Ktl-icon-tai-lieu

Bốn trọng bệnh giáo dục Việt Nam

Được đăng lên bởi le-thi-my-hanh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bốn “trọng bệnh” của nền giáo dục
Việt Nam
• Bệnh thành tích
• Bệnh cào bằng
• Bệnh suy dinh dưỡng
• Bệnh gian dối.

Bốn “trọng bệnh” của nền giáo dục
Việt Nam
• Bệnh thành tích
Giáo viên muốn lớp mình giỏi nên cho toàn điểm
9-10.
Trường muốn thành tích cao, ngành cũng vậy.
Cả nước chạy theo thành tích, lúc nào cũng
muốn có nhiều trường đại học, có nhiều người tốt
nghiệp.
Điều này cho thấy người VN hiếu danh hơn hiếu
học, tình trạng học giả, dạy giả, bằng thật rất
nhiều, còn học thật mà không nhất thiết cần bằng
thì rất ít.

Bốn “trọng bệnh” của nền giáo dục
Việt Nam
• Bệnh cào bằng
Dẫn đến tình trạng mở trường theo phong trào, tỉnh nào
cũng có trường ĐH nhưng không có đủ giảng viên.
Hiện đại hóa theo phong trào, trường nào cũng chuyển
sang học chế tín chỉ, trong khi rất ít trường đáp ứng được
những điều kiện tối thiểu để làm tín chỉ.
Cào bằng đánh giá chất lượng, cái gì cũng làm nhưng
không phân hóa rõ ràng chất lượng, kết quả.
Quản lý khung học phí cũng cào bằng, dẫn đến tình trạng
tất cả các cơ sở đào tạo đều thiếu kinh phí.

Bốn “trọng bệnh” của nền giáo dục
Việt Nam
• Bệnh suy dinh dưỡng
Bệnh suy dinh dưỡng chính là cái gốc của vấn
đề giáo dục.
Cơ sở vật chất của các trường thiếu và lạc hậu.
Lương giáo chức quá thấp, không đủ sống nên
quá nửa số giáo viên không an tâm với nghề.
Nhà nước đầu tư 20% tổng ngân sách cho giáo
dục, nhưng số tiền này đi vào cơ sở hạ tầng
gần hết, thành ra vẫn như muối bỏ biển.

Bốn “trọng bệnh” của nền giáo dục
Việt Nam
• Bệnh gian dối
Bệnh gian dối là hệ quả của tất cả ba bệnh trên.
Bệnh thành tích là nguồn gốc đầu tiên dẫn đến gian dối.
Các con số tốt nghiệp cao hằng năm là gian dối.
Bệnh cào bằng dẫn đến gian dối. Có phong trào nhưng
hữu danh vô thực, cái gì cũng có nhưng không có gì chất
lượng cao.
Bệnh suy dinh dưỡng càng sinh ra gian dối. Trường nào
cũng tìm đủ mọi lý do cao cả để tăng các hệ đào tạo,
tăng số lượng SV; báo cáo tỉ lệ số SV trên một giảng viên
gian dối – tất cả thực chất cốt để thu học phí lấy tiền nuôi
cán bộ,

Bốn “trọng bệnh” của nền giáo dục
Việt Nam
Từ 4 bệnh này sinh ra đủ mọi hậu quả tệ hại:
- Chất lượng giáo dục xuống cấp,
- Đạo đức học đường xuống cấp,
- Nguồn nhân lực do hệ thống giáo dục cung
cấp cho xã hội thiếu tính sáng tạo, khả năng
nghiên cứu hạn chế nên KHCN trì trệ; năng
lực thực hành thấp.

Bốn “trọng bệnh” của nền giáo dục
Việt Nam
5 nhóm giải pháp, gồm:
- Tổ chức hệ thống giáo dục;
- Xây dựng nhân lực làm giáo dục;
- Tăng cường vật lực cho giáo dục;
- Thay đổi cơ chế giáo dục;
...
Bốn “trọng bệnh” của nền giáo dục
Việt Nam
Bệnh thành tích
Bệnh cào bằng
Bệnh suy dinh dưỡng
Bệnh gian dối.
Bốn trọng bệnh giáo dục Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bốn trọng bệnh giáo dục Việt Nam - Người đăng: le-thi-my-hanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bốn trọng bệnh giáo dục Việt Nam 9 10 84