Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tình hình đói nghèo ở xã tam phước, huyện phú ninh, tỉnh quảng nam

Được đăng lên bởi mo-trinh
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 6411 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Lời cảm ơn
Thực tế là một giai đoạn quan trọng để sinh viên tiếp cận với thực tiễn
và vận dụng kiến thức tiếp thu được từ ghế nhà trường vào thực tế. Trong
quá trình thực tập và hoàn thành báo cáo này ngoài sự nổ lực của bản thân,
tôi đã nhận được sự hướng dẫn tận tình và chu đáo của các cá nhân, cơ
quan trong và ngoài nhà trường. Trước tiên tôi xin chân thành gửi lời cảm
ơn chân thành đến toàn thể thầy cô khoa lịch sử - Trường Đại Học Khoa
Học Huế đã trang bị cho tôi những kiến thức cần thiết.
Đặc biệt cho phép tôi bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến
thầy giáo Nguyễn Xuân Hồng đã hướng dẫn tận tình và giúp đỡ tôi trong
suốt quá trình thực tập và hoàn thành báo cáo này.
Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ UBND xã
Tam Phước và bà con nông dân đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi
cho tôi trong thời gian thực tập tại địa phương.
Do thời gian và trình độ bản thân còn nhiều hạn chế nên không thể
tránh khỏi những thiếu sót về nội dung và hình thức, kính mong sự đóng góp
của quý thầy cô và các bạn để báo cáo hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn

Huế, ngày 30 tháng 07 năm 2012
Sinh viên thực hiện
Bùi Thị Đào

DANH MỤC VIẾT TẮT
-

XĐGN

: Xóa đói giảm nghèo

-

GQVL

: Giải quyết việc làm

-

UBND

: Ủy ban nhân dân

-

ĐVT

: Đơn vị tính

-

NNDV

: Nông nghiệp dịch vụ

-

SL

: Số lượng

-

SX

: Sản xuất

-

BQ

: Bình quân

-

CĐ - ĐH

: Cao đẳng - Đại học

-

LĐTBXH

: Lao động thương binh xã hội

-

KH

: Kế hoạch

-

KT-XH

: Kinh tế - Xã hội

-

THCS

: Trung học cơ sở

-

UBND

: Ủy ban nhân dân

LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chiến tranh đã qua đi đất nước hoàn toàn thống nhất, toàn đảng toàn dân
“dồn sức vật tài” tiến hành công cuộc đổi mới xây dựng xã hội - xã hội chủ
nghĩa theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đi lên. Gần 25
năm trên con đường đổi mới con người, đất nước đã có nhiều đổi thay, song
mặt trái của cơ chế kinh tế mới, quy luật ngoặt nghèo của kinh tế thị trường
đã kéo theo nhiều rủi ro, nhiều biểu hiện trong đời sống xã hội, mà vấn đề
đáng quan tâm nhất đó là nghèo đói. Nghèo đói là một hiện tượng rất phổ
biến, thực trạng ngèo đói phân bố không đồng đều nhau, nghèo đói thường
tập trung ở những vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, nơi có trình độ dân trí
đang còn thấp kém, ở nhửng vùng sâu, vùng xa nơi có những đồng bào dân
tộc thiểu số sinh sống…để ngăn chặn, giảm thiểu vấn đề nghèo đói thì công
tác xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng - Nhà nước, nhân dân ta xác định là
một chiến lư...
Lời cảm ơn
Thực tế là một giai đoạn quan trọng để sinh viên tiếp cận với thực tiễn
vận dụng kiến thức tiếp thu được từ ghế nhà trường vào thực tế. Trong
quá trình thực tập và hoàn thành báo cáo này ngoài sự nổ lực của bản thân,
tôi đã nhận được sự hướng dẫn tận tình chu đáo của các nhân,
quan trong ngoài nhà trường. Trước tiên tôi xin chân thành gửi lời cảm
ơn chân thành đến toàn thể thầy khoa lịch sử - Trường Đại Học Khoa
Học Huế đã trang bị cho tôi những kiến thức cần thiết.
Đặc biệt cho phép tôi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến
thầy giáo Nguyễn Xuân Hồng đã hướng dẫn tận tình giúp đỡ tôi trong
suốt quá trình thực tập và hoàn thành báo cáo này.
Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ UBND
Tam Phước con nông dân đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi
cho tôi trong thời gian thực tập tại địa phương.
Do thời gian trình độ bản thân còn nhiều hạn chế nên không thể
tránh khỏi những thiếu sót về nội dung và hình thức, nh mong sđóng góp
của quý thầy cô và các bạn để báo cáo hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn
Huế, ngày 30 tháng 07 năm 2012
Sinh viên thực hiện
Bùi Thị Đào
báo cáo tình hình đói nghèo ở xã tam phước, huyện phú ninh, tỉnh quảng nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tình hình đói nghèo ở xã tam phước, huyện phú ninh, tỉnh quảng nam - Người đăng: mo-trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
báo cáo tình hình đói nghèo ở xã tam phước, huyện phú ninh, tỉnh quảng nam 9 10 363