Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Yếu tố tự sự trong trường ca trữ tình hiện đại.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Y ế u t ố  t ự  s ự  trong tr ườ ng ca tr ữ tình hi ệ n đạ i

Diêu Lan Ph ươ ng

Trường ca là một thể loại xuất hiện sớm trong văn học thế giới. Trong lịch sử phát triển nó
đã ghi lại những giai đoạn hào hùng, những chiến công vang dội của các dân tộc. Bất kì
một đất nước nào cũng mong có được những bản tráng ca muôn đời. Với tư cách là một thể
loại mang đậm chất sử thi, gắn liền với tinh thần dân tộc, trường ca có một ý nghĩa rất đặc
biệt. Từ thể loại này chúng ta sẽ thấy được sự vận động của ý thức cộng đồng, của lịch sử
cũng như một phần thấy được sự vận động của một nền văn học nào đó.
Ở Việt Nam, trường ca với tư cách là một thể loại văn viết, văn bác học chỉ thực sự phát
triển trong nền văn học hiện đại. Dù vậy, nó đã có tiền đề từ xa xưa, từ những thể loại như
khan, mo, sử thi Tây Nguyên, diễn ca lịch sử, cho đến các truyện thơ Nôm khuyết danh
hoặc có tác giả, những bài thơ dài.. Trong nền văn học hiện đại, cách nhìn nhận về thể loại
này cũng rất khác nhau, thậm chí có người cho rằng nó không tồn tại, nghĩa là không xứng
đáng được trở thành một thể loại độc lập. Tuy nhiên, thực tế thì nó vẫn luôn tồn tại, dù sôi
nổi như thời chống Mỹ hay tiềm tại như giai đoạn sau này. Và khó có thể bác bỏ nó, bởi dù
có quan niệm như thế nào, nó vẫn luôn có được sự đồng thuận trong tầm đón đợi của độc
giả. Nghĩa là khi nhìn thấy chữ "trường ca", chúng ta đã ít nhiều qui định nên những khả
năng, chờ đón một dạng thức cho quá trình đọc hiểu. Điều đó dù mơ hồ hay hiển hiện thì nó
vẫn tồn tại; thậm chí sau đó kì vọng đọc có bị phá vỡ, điều này vẫn thường xẩy ra đối với
các thể loại và các văn bản cụ thể khác, bởi vì đó chỉ là một dự đoán, mà "văn bản ưu tú lại
không dễ dàng bị đồng hóa, nó đã sớm định trước cơ chế chống đồng hóa rất đa dạng, và
lấy điều đó để không ngừng giữ được sự kích thích mới đối với chủ thể tiếp nhận, nếu
không, tất cả đều ở trong dự đoán, người tiếp nhận sẽ mất đi ngạc nhiên, cuối cùng mất đi
động cơ tiếp nhận và sẽ từ bỏ tiếp nhận"[i]. Hơn nữa nếu soi chiếu những chiều kích mà lí
thuyết nghiên cứu thể loại đưa ra như: chiều kích lịch sử, chiều kích xã hội, chiều kích cấu
trúc thẩm mỹ thì những tác phẩm với tên gọi trường ca hoàn toàn có thể được chấp nhận.
Chẳng hạn như trong bài viết "Hướng mở cho nghiên cứu thể loại" khi nhận xét về những
nghiên cứu của Seitel, Ralp Cohen đã viết: "Hệ thống thể loại của Seitel là một cố gắng áp
dụng quan điểm của Bakhtin, Todoro và Proop vào nghiên cứu chuyện cổ tích Haya. Nó

đưa ra những phân tích toàn diện...
Y u t t s trong tr ng ca tr tình hi n đ iế ườ
Diêu Lan Ph ngươ
Trường ca là một thể loại xuất hiện sớm trong n học thế giới. Trong lịch sử phát trin
đã ghi lại những giai đoạn hào hùng, những chiến công vang dội của các n tộc. Bất
một đất nước nào cũng mong có được những bản tráng ca muôn đời. Với tư cách là một thể
loại mang đậm chất s thi, gắn liền với tinh thần dân tộc, trường ca có một ý nghĩa rất đặc
biệt. Từ thể loại này chúng ta sẽ thấy được sự vận động của ý thức cộng đồng, của lịch sử
cũng như một phần thấy được sự vận động của một nền văn học nào đó.
Việt Nam, trường ca với tư cách là một thể loại văn viết, văn bác học chỉ thực s phát
triển trong nền văn học hiện đại.vậy, nó đã có tiền đề t xa xưa, từ những thể loại như
khan, mo, sử thi Tây Nguyên, diễn ca lịch sử, cho đến các truyện thơ Nôm khuyết danh
hoặc có tác giả, những bài thơ dài.. Trong nền văn học hiện đại, cách nhìn nhận về thể loại
này cũng rất khác nhau, thậm chí có người cho rằng không tồn tại, nghĩa là không xứng
đáng được trở thành một thể loại độc lập. Tuy nhiên, thực tế thì nó vẫn luôn tồn tại,sôi
nổi như thời chống Mỹ hay tiềm tại như giai đoạn sau này. Và khó có thể bác bỏ nó, bởi dù
quan niệm như thế nào, vẫn luôn được sự đồng thuận trong tầm đón đợi của độc
giả. Nghĩa là khi nhìn thấy chữ "trường ca", chúng ta đã ít nhiều qui định nên những khả
năng, chờ đón một dạng thức cho quá trình đọc hiểu. Điều đó dù mơ hồ hay hiển hiện thì nó
vẫn tồn tại; thậm c sau đóvọng đọc bị phá vỡ, điều này vẫn thường xẩy ra đối với
các thể loại và các văn bản cụ thể khác, bởi vì đó chỉ là một dự đoán, mà "văn bản ưu tú lại
không dễ dàng bị đồng hóa, nó đã sớm định trước chế chống đồng hóa rất đa dạng, và
lấy điều đó để không ngừng giữ được sự kích thích mới đối với chủ thể tiếp nhận, nếu
không, tất c đều ở trong dự đoán, người tiếp nhận sẽ mất đi ngạc nhiên, cuối cùng mất đi
động tiếp nhận và sẽ t bỏ tiếp nhận"[i]. n nữa nếu soi chiếu những chiều kích mà lí
thuyết nghiên cứu thể loại đưa ra như: chiều ch lịch sử, chiu ch xã hội, chiều ch cấu
trúc thẩm m thì nhữngc phẩm với tên gọi trường ca hoàn toàn thể được chấp nhận.
Chẳng hạn như trong bài viết "Hướng mở cho nghiên cứu thể loại" khi nhận xét về những
nghiên cứu của Seitel, Ralp Cohen đã viết: "Hệ thống thể loại của Seitel là một cố gắng áp
dụng quan điểm của Bakhtin, Todoro và Proop vào nghiên cứu chuyện cổ tích Haya.
Báo cáo Yếu tố tự sự trong trường ca trữ tình hiện đại.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Yếu tố tự sự trong trường ca trữ tình hiện đại.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo Yếu tố tự sự trong trường ca trữ tình hiện đại.doc 9 10 351