Ktl-icon-tai-lieu

Các mốc lịch sử lớn của Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Lüv Bøy Çüte
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-

1909: tham gia biểu tình với đồng bào Huế; rời
trường Quốc học đi về phương Nam.

-

1910: GV Trường tư thục Dục thanh – Phan Thiết.
1911 (5/6): rời Việt Nam ra nước ngoài.
1912: đến Mỹ (đầu 12/12 – cuối 1913)
1914- 1917: ở Anh. Năm 1917: trở lại Pháp.
1919: Gia nhập Đảng XH Pháp; Viết Bản Yêu sách của
nhân dân An Nam gửi Hội nghị vécxay.

-

1920: đọc Luận cương Lênin (16,17/7); tham gia Đại
hội XVIII Đảng XH Pháp; bỏ phiếu tán thành Quốc tế
III (30/12); tham gia sáng lập Đảng CS Pháp.
-

--

1923 (t.6): đến Nga, học Trường Phương đông- QTCS.

1921: Sáng lập Báo người cùng khổ (Le Paria); thành

1924: tham dự Đại hội V QTCS; Đại hội quốc tế Nông dân; Quốc tế Công
HộiQuảng
LiênChâu
hiệpTQ
thuộc
địa
hội lập
đỏ; đến
(11/11)

-

1925: thành lập “Cộng sản đoàn”; Việt Nam thanh niên CM đ/c hội”; Viết
tác phẩm Đường kach mệnh”; tham gia thành lập Hội “Liên hiệp các dân tộc
bị áp bức ở Á Đông” (Liêu Trọng Khải (TQ):Hội trưởng, HCM: bí thư.

-

1928: đến Thái Lan;

-

1929 (cuối năm): quy lại TQ; tháng 10 bị thực dân pháp kết án tử hình vắng
mặt.

-

1930 (3/2 tức 6/1): tại Cửu Long, Hương Cảng TQ: Sáng lập ĐCS Việt
Nam.

-

1931: Bị bắt tại Hương cảng.

-

1932 (28/12) được trả tự do.

-

1933: Đến LX

-

1934: Học tại trường Quốc tế Lênin.

-

1935: dự Đại hội VII QTCS.

-

1938 (cuối năm): rời Liên xô về TQ.

-

1941: (8/2) Về Việt Nam; Chủ trì Hội nghị BCHTW 8; thành lập Mặt trận
Việt Minh.

-

1945: lãnh đạo cm/8 thành công; đọc bản tuyên ngôn độc lập (2/9) thành lập
nước VNDCCH và trở thành chủ tịch nước.

-

1946 (19/12) ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

-

1950: trực tiếp chỉ huy chiến dịch Biên giới

-

1951: được bầu làm chủ tịch Đảng.

-

1969 (2/9) Hồ Chí Minh từ trần.

-

Hồ Chí Minh làm rất nhiều nghề khác nhau: dạy học, phụ bếp, thủy thủ, nhà
báo, nhà văn, … nghề chủ yếu nhất của Hồ Chí Minh là làm CM chuyên
nghiệp.

-

Hồ Chí Minh biết nhiều ngoại ngữ: Trung, Pháp, Anh, Nga, Thái Lan…phần
lớn bằng con đường tự học. Ngoại ngữ đầu tiên Người được học trong nhà
trường là tiếng Trung Quốc.

-

Hồ Chí Minh có rất nhiều tên gọi: 178 (đã thống kê cho đến nay). Tên gọi
phổ biến nhất là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh.

...
- 1923 (t.6): đến Nga, học Trường Phương đông- QTCS.
- 1924: tham dự Đại hội V QTCS; Đại hội quốc tế Nông dân; Quốc tế Công
hội đỏ; đến Quảng Châu TQ (11/11)
- 1925: thành lập “Cộng sản đoàn”; Việt Nam thanh niên CM đ/c hội”; Viết
tác phẩm Đường kach mệnh”; tham gia thành lập Hội “Liên hiệp các dân tộc
bị áp bức ở Á Đông” (Liêu Trọng Khải (TQ):Hội trưởng, HCM: bí thư.
- 1928: đến Thái Lan;
- 1929 (cuối năm): quy lại TQ; tháng 10 bị thực dân pháp kết án tử hình vắng
mặt.
- 1930 (3/2 tức 6/1): tại Cửu Long, Hương Cảng TQ: Sáng lập ĐCS Việt
Nam.
- 1931: Bị bắt tại Hương cảng.
- 1932 (28/12) được trả tự do.
- 1909: tham gia biểu tình với đồng bào Huế; rời
trường Quốc học đi về phương Nam.
- 1910: GV Trường tư thục Dục thanh – Phan Thiết.
- 1911 (5/6): rời Việt Nam ra nước ngoài.
- 1912: đến Mỹ (đầu 12/12 – cuối 1913)
- 1914- 1917: ở Anh. Năm 1917: trở lại Pháp.
- 1919: Gia nhập Đảng XH Pháp; Viết Bản Yêu sách của
nhân dân An Nam gửi Hội nghị vécxay.
- 1920: đọc Luận cương nin (16,17/7); tham gia Đại
hội XVIII Đảng XH Pháp; bỏ phiếu tán thành Quốc tế
III (30/12); tham gia sáng lập Đảng CS Pháp.
- 1921: Sáng lập Báo người cùng khổ (Le Paria); thành
lập Hội Liên hiệp thuộc địa
Các mốc lịch sử lớn của Hồ Chí Minh - Trang 2
Các mốc lịch sử lớn của Hồ Chí Minh - Người đăng: Lüv Bøy Çüte
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các mốc lịch sử lớn của Hồ Chí Minh 9 10 264