Ktl-icon-tai-lieu

Bảo vệ nguồn nước

Được đăng lên bởi chunniekute0310
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
Đứng trước thực trạng ô nhiễm của nguồn nước hiện nay, bên cạnh
việc đưa ra những giải pháp ưu tiên về chính sách và thể chế, về
thanh tra giám sát ; các giải pháp khoa học kỹ thuật, hợp tác quốc
tế... việc nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ nguồn nước được coi là
giải pháp mang tính quyết định.

Giới trẻ TP HCM tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch
Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3, hơn 400 sinh viên và gần 300
tình nguyện viên đến từ nhiều công ty tham gia “1 phút tiết kiệm
triệu niềm vui” năm 2014 nhằm góp phần lan tỏa và nâng cao ý thức
tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước sạch.

Với chủ đề “Cùng Hành Động”, các tình nguyện
viên của Chương trình “1 phút tiết kiệm triệu niềm
vui” năm 2014 không chỉ đến từ Công ty TNHH Nhà
Máy Bia Việt Nam (VBL), Công ty TNHH Bia và

Nước Giải Khát Việt Nam mà còn từ các công ty
bạn.

Tại buổi lễ, các tình nguyện viên đã ký tên cam kết
tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, tham gia các hoạt
động tuyên truyền đến cộng đồng về hậu quả của
việc lãng phí nước, gây ô nhiễm nguồn nước, kêu gọi
cùng hành động bằng những hành động nhỏ hàng
ngày.

Đây là năm thứ 3 liên tục chương trình “1 phút tiết
kiệm triệu niềm vui” của VBL được tổ chức. Với
thông điệp “Cùng hành động”, chương trình năm
nay kêu gọi sự chung tay của mỗi cá nhân trong việc
cam kết tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

Ngay tại buổi lễ, chương trình đã nhận được hơn

1.000 chữ ký thể hiện cam kết cùng hành động trong
việc tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch.

Chương trình cũng đã góp phần nâng cao ý thức tiết
kiệm nước sạch và bảo vệ nguồn nước của mỗi
người dân.

Các bạn tình nguyện viên sẵn sàng tham gia chương

trình.

Chung tay cùng hành động vì nguồn nước sạch
tương lai còn được thực hiện trên trang
web 
Không chỉ kêu gọi tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước,
chương trình còn góp phần đưa nước sạch đến
những cộng đồng cư dân đang gặp khó khăn về
nước sạch trong sinh hoạt.

Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM đề
xuất việc hoàn thiện hệ thống,thông cống, thu gom và xử lý nước
thải trước khi xả ra các kênh rạch; hỗ trợ lắp đặt thùng rác công
cộng dọc kênh rạch, nạo vét cục bộ các vị trí kênh rạch bị bồi lắng
để tăng cường khả năng thoát nước, giảm ô nhiễm. Tăng cường huy
động vốn cho việc cải tạo, duy tu, nạo vét kênh rạch; đẩy mạnh công
tác tuần tra, xử phạt nặng các trường hợp cố tình vi phạm lấn
chiếm, xả rác, nước thải sản xuất chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa
đảm bảo xuống kênh rạch như buộc ngưng hoạt động,...
BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
Đứng trước thực trạng ô nhiễm của nguồn nước hiện nay, bên cạnh
việc đưa ra những giải pháp ưu tiên về chính sách và thể chế, về
thanh tra giám sát ; các giải pháp khoa học kỹ thuật, hợp tác quốc
tế... việc nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ nguồn nước được coi là
giải pháp mang tính quyết định.
Giới trẻ TP HCM tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch
Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3, hơn 400 sinh viên và gần 300
tình nguyện viên đến từ nhiều công ty tham gia “1 phút tiết kiệm
triệu niềm vui” năm 2014 nhằm góp phần lan tỏa và nâng cao ý thức
tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước sạch.
Với chủ đề “Cùng Hành Động”, các tình nguyện
viên của Chương trình “1 phút tiết kiệm triệu niềm
vui” năm 2014 không chỉ đến từ Công ty TNHH Nhà
Máy Bia Việt Nam (VBL), Công ty TNHH Bia và
Bảo vệ nguồn nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo vệ nguồn nước - Người đăng: chunniekute0310
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bảo vệ nguồn nước 9 10 757