Ktl-icon-tai-lieu

Biến đổi khí hậu cục bộ và vấn đề ngập lụt đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Dương Hoài Thân
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Biến đổi khí hậu cục bộ và vấn đề ngập lụt đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Long Phi - Đại học Bách Khoa TPHCM
Tóm tắt:
Based on statistical analysis of hydrological data collected from stations scattered around Ho
Chi Minh City and surrounding, the author aims to provide evidences that may explain the
local hydrological anomalies and points out a different aspect of the urban inundation in the
city recently. The results suggest that the influence of sea level rise may not be yet the most
important so far. It can be deduced that the most urgent approach for urban flood management
should be focused on localised origins.
1. Dẫn nhập:
Từ hơn một thập niên vừa qua, tình trạng ngập úng đô thị ở TPHCM đã diễn ra ngày càng
trầm trọng và dẫn đến những tranh luận về nguyên nhân cũng như giải pháp trọn vẹn cho vấn
đề này.
Quan điểm của PCI thể hiện xuyên suốt trong Quy hoạch Tổng thể Thoát nước TPHCM là
tiêu thoát nước càng nhanh càng tốt bằng cách nâng cấp hệ thống kênh cống thoát nước cho
toàn bộ diện tích 650km2 với tổng kinh phí lên đến khoảng 6 tỉ USD. Mực nước đỉnh triều
được xem xét trong thời kỳ lập quy hoạch (1998-2000) chỉ xấp xỉ 1.30m và cũng chưa xét đến
ảnh hưởng của tình trạng mực nước biển tăng do khí hậu toàn cầu.
Gần đây, bản quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM (gọi tắt là QHTL 2008)
trên quan điểm ngăn chận tác động của triều từ phía Nam và lũ thượng nguồn, đã bổ sung
thêm những nghiên cứu về các kịch bản triều và lũ cực đại trong tương lai; từ đó đã đề xuất
tiến hành bảo vệ toàn thành phố bởi hệ thống polder với tổng giá trị đầu tư lên đến khoảng
11.5 ngàn tỉ đồng (tương đương với khoảng 700 triệu USD). Tuy nhiên trong đề án này, một
lần nữa tình trạng vũ lượng mưa cực đại hàng năm có xu thế tăng dần cũng vẫn chưa được
quan tâm. Ngoài ra, mặc dù đánh giá rằng xu thế gia tăng của triều biển Đông trong thời kỳ
gần đây là không lớn, các tác giả của đề án này lại quyết định chọn phương án đầu tư cho hệ
thống ngăn triều theo hướng phát triển từ phía nam lên phía bắc, khu vực trung tâm lại được
xem xét đầu tư ở giai đoạn 3 của dự án.
Trong bài viết này, tác giả đưa ra những nhận xét rút ra từ số liệu quan trắc khí tượng thủy
văn và phát triển đô thị trong thời kỳ 1980-2007 để cung cấp một góc nhìn khác về một trong
những nguyên nhân quan trọng của vấn đề ngập lụt đô thị ở TPHCM.
2. Kết quả và thảo luận
Trong bài này, phương pháp phân tích thống kê và tương quan được áp dụng; chủ yếu nhằm
rút ra những gợi ý có tính định hướng cho những phân ...
Biến đổi khí hậu cục bộ và vấn đề ngập lụt đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Long Phi - Đại học Bách Khoa TPHCM
Tóm tắt:
Based on statistical analysis of hydrological data collected from stations scattered around Ho
Chi Minh City and surrounding, the author aims to provide evidences that may explain the
local hydrological anomalies and points out a different aspect of the urban inundation in the
city recently. The results suggest that the influence of sea level rise may not be yet the most
important so far. It can be deduced that the most urgent approach for urban flood management
should be focused on localised origins.
1. Dẫn nhập:
Thơn một thập niên vừa qua, tình trạng ngập úng đô thị TPHCM đã diễn ra ngày càng
trầm trọng và dẫn đến những tranh luận v nguyên nhân cũng như giải pháp trọn vẹn cho vấn
đề này.
Quan điểm của PCI thể hiện xuyên suốt trong Quy hoạch Tổng thThoát nước TPHCM là
tiêu thoát nước càng nhanh càng tốt bằng cách ng cấp hệ thống kênh cống thoát nước cho
toàn bdiện tích 650km2 với tổng kinh phí lên đến khoảng 6 t USD. Mực nước đỉnh triều
được xem xét trong thời kỳ lập quy hoạch (1998-2000) chỉ xấp xỉ 1.30m và cũng chưa xét đến
ảnh hưởng của tình trạng mực nước biển tăng do khí hậu toàn cầu.
Gần đây, bản quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM (gọi tắt là QHTL 2008)
trên quan điểm ngăn chận tác động của triều từ phía Nam và lũ thượng nguồn, đã bsung
thêm những nghiên cứu về các kịch bn triều và lũ cực đại trong tương lai; từ đó đã đề xuất
tiến hành bảo vệ toàn thành phbởi hệ thống polder với tổng giá trị đầu n đến khoảng
11.5 ngàn tđồng (tương đương với khoảng 700 triệu USD). Tuy nhiên trong đề án này, một
lần nữa tình trạng lượng mưa cực đại hàng năm xu thế tăng dần cũng vẫn chưa được
quan tâm. Ngoài ra, mặc đánh giá rằng xu thế gia tăng của triều biển Đông trong thời kỳ
gần đây là không lớn, các c giả của đề án này lại quyết định chọn phương án đầu tư cho hệ
thống ngăn triều theo ớng phát triển từ phía nam lên phía bắc, khu vực trung tâm lại được
xem xét đầu tư ở giai đoạn 3 của dự án.
Trong bài viết này, tác giđưa ra những nhận xét rút ra từ số liệu quan trắc khí tượng thủy
văn và phát trin đô thị trong thời kỳ 1980-2007 để cung cấp một góc nhìn khác vmột trong
những nguyên nhân quan trọng của vấn đề ngập lụt đô thị ở TPHCM.
2. Kết quả và thảo luận
Trong bài y, phương pháp phân tích thống tương quan được áp dụng; chủ yếu nhằm
rút ra những gợi ý có tính định hướng cho những phân tích chi tiết hơn bằng mô hình thủy văn
tất định.
Do thượng nguồn của khu vực các hồ chứa lớn như Trị An (hoàn thành m 1989), Dầu
Tiếng (hoàn thành năm 1985). Các hồ chứa nhhơn như Phước Hòa, Cần Đơn… ảnh hưởng
ít đến lưu lượng trên sông Đồng Nai. Do đó chuỗi số liu mực nước sẽ được phân tích từ năm
1990; số liệu mưa được đánh giá từ 1952-2007.
2.1 Mực nước
Kết quả phân tích theo phương pháp Mann-Kendall cho thy trong khi mực nước tại Vũng
Tàu hầu như không có xu thế gia tăng trong suốt thời k 1990-2007 t ti Phú An và Nhà Bè
xu thế này lần lượt là khoảng 1.45 cm/năm 1.17 cm/năm. Tại các trạm khác chung quanh
khu vực, cũng có thể quan sát thấy xu thế gia tăng rõ nét của mực nước max hàng năm.
Biến đổi khí hậu cục bộ và vấn đề ngập lụt đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh - Trang 2
Biến đổi khí hậu cục bộ và vấn đề ngập lụt đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh - Người đăng: Dương Hoài Thân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biến đổi khí hậu cục bộ và vấn đề ngập lụt đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh 9 10 434