Ktl-icon-tai-lieu

Bên thắng cuộc

Được đăng lên bởi lengockhoa1984
Số trang: 425 trang   |   Lượt xem: 8061 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bên Thắng Cuộc
I. Giải Phóng

Huy Đức
Smashwords Edition
*****
Published by
OsinBook∘2012
Copyright 2012 by Huy Đức & OsinBook∘2012
ISBN: 978-1-4675-5790-0
Huy Đức & OsinBook∘2012 giữ bản quyền
Thiết kế bìa và trình bày:
Phùng Văn Vinh & Trần Minh Triết
Bản giấy in tại California, USA
ISBN: 978-1-4675-5791-7
Phát hành toàn cầu

All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above,
no part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a
retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic,
mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written
permission of both the copyright owner and the above publisher of this book.
Bảo lưu toàn bản quyền. Không in lại, sao chép, tái bản, phân phát, một phần
hay toàn bộ cuốn sách, dưới dạng điện tử hay giấy, khi chưa có sự đồng ý bằng văn
bản của tác giả và nhà xuất bản.

Smashwords Edition License Notes
This ebook is licensed for your personal use only. This ebook may not be re-sold
or given away to other people. If you would like to share this book with another
person, please purchase an additional copy for each person you share it with. If you
are reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use
only, then you should return to Smashwords.com and purchase your own copy.
Thank you for respecting the author’s work.
Chỉ được phép sử dụng sách điện tử này cho mục đích cá nhân. Không được bán
lại hay chuyển cho người khác. Nếu bạn đọc muốn chia sẻ cuốn sách này cho người
khác, xin mua thêm một ấn bản cho từng người bạn muốn chia sẻ với. Nếu bạn đọc
cuốn sách này và không mua nó, hoặc không mua cho riêng bạn, thì bạn nên trở lại
Smashwords để mua ấn bản của mình. Chân thành cám ơn bạn đọc đã tôn trọng
quyền sở hữu bản quyền của tác giả.

“Bên Thắng Cuộc của Huy Đức là quyển sách hay nhất về lịch sử Việt Nam sau
1975 mà tôi được biết.” – Trần Hữu Dũng, Đại học Wright, Ohio, USA
“Cuốn sách này nói về những sự thật khốc liệt, nhưng vì rất trung thực nên nó
khiến ta bình tĩnh hơn trong thế giới và giữa đất nước khốc liệt ngày nay.” - Nguyên
Ngọc, Đại học Phan Châu Trinh, Hội An, Việt Nam
“Bên Thắng Cuộc là tác phẩm ‘thực’ nhất, cho đến thời điểm này, ghi lại một giai
đoạn lịch sử khốc liệt, thông qua tư liệu, của dân tộc từ biến cố 1975 đến nay.” –
Đinh Quang Anh Thái, Nhật báo Người Việt, California, USA
“Cuốn sách phân tích tình hình Việt Nam từ năm 1975 - của một nhà báo sinh ra
và lớn lên trong chế độ...
Bên Thắng Cuộc
I. Giải Phóng
Huy Đức
Smashwords Edition
*****
Published by
OsinBook2012
Copyright 2012 by Huy Đức & OsinBook 2012
ISBN: 978-1-4675-5790-0
Huy Đức & OsinBook2012 giữ bản quyền
Thiết kế bìa và trình bày:
Phùng Văn Vinh & Trần Minh Triết
Bản giấy in tại California, USA
ISBN: 978-1-4675-5791-7
Phát hành toàn cầu
Bên thắng cuộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bên thắng cuộc - Người đăng: lengockhoa1984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
425 Vietnamese
Bên thắng cuộc 9 10 83