Ktl-icon-tai-lieu

Biến đổi khí hậu toàn cấu tác động đến Việt Nam

Được đăng lên bởi Bùi Hoài Phượng
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biến đổi khí hậu toàn cầu tác động đến Việt Nam
A. ĐẶT VẤN ĐỀ

Các hoạt động của con người trong nhiều thập kỷ gần đây đã làm tăng đáng kể những tác
nhân gây hiệu ứng nhà kính (nồng độ khí thải trong các hoạt động công nghiệp, giao
thông, sự gia tăng dân số…), làm trái đât nóng dần lên, từ đó gây ra hàng loạt những thay
đổi bất lợi và không thể đảo ngược của môi trường tự nhiên. Nếu chúng ta không có
những hành động kịp thời nhằm hạn chế, giảm thiểu và thích nghi, hậu quả đem lại sẽ vô
cùng thảm khốc. Theo dự báo của Ủy ban Liên Quốc gia về biến đổi khí hậu (IPCC), đến
năm 2100 nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng thêm từ 1,40 C tới 5,80 C. Sự nóng lên của bề mặt trái
đất sẽ làm băng tan ở hai cực và các vùng núi cao, làm mực nước biển dâng cao thêm
khoảng 90 cm (theo kịch bản cao), sẽ nhấn chìm một số đảo nhỏ và nhiều vùng đồng bằng
ven biển có địa hình thấp. Theo dự báo cái giá mà mỗi quốc gia phải trả để giải quyết hậu
quả của biến đổi khí hậu trong một vài chục năm nữa sẽ vào khoảng từ 5-20% GDP mỗi
năm, trong đó chi phí và tổn thất ở các nước đang phát triển sẽ lớn hơn nhiều so với các
nước phát triển. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của BĐKH.
Biến đổi khí hậu (BĐKH) là sự biến động trạng thái trung bình của khí quyển toàn cầu
hay khu vực theo thời gian từ vài thập kỷ đến hàng triệu năm (IPCC,2007) Những biến
đổi này được gây ra do quá trình động lực của trái đất, bức xạ mặt trời, và gần đây có
thêm hoạt động của con người. BĐKH trong thời gian thế kỷ 20 đến nay được gây ra chủ
yếu do con người, do vậy thuật ngữ BĐKH (hoặc còn được gọi là sự ấm lên toàn cầuglobal warming) được coi là đồng nghĩa với BĐKH hiện đai. Biến đổi khí hậu gây nguy
hại cho tất cả mọi sinh vật sống trên toàn cầu. Vì th ế, biến đổi khí hậu là một vấn đề hiện
đang được các nước trên thế giới quan tâm sâu sắc. Để góp phần nhỏ vào việc tuyên
truyền cho người dân nhận thức rõ hơn về thảm họa của biến đổi khí hậu – Bảo vệ môi
trường xanh, sạch đẹp em chọn đề tài “Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến Việt
Nam”
B. NỘI DUNG

I. Tìm hiểu về thực trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam
1. Khái niệm.
Khí hậu là mức độ trung bình của thời tiết trong một khoảng thời gian và không gian
nhất định.
Biến đổi khí hậu là sự thay đổi đáng kể về trị số trung bình nhiều năm của các yếu tố khí
hậu ở một khu vực cụ thể.
Biến đổi khí hậu cũng phản ánh những sự biến đổi khác thường của điều kiện khí hậu
trong bầu khí quyển trên Trái Đất và kéo theo đó là những tác động tiêu cực lên nhiều
ph...
Biến đổi khí hậu toàn cầu tác động đến Việt Nam
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Các hoạt động của con người trong nhiều thập kỷ gần đây đã làm tăng đáng kể những tác
nhân gây hiệu ứng nhà kính (nồng độ khí thải trong các hoạt động công nghiệp, giao
thông, sự gia tăng dân số…), làm trái đât nóng dần lên, từ đó gây ra hàng loạt những thay
đổi bất lợi và không thể đảo ngược của môi trường tự nhiên. Nếu chúng ta không có
những hành động kịp thời nhằm hạn chế, giảm thiểu và thích nghi, hậu quả đem lại sẽ vô
cùng thảm khốc. Theo dự báo của Ủy ban Liên Quốc gia về biến đổi khí hậu (IPCC), đến
năm 2100 nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng thêm từ 1,40 C tới 5,80 C. Sự nóng lên của bề mặt trái
đất sẽ làm băng tan ở hai cực và các vùng núi cao, làm mực nước biển dâng cao thêm
khoảng 90 cm (theo kịch bản cao), sẽ nhấn chìm một số đảo nhỏ và nhiều vùng đồng bằng
ven biển có địa hình thấp. Theo dự báo cái giá mà mỗi quốc gia phải trả để giải quyết hậu
quả của biến đổi khí hậu trong một vài chục năm nữa sẽ vào khoảng từ 5-20% GDP mỗi
năm, trong đó chi phí và tổn thất ở các nước đang phát triển sẽ lớn hơn nhiều so với các
nước phát triển. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của BĐKH.
Biến đổi khí hậu (BĐKH) là sự biến động trạng thái trung bình của khí quyển toàn cầu
hay khu vực theo thời gian từ vài thập kỷ đến hàng triệu năm (IPCC,2007) Những biến
đổi này được gây ra do quá trình động lực của trái đất, bức xạ mặt trời, và gần đây có
thêm hoạt động của con người. BĐKH trong thời gian thế kỷ 20 đến nay được gây ra chủ
yếu do con người, do vậy thuật ngữ BĐKH (hoặc còn được gọi là sự ấm lên toàn cầu-
global warming) được coi là đồng nghĩa với BĐKH hiện đai. Biến đổi khí hậu gây nguy
hại cho tất cả mọi sinh vật sống trên toàn cầu. Vì th ế, biến đổi khí hậu là một vấn đề hiện
đang được các nước trên thế giới quan tâm sâu sắc. Để góp phần nhỏ vào việc tuyên
truyền cho người dân nhận thức rõ hơn về thảm họa của biến đổi khí hậu – Bảo vệ môi
trường xanh, sạch đẹp em chọn đề tài “Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến Việt
Nam”
B. NỘI DUNG
I. Tìm hiểu về thực trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam
1. Khái niệm.
Khí hậu mức độ trung bình của thời tiết trong một khoảng thời gian không gian
nhất định.
Biến đổi khí hậu sự thay đổi đáng kể về trsố trung bình nhiều năm của các yếu tố khí
hậu ở một khu vực cụ thể.
Biến đổi khí hậu cũng phản ánh những sự biến đổi khác thường của điều kiện khí hậu
trong bầu khí quyển trên Trái Đất và kéo theo đó những c động tiêu cực lên nhiều
phần của Trái Đất, như các tảng băng (trên đỉnh núi cao) trong khoảng thời gian dài từ
hàng chục năm cho đến hàng triệu năm.
Biến đổi khí hậu toàn cấu tác động đến Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến đổi khí hậu toàn cấu tác động đến Việt Nam - Người đăng: Bùi Hoài Phượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Biến đổi khí hậu toàn cấu tác động đến Việt Nam 9 10 684