Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Về khái niệm cái kì ảo và văn học kì ảo trong nghiên cứu văn học.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
V ề  khái ni ệm cái kì  ả o và văn h ọ c kì ả o trong nghiên c ứ u
văn h ọc

ThS. LÊ NGUYÊN LONG
(GV. Bộ môn Văn học Phương Tây, Khoa Văn học)
 

1. Cái kì ảo (fantastic) là một hình thái nhận thức thẩm mĩ đã nhận được sự quan
tâm đặc biệt của giới nghiên cứu văn học thế giới trong vòng mấy thập kỉ trở lại đây. Đây
không phải là một sự ngẫu nhiên. Tưởng chừng như một nghịch lí, càng về những năm cuối
thế kỉ 20 và đầu thế kỉ 21 này, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, hơn
bao giờ hết nhân loại lại cần đến một hình thái nhận thức thẩm mĩ, một loại hình văn học
nghệ thuật của những tưởng tượng kì ảo để tìm lại trạng thái cân bằng cho đời sống tâm
linh trong một xã hội mà nhịp độ căng thẳng của nó đã làm “tha hoá” con người và làm xơ
cứng đi nguồn suối tưởng tượng và chất thơ, một bình diện không thể thiếu của đời sống
tâm linh. Ở Việt Nam, cùng với bối cảnh văn hoá chung của thế giới như vừa nêu trên, sự
quan tâm trở lại với cái kì ảo còn có một ý nghĩa riêng: đất nước chuyển từ hoàn cảnh chiến
tranh sang cuộc sống bình thường, có sự dân chủ hoá trong quan niệm từ lập trường nhất
nguyên sang cái nhìn đa nguyên về cuộc sống, đồng thời, nhiều vấn đề phức tạp của cuộc
sống thường nhật vốn bị xem nhẹ hoặc giản đơn hoá trong xã hội thời chiến nay cần phải
xem xét lại, và không dễ gì giải quyết bằng một quan niệm thông thường mà phải dùng đến
hình thức đặc biệt của nghệ thuật mới có thể cắt nghĩa được nó… Đó là những lí do cơ bản
cho sự quan tâm trở lại đối với cái kì ảo trong đời sống văn học hiện thời.
2. Tuy nhiên, giới nghiên cứu văn học trên thế giới đến nay vẫn chưa dễ gì có một
quan niệm thống nhất về cái kì ảo và văn học kì ảo. Về cơ bản, các nhà nghiên cứu đều
thống nhất với nhau ở chỗ: cái kì ảo phải đề cập đến cái siêu nhiên (supernatural), cái
không thể xảy ra (impossible). Tuy nhiên, liệu có phải cứ đề cập đến cái siêu nhiên, cái
không thể xảy ra thì đó là cái kì ảo và văn học kì ảo hay không? Sự không thống nhất trong
quan niệm về cái kì ảo do vậy tập trung vào một số bình diện sau: tính lịch sử của cái kì ảo
- cái kì ảo đã xuất hiện từ trong văn học dân gian hay chỉ ra đời trong thời hiện đại cùng với
sự phát triển của chủ nghĩa duy lí (rationalism)? Sự khác biệt giữa cái kì ảo (fantastic) và
cái phóng túng hư huyễn thuần tuý (fantasy), cái huyền diệu (marvellous)? Sự phức tạp
trong cách hiểu về cái kì ảo còn nảy sinh ngay trong quan niệm về cái tưởng như đã giành

được sự thống nhất trong giới nghiên cứu: quan niệm như thế nào là ...
V khái ni m cái kì o và văn h c kì o trong nghiên c u
văn h c
ThS. LÊ NGUYÊN LONG
(GV. Bộ môn Văn học Phương Tây, Khoa Văn học)
1. Cái ảo (fantastic) một hình thái nhận thức thẩm đã nhận được sự quan
tâm đặc biệt của giới nghiên cứu văn học thế giới trong vòng mấy thập kỉ trở lại đây. Đây
không phải là một sự ngẫu nhiên. Tưởng chừng như một nghịch lí, càng về những năm cuối
thế kỉ 20 và đầu thế kỉ 21 này, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học thuật, hơn
bao giờ hết nhân loại lại cần đến một hình thái nhận thức thẩm mĩ, một loại nh văn học
nghệ thuật của những tưởng tượng ảo để tìm lại trạng thái cân bằng cho đời sống tâm
linh trong một xã hội mà nhịp đcăng thẳng của nó đã làm tha hoá” con người làm
cứng đi nguồn suối tưởng tượng chất thơ, một bình diện không thể thiếu của đời sống
tâm linh. Việt Nam, cùng với bối cảnh văn hoá chung của thế giới như vừa nêu trên, sự
quan tâm trở lại với cái kì ảo còn có một ý nghĩa riêng: đất nước chuyển từ hoàn cảnh chiến
tranh sang cuộc sống nh thường, sự dân chủ hoá trong quan niệm t lập trường nhất
nguyên sang cái nhìn đa nguyên về cuộc sống, đồng thời, nhiều vấn đ phức tạp của cuộc
sống thường nhật vốn bị xem nhẹ hoặc giản đơn hoá trong hội thời chiến nay cần phải
xem xét lại, và không dễ gì giải quyết bằng một quan niệm thông thường phải dùng đến
hình thức đặc biệt của nghệ thuật mới có thể cắt nghĩa được nó… Đó là những lí do bản
cho sự quan tâm trở lại đối với cái kì ảo trong đời sống văn học hiện thời.
2. Tuy nhiên, giới nghiên cứu văn học trên thế giới đến nay vẫn chưa dễ gì có một
quan niệm thống nhất về cái ảo văn học ảo. Về cơ bản, các nhà nghiên cứu đều
thống nhất với nhau chỗ: cái ảo phải đề cập đến cái siêu nhiên (supernatural), cái
không thể xảy ra (impossible). Tuy nhiên, liệu phải cứ đề cập đến cái siêu nhiên, cái
không thể xảy ra thì đó là cái ảo và văn học kì ảo hay không? Sự không thống nhất trong
quan niệm về cái kì ảo do vậy tập trung vào một số bình diện sau: tính lịch scủa cái kì ảo
- cái kì ảo đã xuất hiện từ trong văn học dân gian hay chỉ ra đời trong thời hiện đại cùng với
sự phát triển của chủ nghĩa duy (rationalism)? S khác biệt giữa cái ảo (fantastic) và
cái phóng túng huyễn thuần tuý (fantasy), cái huyền diệu (marvellous)? Sự phức tạp
trong cách hiểu về cáiảo còn nảy sinh ngay trong quan niệm về cái tưởng như đã giành
Báo cáo Về khái niệm cái kì ảo và văn học kì ảo trong nghiên cứu văn học.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Về khái niệm cái kì ảo và văn học kì ảo trong nghiên cứu văn học.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Báo cáo Về khái niệm cái kì ảo và văn học kì ảo trong nghiên cứu văn học.doc 9 10 720