Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp đẩy nhanh tốc độ chu chuyển tư bản

Được đăng lên bởi Hà Hương Thảo
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2217 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Biện pháp đẩy nhanh tốc độ chu chuyển tư bản
Trong quá trình sản xuất cần rút ngắn thời gian gián đoạn lao động và
thời gian dự trữ sản xuất.Đây là thời gian không tạo ra gía trị cho sản
phẩm, nhưng không thể thiếu được. Trong thời gian gián đoạn sản xuất
và thời gian dự trữ lao động có thể xảy ra hao mòn vô hình và hao mòn
hữu hình. Vì vậy càng rút ngắn được quá trình này càng hạn chế được
thiệt hại do hai loại hao mòn này gây ra, và rút ngắn được thời gian chu
chuyển tư bản. Còn thời gian sản xuất thì cần rút ngắn bằng cách nâng
cao năng suất lao động và hiệu quả lao động. Để tăng được năng suất lao
động cần phải sử dụng máy móc phù hợp với mục đích kinh doanh để
đạt được hiệu quả cao nhất. Máy móc không được quá lạc hậu nhưng
cũng không quá hiện đại mà không có khả năng khai thác hết chức năng
của nó. Trong quá trình sản xuất cần tạo ra khâu sản xuất liên hoàn, như
vậy sẽ hạn chế được "thời gian chết". Vì như vậy sẽ đánh vào trách
nhiệm của mọi người hơn, chỉ cần nghẽn ở một khâu thôi sẽ gây ra cả
quy trình sản xuất bị đình trệ, nên sẽ nâng cao được hiệu quả sản xuất.
Đối với thời gian lưu thông để tăng tốc độ chu chuyển cần rút ngắn
khoảng cách từ nơi cung cấp đầu vào đến nơi sản xuất. Và hàng hoá sản
xuất ra lưu thông thông suốt, không bị dư thừa, ế ẩm. Muốn làm vậy
phải nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm
đóng vai trò quyết định nhưng bên cạnh đó cần chú trọng khâu bán hàng.
Để bán hàng được thuận lợi cần quan tâm đến Marketing, quảng cáo.
Đây là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Nó có vai trò đặc
biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay khi mà hàng hoá tràn ngập thị
trường, có rất nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Vì vậy để người
tiêu dùng biết đến sản phẩm và tin tưởng về chất lượng sản phẩm đòi hỏi
phải thực hiện tốt khâu này. Trong khâu này cần chú ý đến đặc điểm tôn
giáo, phong tục của từng địa phương, từng quốc gia để phù hợp được với
người sử dụng. Đó là bí quyết thành công của các doanh nghiệp.
TIỂU LUẬN KTCT2

CHỦ ĐỀ 1: Khái niệm tuần hoàn TB?
Điều kiện để TB tuần hoàn bình thường?
Khái niệm chu chuyển TB? ý nghĩa của việc nâng cao tốc độ chu
chuyển của TB đối với TB cố định, TB lưu động và TB khả biến?
Muốn nâng cao tốc độ chu chuyển của TB cần phải làm gì?
Trả lời
a) Tuần hoàn tư bản
Là sự vận động liên tục của tư bản trải qua 3 giai đoạn, tồn tại dưới 3
hình thức khác nhau, thực hiện 3 chức năng khác nhau để rồi quay lại
hình thái ban đầu có kèm theo giá trị thặng dư
+ Giai đoạn 1: Giai đoạn...
Biện pháp đẩy nhanh tốc độ chu chuyển tư bản
Trong quá trình sản xuất cần rút ngắn thời gian gián đoạn lao động và
thời gian dự trữ sản xuất.Đây là thời gian không tạo ra gía trị cho sản
phẩm, nhưng không thể thiếu được. Trong thời gian gián đoạn sản xuất
và thời gian dự trữ lao động có thể xảy ra hao mòn vô hình và hao mòn
hữu hình. Vì vậy càng rút ngắn được quá trình này càng hạn chế được
thiệt hại do hai loại hao mòn này gây ra, và rút ngắn được thời gian chu
chuyển tư bản. Còn thời gian sản xuất thì cần rút ngắn bằng cách nâng
cao năng suất lao động và hiệu quả lao động. Để tăng được năng suất lao
động cần phải sử dụng máy móc phù hợp với mục đích kinh doanh để
đạt được hiệu quả cao nhất. Máy móc không được quá lạc hậu nhưng
cũng không quá hiện đại mà không có khả năng khai thác hết chức năng
của nó. Trong quá trình sản xuất cần tạo ra khâu sản xuất liên hoàn, như
vậy sẽ hạn chế được "thời gian chết". Vì như vậy sẽ đánh vào trách
nhiệm của mọi người hơn, chỉ cần nghẽn ở một khâu thôi sẽ gây ra cả
quy trình sản xuất bị đình trệ, nên sẽ nâng cao được hiệu quả sản xuất.
Đối với thời gian lưu thông để tăng tốc độ chu chuyển cần rút ngắn
khoảng cách từ nơi cung cấp đầu vào đến nơi sản xuất. Và hàng hoá sản
xuất ra lưu thông thông suốt, không bị dư thừa, ế ẩm. Muốn làm vậy
phải nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm
đóng vai trò quyết định nhưng bên cạnh đó cần chú trọng khâu bán hàng.
Để bán hàng được thuận lợi cần quan tâm đến Marketing, quảng cáo.
Đây là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Nó có vai trò đặc
biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay khi mà hàng hoá tràn ngập thị
trường, có rất nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Vì vậy để người
tiêu dùng biết đến sản phẩm và tin tưởng về chất lượng sản phẩm đòi hỏi
phải thực hiện tốt khâu này. Trong khâu này cần chú ý đến đặc điểm tôn
giáo, phong tục của từng địa phương, từng quốc gia để phù hợp được với
người sử dụng. Đó là bí quyết thành công của các doanh nghiệp.
TIỂU LUẬN KTCT2
Biện pháp đẩy nhanh tốc độ chu chuyển tư bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp đẩy nhanh tốc độ chu chuyển tư bản - Người đăng: Hà Hương Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Biện pháp đẩy nhanh tốc độ chu chuyển tư bản 9 10 886