Ktl-icon-tai-lieu

Các hình thái kinh tế - chính trị - xã hội

Được đăng lên bởi Hanh Phan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA …..

THUYẾT TRÌNH NHÓM

CÁChìnhtháikinhtếchínhtrị-xãhội

Thànhviênthựchiện:
2. Nguyễn Thị Hoa
3. NguyễnHoàngLâm

1.PhạmThị ThuHà

Nộidungchính

Phần1:Kháiniệm
Phần2:Chứngminhsựpháttriểncủacáchìnhtháikinhtếxãhộilàmộtquá
trìnhlịchsửtựnhiên:
1.HìnhtháiKTXHcôngxãnguyênthủy
2.HìnhtháiKTXHchiếmhữunôlệ
3.HìnhtháiKTXHphongkiến
4.HìnhtháiKTXHtưbảnchủnghĩa
5.HìnhtháiKTXHcộngsảnchủnghĩa
6.Kếtluận

Phần1:
kháiniệm

1.Kháiniệm
Phạmtrùhìnhtháikinhtếxãhộidùng đểchỉxãhội ởtừnggiai đoạnlịchsửnhất định:với
- 1kiểuquanhệsảnxuất đặctrưngchoxãhội đóphùhợpvới
- 1trình độnhất địnhcủalựclượngsảnxuấtvàvới
- 1kiếntrúcthượngtầngtương ứng đượcxâydựngtrênnhữngquanhệsảnxuất ấy.

 Đâylà1trongnhữngpháthiệntolớncủachủnghĩaMac

–
Lêninvềphươngphápluậnkhoahọc đểphântích đờisốngxãhộivàlịchsửvận động,
pháttriểncủanó.

1.Kháiniệm

 Hìnhtháikinhtếxãhộilàmộthệthống,trongđó,cácmặtcủahìnhtháikinhtếxãhộitácđộ
ngqualạivớinhautạonênquyluậtvậnđộng,pháttriểnkháchquancủaxãhội.

 Chínhsựtácđộngcủacácquyluậtkháchquanđómàhìnhtháikinhtếxãhộituylàmộtph
ạmtrùxãhộinhưnglạicóquyluậtpháttriểnnhưmộtquyluậttựnhiên,nóvậnđộngphátt
riểntừthấpđếncao.

1.Kháiniệm
Nguồngốcsâusacủaviệcpháttriểnvàthaythếcáchìnhtháikinhtếxãhội:

 Sựpháttriểncủalựclượngsảnxuấtgâylênsựthayđổivềquanhệsảnxuất.
 Sựthayđổivềquanhệsảnxuất(vớitưcáchlàcơsởhạtầng)đếnlượtnósẽlàmchoki
ếntrúcthượngtầng(làhệthốngcáchìnhtháiýthứcxãhộicùngvớicácthiếtchếchín
htrị-xãhộitươngứng,đượchìnhthànhtrênmộtsơsởhạtầngnhấtđịnh)thayđổi.

Phần2:
Chứngminhsựpháttriểncủacáchìnhtháikinhtếxãhộilàmộ
tquátrìnhlịchsửtựnhiên

1.HìnhtháiKTXHcộngsảnnguyênthủy

ĐâylàhìnhtháiKTXHđầutiênvàsơkhainhấttronglịchsửloàingười.Mộtsốđặctrưngnổibậtcủ
ahìnhtháinàylà:

▪Tưliệulaođộngthôsơ,chủyếusửdụngđồđá,thâncâylàmcông
cụlaođộng

▪Cơsởkinhtếlàsựsởhữuchungvềtưliệusảnxuấtvàsảnphẩml
aođộng

▪Làxãhộichưacógiaicấp,Nhànướcvàphápluật

▪Quanhệsảnxuấtlàquanhệbìnhđẳng,cùnglàmcùnghưởngth
ụ.

2.HìnhtháiKTXHchiếmhữunôlệ
KhichếđộthịtộctồntạitrongcôngxãnguyênthủytanrãvàhìnhthànhnênxãhộicóNhànước,vàcuộccáchmạngxãhộiđầutiên
tronglịchsửloàingườiđãhìnhthànhnênhìnhtháiKTXHCHIẾM HỮU NÔ LỆ.

Đặctrưngcủahìnhtháinàylàđãthaythếchế

Giaicấpchủnôdùngbộmáycaitrịcủa

độcônghữu(sởhữuchung)vềtừliệusảnxu

mìnhbóclộttànnhẫnsứclaođộngcủa

ấtsangchếđộtưhữuchủnô,thaythếxãhộik
hôngcógiaicấpthànhxãhộicógiaicấpđốik
háng(chủnô–

nôlệ,nôlệtrongxãhộinàyđượccoinh
ưmộtcôngcụlaođộngbiếtnói.Hìnhth

nôlệ),thaythếchếđộtựquảnthịtộcbằngtrậ

áinàycũngtạorakiểunhànướcđầutiê

ttựcónhànướccủagiaicấpchủ...
CÁChìnhtháikinhtế-
chínhtrị-xãhội
Thànhviênthựchiện: 1.PhạmThị ThuHà
2. Nguyễn Thị Hoa
3. NguyễnHoàngLâm
TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA …..
THUYẾT TRÌNH NHÓM
Các hình thái kinh tế - chính trị - xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hình thái kinh tế - chính trị - xã hội - Người đăng: Hanh Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Các hình thái kinh tế - chính trị - xã hội 9 10 349