Ktl-icon-tai-lieu

Các quá trình nhận thức

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 5979 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tâm lí đại cương

ThS.Bùi Kim Chi
Khoa Luật hình sự
Trường Đại học Luật Hà Nội

Bài 4: Các quá trình nhận thức

A.
B.
C.
D.
E.

Cảm giác
Tri giác
Trí nhớ
Tư duy
Tưởng tượng

Cảm giác
Khái niệm chung về cảm giác
II. Các qui luật cơ bản của cảm giác
III. Phân loại cảm giác
I.

Khái niệm chung về cảm giác
Định nghĩa:
Cảm giác là một QTTL, phản ánh từng thuộc
tính riêng lẻ, bề ngoài của SVHT khi chúng
đang trực tiếp tác động vào các giác quan của
ta và phản ánh trạng thái bên trong của cơ
thể.
1.1.

Khái niệm chung về cảm giác
Ở con người CG là mức độ định hướng đầu tiên, sơ
đẳng nhất.
VD: “phức cảm hớn hở” của trẻ sơ sinh.
- CG của con người được phát triển mạnh mẽ và
phong phú dưới ảnh hưởng của HĐ và GD, rèn luyện.
Sự khác nhau về chất giữa cảm giác của con người
và cảm giác của con vật được người ta so sánh:
“Con kiến có khả năng nhìn tia tử ngoại, mắt đại
bàng có khả năng nhìn rất xa nhưng trong các vật,
mắt người nhìn thấy được nhiều điều hơn mắt kiến và
mắt đại bàng vì con người có khả năng nhìn sâu”.
-

Khái niệm chung về cảm giác
1.2.Đặc điểm của cảm giác:
- Cảm giác là một quá trình tâm lí.
- CG chỉ phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ của
SVHT.
- CG phản ánh HTKQ một cách trực tiếp, nghĩa
là với ĐK SVHT phải trực tiếp tác động vào
giác quan của ta  đặc điểm này nói nên tính
chất hạn chế của CG.


Khái niệm chung về cảm giác


1.3.Vai trò của cảm giác:

CG là hình thức định hướng đầu tiên của con người
(và con vật).
- CG là nguồn cung cấp những nguyên liệu để con
người tiến hành những hình thức NT cao hơn.
-- CG là điều kiện quan trọng cho hoạt động tinh thần
của con người.
-

Các qui luật cơ bản của cảm giác


2.1.Qui luật về ngưỡng cảm giác:

S yếu quá không gây nên CG, S mạnh quá dẫn đến
mất CG. Vậy muốn S gây ra được CG thì S phải đạt tới
một giới hạn (cường độ) nhất định: giới hạn mà ở đó
S gây ra được CG thì gọi là ngưỡng CG.
I
Có 2 loại ngưỡng CG:
+ Ngưỡng tuyệt đối
+ Ngưỡng sai biệt

Các qui luật cơ bản của cảm giác
Ngưỡng tuyệt đối của CG:
* Ngưỡng tuyệt đối phía dưới của CG (ngưỡng phía
dưới): là cường độ S tối thiểu đủ để gây được CG.
* Ngưỡng tuyệt đối phía trên của CG (ngưỡng phía
trên): là cường độ S tối đa mà ở đó vẫn còn gây được
CG.
-

390µm
I
P dưới

CG tốt nhất
565µm

780µm
I
P trên

Các qui luật cơ bản của cảm giác
Ngưỡng sai biệt của CG:
Là mức độ chênh lệch tối thiểu về cường độ hoặc
tính chất của 2 kích thích đủ để ta phân biệt được 2
kích thích.
Ngưỡng sai biệt của mỗi CG là một hằng số.
-

K=

∆P
P

Các qui luật c...
Tâm lí đại cương
Tâm lí đại cương
ThS.Bùi Kim Chi
Khoa Luật hình sự
Trường Đại học Luật Hà Nội
Các quá trình nhận thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các quá trình nhận thức - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Các quá trình nhận thức 9 10 574