Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo VỀ VIỆC DẠY CHỮ NHO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 813 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VỀ VIỆC DẠY CHỮ NHO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.
(bài viết chia làm 6 kì)
 

PHAN QUÝ BÍCH
(GV. Khoa Văn học)
 

Kỳ 1/6: Chữ nho ở trường Pháp – Việt
Cách đây hai năm, giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn đã đề nghị ngành giáo dục nên dạy chữ nho
cho học trò phổ thông (Chữ nho với nền văn hoá Việt nam, Văn nghệ, số 16; 29/4/2003).
Đề nghị của ông xuất phát từ sự nhìn nhận về những đóng góp của chữ nho cho sự phát
triển của tiếng Việt và nền văn hoá Việt hôm qua, hôm nay và ngày mai. Đề nghị của ông
còn xuất phát từ kinh nghiệm của một trong những người Việt thành đạt nhất trong khoa
học, của một nhà sư phạm có danh tiếng, của một thế hệ đã sinh ra nhiều trí thức tài giỏi, có
công lớn với sự phát triển tiếng Việt và nền văn hoá dân tộc hiện đại. Ông cũng không phải
là người duy nhất nêu ra đề nghị này. Tình trạng người Việt không thông tiếng Việt hoặc
không hiểu được quá khứ (đơn giản như, không đọc được tên một ngôi đền chẳng hạn),
thường bị xem là do không được học chữ nho ở trường phổ thông. Nhưng nên dạy chữ nho
như thế nào cho con em?
Đây lại là một câu hỏi rất khó có câu trả lời cho thật thấu đáo, dù chỉ dưới khía cạnh thuần
tuý chuyên môn, tức là không cần xét toàn bộ chương trình phổ thông, mà chỉ bàn về mục
đích, yêu cầu, cũng như tri thức tối thiểu cần dạy về chữ nho mà thôi. Do đó, tôi chỉ xin nêu
ra những băn khoăn trong việc trả lời câu hỏi đó, chứ không có tham vọng đưa ra những
kiến giải cho một bài toán giáo dục phức tạp đến như vậy. Tôi suy nghĩ về câu hỏi này theo
hai hướng: một là, sự thành công của thế hệ giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn có phải do việc dạy
chữ nho ở học đường hay không và hai là, chữ nho có thể có vai trò gì đối với đời sống văn
hoá của chúng ta hôm nay.
Theo hướng thứ nhất, chúng ta phải trở lại với trường Pháp – Việt. Khi tìm hiểu việc dạy
văn trong nhà trường đó, nơi giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn được đào tạo, tôi đã rất chú ý đến
việc dạy cổ học và chữ nho. Theo tôi biết, trường Pháp – Việt chọn tiếng Pháp làm chuyển
ngữ. Ngôn ngữ viết chính thức của người Việt lúc đó, trên nguyên tắc, là Pháp ngữ. Cho
nên, ngay cả tiếng Việt dưới hình thức quốc ngữ cũng chỉ được dạy ở những năm đầu của
bậc tiểu học và thu hẹp dần khi mà học sinh nghe, nói và viết được tiếng Pháp. Lên bậc

trung học, chương trình Việt ngữ chỉ còn một, hai tiết một tuần. Ngoài một, hai tiết ấy ra,
học sinh nghe giảng và thi cử bằng tiếng Pháp. Bài thi tú tài về Việt ngữ thường là một bài
thi dịch, giảng, bình luận một văn bản Việt ngữ, trình bày bằng tiếng Pháp. Vào thời kỳ
đầu, văn...
VỀ VIỆC DẠY CHỮ NHO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.
(bài viết chia làm 6 kì)
PHAN QUÝ BÍCH
(GV. Khoa Văn học)
Kỳ 1/6: Chữ nho ở trường Pháp – Việt
Cách đây hai năm, giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn đã đề nghị ngành giáo dục nên dạy chữ nho
cho học trò phổ thông (Chữ nho với nền văn hoá Việt nam, Văn nghệ, số 16; 29/4/2003).
Đề nghị của ông xuất phát từ sự nhìn nhận về những đóng góp của chữ nho cho sự phát
triển của tiếng Việt và nền văn hoá Việt hôm qua, hôm nay và ngày mai. Đề nghị của ông
còn xuất phát từ kinh nghiệm của một trong những người Việt thành đạt nhất trong khoa
học, của một nhà sư phạm có danh tiếng, của một thế hệ đã sinh ra nhiều trí thức tài giỏi, có
công lớn với sự phát triển tiếng Việt và nền văn hoá dân tộc hiện đại. Ông cũng không phải
là người duy nhất nêu ra đề nghị này. Tình trạng người Việt không thông tiếng Việt hoặc
không hiểu được quá khứ (đơn giản như, không đọc được tên một ngôi đền chẳng hạn),
thường bị xem là do không được học chữ nho ở trường phổ thông. Nhưng nên dạy chữ nho
như thế nào cho con em?
Đây lại là một câu hỏi rất khó có câu trả lời cho thật thấu đáo, dù chỉ dưới khía cạnh thuần
tuý chuyên môn, tức là không cần xét toàn bộ chương trình phổ thông, mà chỉ bàn về mục
đích, yêu cầu, cũng như tri thức tối thiểu cần dạy về chữ nho mà thôi. Do đó, tôi chỉ xin nêu
ra những băn khoăn trong việc trả lời câu hỏi đó, chứ không có tham vọng đưa ra những
kiến giải cho một bài toán giáo dục phức tạp đến như vậy. Tôi suy nghĩ về câu hỏi này theo
hai hướng: một là, sự thành công của thế hệ giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn có phải do việc dạy
chữ nho ở học đường hay không và hai là, chữ nho có thể có vai trò gì đối với đời sống văn
hoá của chúng ta hôm nay.
Theo hướng thứ nhất, chúng ta phải trở lại với trường Pháp – Việt. Khi tìm hiểu việc dạy
văn trong nhà trường đó, nơi giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn được đào tạo, tôi đã rất chú ý đến
việc dạy cổ học và chữ nho. Theo tôi biết, trường Pháp – Việt chọn tiếng Pháp làm chuyển
ngữ. Ngôn ngữ viết chính thức của người Việt lúc đó, trên nguyên tắc, là Pháp ngữ. Cho
nên, ngay cả tiếng Việt dưới hình thức quốc ngữ cũng chỉ được dạy ở những năm đầu của
bậc tiểu học và thu hẹp dần khi mà học sinh nghe, nói và viết được tiếng Pháp. Lên bậc
Báo cáo VỀ VIỆC DẠY CHỮ NHO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo VỀ VIỆC DẠY CHỮ NHO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Báo cáo VỀ VIỆC DẠY CHỮ NHO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.doc 9 10 231