Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành công tác xã hội tại UBND xã lao chải, MCC, YB

Được đăng lên bởi lujyaj97-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 16397 lần   |   Lượt tải: 140 lần
Trường CĐN Kỹ Thuật công nghệ - khoa kinh tế và Công tác xã hội, báo cáo thực tập tốt nghiệp
BỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHỀ KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
“Về công tác xã hội với trẻ em, tại uỷ ban nhân dân xã Lao Chải”
Lời cảm ơn
Trong thời gian thực tập tại Phòng lao động Thương binh và xã hội, xã Lao
Chải ngày 16 tháng 09 đếm 06 tháng 12 năm 2013, em đã lựa chọn và hoàn thành
bài báo cáo thực tập: “Công tác xã hội với trẻ em tại UBND xã Lao Chải” bài báo
cáo là thành quả của sự cố gắng nỗ lực phấn đáu của bản thân để tìm hiểu, và cùng
giải quyết vấn đề, để hoàn thiện bài báo cáo thực tập.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Bác Sùng A Sào – Chủ tịch UBND xã Lao
Chải; Bác Lý A Lù – phó Chủ tịch UBND xã lao Chải, đã tiếp nhận, phân công và
tạo điều kiện thuận lợi cho em về cơ quan thực tập và hoàn thành đợt thực tập nghề
nghiệp 2 tại cơ quan.
Cho phép em xim đựoc gửi lời cảm ơi chân tình đến với anh Giàng A Chú –
cán bộ lao động Thương binh xã, hướng dẫn và chỉ đạo cho em các nghiệp vụ của
phòng lao động thương binh và xã hội cũng như cung cấp các thông tin, số liệu cho
bài báo cáo trung thực và khánh quan.
Đồng kính gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Quỳnh Giang – giáo viên
hướng dẫn thực tập, đã giúp em sửa bài báo cáo hoàn thành. Và cô cũng nhiệt tình
hướng dẫn em tìm hướng xác định các thông tin, xử lý các vấn đề cho bài báo cáo
được hoàn thiện hơn.
Do thời gian thực tập có hạn, nên bài báo cáo của em không tránh khỏi
những sai sót, lời văn chưa được xúc tích gọn gàng nên em kính mong được các
thầy cô giáo góp ý kiến tận tình để cho bài cáo cáo của em được hoàn chỉnh hơn
nữa.
Em xin chân thành cảm ơn!
Lao chải, ngày 01 tháng 12 năm 2014
Sinh viên

Giàng A Lú

1
Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Quỳnh Giang, sinh viên thực tập Giàng A Lú

Trường CĐN Kỹ Thuật công nghệ - khoa kinh tế và Công tác xã hội, báo cáo thực tập tốt nghiệp

LỜ NÓI ĐẦU
Công tác xã hội là một ngành nghề chuyên môn cụ thể thuộc hệ thống an
sinh xã hội. Công tác xã hội là một nghề rất phát triển trên thế giới, nhưng với việt
nam công tác xã hội là một nghề còn rất non trẻ và bắt đầu có những bước đi đầu
tiên. Để đáp ứng được những nhu cầu hiện nay của xã hội, ngành công tác xã hội
đang dần được đưa vào giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp
trên toàn quốc.
Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ cũng là một trong những trường
nằm trong hệ thống đào tạo chuyên ngành công tác xã hộ...
Trường CĐN Kỹ Thuật công nghệ - khoa kinh tế và Công tác xã hội, báo cáo thực tập tốt nghiệp
BỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHỀ KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
“Về công tác xã hội với trẻ em, tại uỷ ban nhân dân xã Lao Chải”
Lời cảm ơn
Trong thời gian thực tập tại Phòng lao động Thương binh hội, Lao
Chải ngày 16 tháng 09 đếm 06 tháng 12 năm 2013, em đã lựa chọn hoàn thành
bài báo cáo thực tập:Công tác hội với trẻ em tại UBND Lao Chải bài báo
cáo là thành quả của sự cố gắng nỗ lực phấn đáu của bản thân để tìm hiểu, và cùng
giải quyết vấn đề, để hoàn thiện bài báo cáo thực tập.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến c Sùng A o Chủ tịch UBND Lao
Chải; Bác Lý A Lù – phó Chủ tịch UBND xã lao Chải, đã tiếp nhận, phân công và
tạo điều kiện thuận lợi cho em về cơ quan thực tập và hoàn thành đợt thực tập nghề
nghiệp 2 tại cơ quan.
Cho phép em xim đựoc gửi lời cảm ơi chân tình đến với anh Giàng A Chú
cán bộ lao động Thương binh xã, hướng dẫnchỉ đạo cho em các nghiệp vụ của
phòng lao động thương binh và xã hội cũng như cung cấp các thông tin, số liệu cho
bài báo cáo trung thực và khánh quan.
Đồng kính gửi lời cảm ơn đến Nguyễn Thị Quỳnh Giang giáo viên
hướng dẫn thực tập, đã giúp em sửa bài báo cáo hoàn thành. cũng nhiệt tình
hướng dẫn em tìm hướng xác định các thông tin, xử các vấn đề cho bài báo cáo
được hoàn thiện hơn.
Do thời gian thực tập có hạn, nên bài báo cáo của em không tránh khỏi
những sai sót, lời văn chưa được xúc tích gọn gàng nên em kính mong được các
thầy giáo góp ý kiến tận tình để cho bài cáo cáo của em được hoàn chỉnh hơn
nữa.
Em xin chân thành cảm ơn!
Lao chải, ngày 01 tháng 12 năm 2014
Sinh viên
Giàng A Lú
1
Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Quỳnh Giang, sinh viên thực tập Giàng A Lú
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành công tác xã hội tại UBND xã lao chải, MCC, YB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành công tác xã hội tại UBND xã lao chải, MCC, YB - Người đăng: lujyaj97-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành công tác xã hội tại UBND xã lao chải, MCC, YB 9 10 324