Ktl-icon-tai-lieu

các loại đá cấu tạo vỏ trái đất

Được đăng lên bởi sangtt04
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 3137 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA SƯ PHẠM
BỘ MÔN SƯ PHẠM ĐỊA LÍ

Chuyên đề: Các loại đá cấu tạo vỏ trái đất

CẦN THƠ, 10/2011

I.

KHÁI NIỆM ĐÁ

 Là những tập hợp có quy luật của các tinh khoáng, có
thành phần, kiến trúc, cấu tạo nhất định được thành lập
trong những điều kiện địa chất nhất định và tham gia vào
cấu tạo vỏ trái đất.
 Đá do một loại tinh khoáng tạo nên được gọi là đá đơn
khoáng và đá do nhiều loại tinh khoáng cấu tạo nên gọi là
đá đa khoáng.
 Dựa trên nguồn gốc và quá trình hình thành đá người ta
chia đá ra thành 3 loại :
Đá macma.
Đá trầm tích.
Đá biến tính

Đá macma (Igneous rock)

Đá trầm tích

Đá biến tính

II. CHU TRÌNH NHAM THẠCH
 Là sự liên hệ của 3 loại đá cấu tạo nên vỏ
trái đất (đá macma, đá trầm tích, đá biến tính)
chuyễn đổi lẫn nhau theo thời gian và điều
kiện biến đổi, được chia thành 4 giai đoạn :
•
•
•
•

Chất macma sang đá macma
Đá macma sang đá trầm tích
Đá macma và đá trầm tích sang đá biến tính
Đá biến tính sang chất macma

Chu trình nham thạch

II. CHU TRÌNH NHAM THẠCH
 Giai đoạn 1: từ chất Macma tạo thành đá Macma:
Macma là chất dẻo trong quyển Manti. Khi nhiệt độ cao
và áp suất lớn sẽ chuyển sang trạng thái dẻo hoặc
chảy lỏng dưới dạng dung nham (lave),gặp điều kiện
thích hợp sẽ định vị rồi dần soánh đặc sau đó nguội
hoàn toàn rồi kết tinh tạo thành đá Macma (45%)
 Giai đoạn 2: từ đá Macma tạo thành đá Trầm Tích: đá
Macma bị phong hóa do tác nhân ngoại lực thành vật
liệu Trầm Tích,sau thời gian hóa đá lâu dài các tinh
khoáng được gắn kết lại tạo thành đá Trầm Tích(5%).

II. CHU TRÌNH NHAM THẠCH
 Giai đoạn 3: từ đá Macma tạo thành đá Trầm Tích bị Biến
Tính thành đá Biến Tính: đá Trầm Tích dưới tác nhân nội
lực (nhiệt độ cao và áp suất lớn) tạo thành tinh khoáng của
đá Biến Tính và tạo thành đá Biến tính (50%).
 Giai đoạn 4: từ đá Biến Tính lộ ra bên ngoài hoặc sâu
trong lòng đất tạo thành chất Macma:nếu đá biến tính nằm
bên ngoài vỏ Trái Đất sẽ bị phong hóa tạo thành đá Trầm
Tích, nếu nằm sâu trong lòng đất thì chịu sự tác động của
nhiệt độ và áp suất cao tạo thành chất Macma lỏng và tiếp
tục chu trình nham thạch như trên

III. CÁC LOẠI ĐÁ CẤU TẠO VỎ TRÁI ĐẤT

1. Đá Macma:
hình thành do
sự đông cứng
của khối
Macma nóng
lỏng và được
chia thành 2
loại:
•
•

Đá xâm nhập
Đá phun trào

A. Các đặc tính nhận diện
a) Nguồn gốc và cách thành lập
•
•

Nguồn gốc : nội lập
Cách thành lập : khi chất macma theo khe nứt trào ra quyển
vỏ trái đất , gặp điều kiện nhất định chúng định vị sau đó
soánh đặc rồi nguội đặc dần r...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA SƯ PHẠM
BỘ MÔN SƯ PHẠM ĐỊA LÍ
CẦN THƠ, 10/2011
Chuyên đề: Các loại đá cấu tạo vỏ trái đất
các loại đá cấu tạo vỏ trái đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các loại đá cấu tạo vỏ trái đất - Người đăng: sangtt04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
các loại đá cấu tạo vỏ trái đất 9 10 442