bài báo cáo thực tập
tốt nghiệp của em được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực tập
Phạm Trăng Thu

SV: Phạm Trăn Thu

1

Lớp: LCĐ5_CT1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

BÁO CÁO THƯC TẬP TỐT NGHIỆP

B – NỘI DUNG THỰC TẬP.
I. Khái quát đặc điểm, tình hình chung ở huyện Bình Xuyên.
1. Lịch sử hình thành và phát triển huyện Bình xuyên
Bình Xuyên ngày nay thuộc vùng đất Mê Linh cổ, là nơi sinh tụ của những
bộ lạc hùng mạnh từng góp phần xây dựng Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. Đây là
một trong những chủ nhân của nền văn minh lúa nước, văn minh sông Hồng rực
rỡ thời kỳ dựng nước.
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lần đầu tiên hồi đầu Công nguyên
của Hai Bà Trưng, nhân dân Bình Xuyên đã đóng góp công lao to lớn, làm nên
thắng lợi mùa xuân năm 40. Hiện nay trong các đền, đình, miếu ở các xã thuộc
huyện Bình Xuyên còn thờ các tướng lĩnh thân cận của Hai Bà đã chiến đấu và
anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.
Truyền thống quật cường bất khuất của nhân dân Bình Xuyên không chỉ
được biểu hiện trên những trang sử oai hùng chống xâm lăng, mà còn thể hiện
trong các cuộc đấu tranh chống cường quyền áp bức của bọn quan tham phong
kiến.
Năm 1741 cuộ...

A – LỜI MỞ ĐẦU
Công tác xã hội là một ngành, nghề mới tại Việt Nam. Do vậy, nhận thức của mọi
người về Công tác xã hội vẫn còn rất nhiều hạn chế.
Thứ nhất, nhiều người đồng nhất nhầm lẫn CTXH với làm từ thiện, ban ơn,
ban phát hoặc nhầm lẫn CTXH với các hoạt động xã hội của các tổ chức, đoàn
thể...
Thứ hai, vai trò, vị thế cũng như tính chất chuyên nghiệp của CTXH Việt
Nam chưa được khẳng định. Do vậy, để phát triển CTXH Việt Nam cần sự
quan tâm của Đảng Nhà nước, sự liên kết giữa các sở đào tạo s
thực hành CTXH. Bởi vì, CTXH một hệ thống liên kết các giá trị, thuyết
thực hành. CTXH trung tâm, tổng hợp, kết nối trực tiếp tham gia vào đảm
bảo ASXH.
Giá trị của CTXH dựa trên sở tôn trọng quyền lợi, sự bình đẳng, giá trị
của mỗi nhân, nhóm cộng đồng. Giá trị được thể hiện trong c nguyên tắc
hoạt động cũng như các quy điều đạo đức của CTXH.
Với sự hướng dẫn nhiệt tình của cả hai thầy cô giáo: Thạc sỹ Nguyễn Trung
Hải Thạc sỹ Nguyễn Huyền Linh Trường ĐH Lao động hội, Khoa Công
tác xã hội, em đã hoàn thành được bài báo cáo thực tập tốt nghiệp. Trong quá trình
thực tập tại sở em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được
sự đóng góp ý kiến từ phía thầy, các bạn sinh viên để bài báo cáo thực tập
tốt nghiệp của em được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực tập
Phạm Trăng Thu
 !"#$%&'(
1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Túi Xinh Túi Rẻ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 797