Ktl-icon-tai-lieu

các loại đá cấu tạo vỏ Trái Đất

Được đăng lên bởi sangtt04
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

Các  loại  đá  trên  lớp vỏ Trái Đất

Natural_group



     NATURAL_GROUP
1. Đoàn Lê Bảo Ý
2. Nguyễn Thảo Vi
3. Nguyễn Thị Hồng Thanh
4. Huỳnh Phương Thảo
5. Nguyễn Lê Anh Thảo
6. Đặng Thanh Lâm
7. Nguyễn Hữu Toàn
8. Dương Chánh Phát
9. Lê Đức Phương
10.Nguyễn Ngọc Quang
11.Trần Nguyễn Duy Khanh
12.Nguyễn Phúc Thẩm
13.Nguyễn Đình Phú Cường
14.Lê Minh Quân
Company Logo



ĐÁ ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO???

I. KHÁI NIỆM:

Đá: Là một thể địa chất, bao gồm
một tập hợp một hay nhiều khoáng
vật được tao thành trong điều kiện
địa chất nội hoặc ngoại sinh nhất
định trong lịch sử phát triển của vỏ
thạch quyển.

Company Logo



Khoáng vật:
Là một hợp chất hóa học tự nhiên
thường ở dạng rắn chúng tồn tại trong vỏ
Trái Đát có khi riêng rẽ đơn độc, song phổ
biến nhất là thành những tổ hợp đông đúc
cộng sinh với nhau gọi là đá.
Trong vỏ Trái Đất có khỏang 3000
khóang vật khác nhau hầu hết chúng ở
trạng thái rắn, trừ thủy ngân ở trạng thái
lỏng.
Company Logo



II. CHU TRÌNH THẠCH HỌC:

ĐÁ MACMA

ĐÁ BiẾN CHẤT
ĐÁ BiẾN CHẤT

ĐÁ TRẦM TÍCH
ĐÁ TRẦM TÍCH

Company Logo



MỘT SỐ QUÁ TRÌNH TRONG SỰ HÌNH THÀNH ĐÁ
Quá trình phong hoá

Phong hoá
Phong hoá
lí học
lí học

Phong hoá
Phong hoá
hoá học
hoá học

Quá trình bóc mòn

Xâm thực

Quá trình vận chuyển

Phong hoá
Phong hoá
sinh học
sinh học

Quá trình bồi tụ

Mài mòn
Company Logo



Phân loại đá
Dựa vào nguồn gốc cấu tạo đá được chia thành:
ĐÁ

ĐÁ MACMA
ĐÁ MACMA

ĐÁ TRẦM TÍCH

ĐÁ BIẾN CHẤT

Company Logo

...
LOGO
Các lo i đá trên l p
v Trái Đ t
Natural_group
các loại đá cấu tạo vỏ Trái Đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các loại đá cấu tạo vỏ Trái Đất - Người đăng: sangtt04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
các loại đá cấu tạo vỏ Trái Đất 9 10 489