Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm Nan Chung

Được đăng lên bởi utcung0809
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 4607 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Về hồ sơ
Câu 1: Khối D1, D2, D3 ... là gì? Có khối A1 , A2 hay
B1, B2 hay không?
Khối D nói chung gồm 3 môn thi Toán, Văn và
Ngoại ngữ. Trong đó môn ngoại ngữ khối D1 là Anh
văn, khối D2 là Nga văn, D3 là Pháp văn, D4 là Trung
văn và khối D6 là Nhật văn. Tính đến năm 2011,
không có khối A1 , A2 hay B1, B2.. Nhưng theo thông
tin mới nhất của Bộ Giáo dục – Đào tạo thì trong mùa
thi 2012, sẽ có thêm khối thi A1, gồm các môn: Toán,
Lý và Ngoại Ngữ.
Cho em hỏi là thêm khố i A 1 nghĩa là ngành đó
thêm chỉ tiêu tuyể n sinh hay là thay đổ i từ thi hoá
sang thi anh hế t luôn a ̣ ?
Em đang ho ̣c Toán Lý Hoá nhưng sơ ̣ năm sau
ngành em c họn thi Toán Lý Anh thì toi .
Theo thông tin phản hồi của Bộ về vấn đề này thì em
không cần phải lo:
2

"Để đảm bảo quyền lợi của TS, Bộ yêu cầu các trường
chỉ có thể bổ sung, mà không được thay thế khối A1
cho các khối thi mà trường đã tuyển sinh những năm
qua. Ví dụ nếu trước đây trường tuyển sinh ngành
công nghệ thông tin theo khối A thì nay, nếu xét thấy
cần thiết, có thể tuyển sinh theo khối A và A1, chứ
không chỉ tuyển khối A1. Sau hội nghị tuyển sinh (dự
kiến ngày 14.1.2012), các trường phải công khai các
khối tuyển sinh vào các ngành của trường mình."
Câu 2: Mỗi thí sinh được dự thi vào mấy trường
ĐH?
Khi làm hồ sơ, bạn có thể làm nhiều bộ cho nhiều
trường khác nhau, không giới hạn số lượng. Nhưng khi
đi thi, bạn chỉ có thể chọn 2 trường cho 2 đợt thi.
- Tương ứng mỗi đợt thi, mỗi thí sinh chỉ được dự
thi vào một trường ĐH. Cụ thể: đợt 1 (ngày 4 và 5-7),
thi tuyển sinh khối A (toán, lý, hóa) và khối V (toán,
lý, vẽ); đợt 2 thi vào khối B (toán, hóa, sinh), khối C
(văn, sử, địa), khối D (văn, toán, ngoại ngữ), khối T
3

(toán, sinh, năng khiếu TDTT), khối H (văn, năng
khiếu vẽ), khối M (văn, toán, năng khiếu hát - múa đọc diễn cảm) và khối R (văn, năng khiếu âm nhạc năng khiếu sân khấu hoặc năng khiếu mỹ thuật). Đợt 3
(từ ngày 15-7) là đợt thi vào các trường CĐ.
Theo phương thức tuyển sinh ba chung đã được
áp dụng từ 10 năm qua, hàng năm sẽ có 2 đợt thi đại
học và 1 đợt thi cao đẳng. Không có qui định về hạn
chế số hồ sơ Đăng ký dự tuyển (ĐKDT) trong mỗi đợt
thi (có nghĩa là trong khả năng của mình, thí sinh
muốn nộp bao nhiêu bộ hồ sơ ĐKDT cũng được), tuy
nhiên vì các trường thi cùng đợt sẽ tổ chức thi trong
cùng ngày, dùng chung đề, do đó dù đã nộp bao nhiêu
bộ hồ sơ ĐKDT đi nữa thì trong mỗi đợt thi, thí sinh
cũng chỉ có thể dự thi tại một trường mà thôi.
Thông tin về ngày thi có thể sẽ thay đổi t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm Nan Chung - Người đăng: utcung0809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Cẩm Nan Chung 9 10 774