Ktl-icon-tai-lieu

CẦN PHẢI LÀM GÌ CHO NƯỚC VIỆT NAM GIÀU MẠNH?

Được đăng lên bởi truonggiangaudio
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẦN PHẢI LÀM GÌ CHO NƯỚC VIỆT NAM GIÀU MẠNH?
10/07/2011 08:27 | 104 lượt xem

Nước Việt Nam ta với diện tích 331.991 km2, dân số 85 triệu người tự hỏi : Vì sao nước ta vẫn còn là một nước nghèo?
1.Tại sao chúng ta vẫn là một nước nghèo?
a) Câu nói cửa miệng của dân tộc chúng ta là "nước Việt Nam ta rừng vàng biển bạc, tài nguyên phong phú, đất đai phì nhiêu…". Với tư duy như vậy thì không một người dân
Việt Nam nào có thể có đủ ý chí để tự vươn lên. Bởi một điều rất đơn giản và hiển nhiên : Sự giàu có của "Đất Mẹ thân thương" khiến con người ta cam phận và luôn thỏa mãn
vào những gì mình đã có. Từ khi còn là trẻ thơ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, người dân Việt Nam đã được đùm bọc trong ý niệm : "Quê hương là chùm khế ngọt, cho con
trèo hái mỗi ngày". Sự giàu có của điều kiện tự nhiên đã bóp chết đi tư duy làm giàu của dân tộc Việt Nam từ trong trứng nước!
b) Đất nước chúng ta đã phải đi sau các nước phát triễn trong khu vực đến hàng chục năm (50 năm đối với Thái Lan, 30 năm đối với Malaysia) và rất nhiều thế kỷ nếu so với
các nước Âu - Mỹ. Điều này không thể trách hoàn toàn vào chúng ta. Sự lạc hậu của Việt Nam còn liên quan vào rất nhiều yếu tố :
(1) Nền tảng văn hoá. Kinh tế nước ta do tư tưởng truyền thống là tự cung tự cấp, manh mún và cộng đồng cho nên ít có sự phát triễn một cách vượt bậc. Điều này chỉ đảm
bảo cho lối sống nghèo nàn cư ngụ ở đại đa số người lao động, làm giàu cho các địa chủ và một số ít người đầu cơ kinh tế. Hoặc do tư duy coi khinh kẻ buôn bán, người lao
động chân tay nhưng lại trọng vọng tầng lớp kẻ sĩ cho nên Việt Nam vẫn cứ mãi lẫn quẩn trong cái lễ giáo phong kiến đã lỗi thời. Điều đó chỉ có thể dẫn đến lối tư duy tự cao và
đôi khi còn là sự ăn bám. Bởi con người luôn rất thích sống như Adam và Eva, một lối sống hưởng lạc không cần lao động và trả giá.
(2) Chế độ phong kiến, thân phận nô lệ, chiến tranh kéo dài. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết "Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, ba mươi năm nội
chiến từng ngày. Gia tài của mẹ để lại cho con…". Thử hỏi gia tài từ các thời kỳ nói trên là những cái gì? Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu đã nhu nhập mô hình phong kiến Trung
Quốc vào Việt Nam sau khi đã tước đoạt đi những gì quý giá nhất về mặt vật chất của nền văn minh sông Hồng. Một trăm năm đô hộ giặc Tây đã để lại những nhà tù, đầy rẫy
tệ nạn xã hội, sự đói khổ và nạn mù chữ (Tuyên Ngôn Độc Lập 2/9/1945). Còn cuộc "nội chiến" 1954 -1975 (theo cách hiểu của Trịnh Công Sơn) đã tước đi hàng triệu sinh
mạng của dân t...
CẦN PHẢI LÀM GÌ CHO NƯỚC VIỆT NAM GIÀU MẠNH?
10/07/2011 08:27 | 104 lượt xem
Nước Việt Nam ta với diện tích 331.991 km
2, dân số 85 triệu người tự hỏi : Vì sao nước ta vẫn còn là một nước nghèo?
1.Tại sao chúng ta vẫn là một nước nghèo?
a) Câu nói cửa miệng của dân tộc chúng ta là "nước Việt Nam ta rừng vàng biển bạc, tài nguyên phong phú, đất đai phì nhiêu…". Với tư duy như vậy thì không một người dân
Việt Nam nào có thể có đủ ý chí để tự vươn lên. Bởi một điều rất đơn giản và hiển nhiên : Sự giàu có của "Đất Mẹ thân thương" khiến con người ta cam phận và luôn thỏa mãn
vào những gì mình đã có. Từ khi còn là trẻ thơ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, người dân Việt Nam đã được đùm bọc trong ý niệm : "Quê hương là chùm khế ngọt, cho con
trèo hái mỗi ngày". Sự giàu có của điều kiện tự nhiên đã bóp chết đi tư duy làm giàu của dân tộc Việt Nam từ trong trứng nước!
b) Đất nước chúng ta đã phải đi sau các nước phát triễn trong khu vực đến hàng chục năm (50 năm đối với Thái Lan, 30 năm đối với Malaysia) và rất nhiều thế kỷ nếu so với
các nước Âu - Mỹ. Điều này không thể trách hoàn toàn vào chúng ta. Sự lạc hậu của Việt Nam còn liên quan vào rất nhiều yếu tố :
(1) Nền tảng văn hoá. Kinh tế nước ta do tư tưởng truyền thống là tự cung tự cấp, manh mún và cộng đồng cho nên ít có sự phát triễn một cách vượt bậc. Điều này chỉ đảm
bảo cho lối sống nghèo nàn cư ngụ ở đại đa số người lao động, làm giàu cho các địa chủ và một số ít người đầu cơ kinh tế. Hoặc do tư duy coi khinh kẻ buôn bán, người lao
động chân tay nhưng lại trọng vọng tầng lớp kẻ sĩ cho nên Việt Nam vẫn cứ mãi lẫn quẩn trong cái lễ giáo phong kiến đã lỗi thời. Điều đó chỉ có thể dẫn đến lối tư duy tự cao và
đôi khi còn là sự ăn bám. Bởi con người luôn rất thích sống như Adam và Eva, một lối sống hưởng lạc không cần lao động và trả giá.
(2) Chế độ phong kiến, thân phận nô lệ, chiến tranh kéo dài. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết "Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, ba mươi năm nội
chiến từng ngày. Gia tài của mẹ để lại cho con…". Thử hỏi gia tài từ các thời kỳ nói trên là những cái gì? Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu đã nhu nhập mô hình phong kiến Trung
Quốc vào Việt Nam sau khi đã tước đoạt đi những gì quý giá nhất về mặt vật chất của nền văn minh sông Hồng. Một trăm năm đô hộ giặc Tây đã để lại những nhà tù, đầy rẫy
tệ nạn xã hội, sự đói khổ và nạn mù chữ (Tuyên Ngôn Độc Lập 2/9/1945). Còn cuộc "nội chiến" 1954 -1975 (theo cách hiểu của Trịnh Công Sơn) đã tước đi hàng triệu sinh
mạng của dân tộc Việt Nam, phá huỷ cơ sở hạ tầng, làm chững lại nhiều kế hoạch phát triễn kinh tế (đối với miền Bắc) và gây ra sự phụ thuộc vào nền kinh tế - văn hoá có tính
chất nô dịch của Mỹ (đối với miền Nam).
(3) Sự bảo thủ trì trệ về kinh tế vì phải tuân thủ mô hình kinh tế kiểu Stalin trong một thời gian kéo dài. Kinh tế kế hoạch kiểu Stalin trong một chừng mực nào đó đã thúc đẩy sự
phát triễn kinh tế Việt Nam cùng với tinh thần yêu nước cao độ và hoàn cảnh chiến tranh thúc ép. Song nếu kéo dài mô hình kinh tế này thì thật là một điều tai họa. Người dân
xứ Nghệ cho đến nay vẫn thường nhắc lại câu hát "Năm tám mươi gạo cũng tám mươi. Dân xứ Nghệ mặt vàng như nghệ". Chính V.I.Lênin cũng đã chuyển từ Chính sách
Cộng sản thời chiến sang chính sách Kinh tế mới (NEP) khi Người nhận định được diến tiến tình hình của nước Nga Xôviết vào năm 1923.
(4) Sự cấm vận của Mỹ từ năm 1954 (đối với miền Bắc) và 1975 (đối với nước CHXHCN Việt Nam) đã làm cho đất nước Việt Nam phải lâm vào tình trạng điêu đứng. Cùng với
điều đó, sự lo lắng của rất nhiều nước về sự đảm bảo yếu tố kinh tế thị trường sau năm 1986 – "năm Đổi mới Đất nước" khiến sự đầu tư vào Việt Nam của các tư bản nước
ngoài rất nhỏ giọt. Điều đó chỉ có thể có lợi cho các đối thủ cạnh tranh với Việt Nam và do đó đã tạo cho nước ta vị thứ là một nước không thể đảm bảo tương lai, dù cho mình
hay cho bất cứ một quốc gia nào khác trong một thời gian kéo dài gần ba thập niên (1975 – 3.2.1994)
c) Việt Nam vẫn chưa có một thế mạnh trên trường quốc tế để có thể vươn xa ra thị trường thế giới, "đầu ra khổng lồ" mà bất kỳ quốc gia nào cũng thèm muốn cho các kế
hoạch làm giàu của mình. Đối chiếu với Mỹ - thế mạnh một siêu cường quốc về mọi mặt, Nhật Bản - thế mạnh một siêu cường về mặt chất lượng sản phẩm, Hàn Quốc - thế
mạnh ý chí "chất lượng hàng hoá như Nhật Bản nhưng rẻ và làm nhanh hơn" thì Việt Nam chúng ta vẫn chưa có lợi thế cạnh tranh nào xứng tầm. Cùng vói điều đó, sự chèn ép
về mặt kinh tế của các quốc gia láng giềng : Trung Quốc, Thái Lan và sự rời bỏ dần của các thị trường truyền thống : Liên Xô cũ, Đông Âu đã làm Việt Nam lâm vào thế
yếu trên trường quốc tế. Hàng hoá Việt Nam thì vẫn chưa đảm bảo được hoàn toàn các yêu cầu của các thị trường "khó tính" như Mỹ, EU, Nhật Bản, ba trung tâm kinh tế - tài
chính của thế giới. Vẫn còn đó những yếu kém về mọi mặt mà Việt Nam cần phải nỗ lực khắc phục để vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu.
2.Vậy làm cách gì để Việt Nam chúng ta trở nên hùng cường?
a) Người dân Việt Nam ai cũng phải khắc ghi đến tận tâm can của mình : Nước ta là một nước nghèo! Chính vì biết mình nghèo cho nên con dân Việt Nam chúng ta cần phải
có ý chí làm việc đến chết như người Nhật, phải luôn có ý chí phấn đấu để tồn tại như Hàn Quốc và phải có sự tôn trọng pháp luật và sự văn minh như Đảo quốc Sư tử
Singapore. Bên cạnh đó, dân tộc Việt Nam chúng ta cần phải phá vỡ lối sống và các tư tưởng có hại cho sự vươn lên của con người. Điều này chỉ có thể làm được khi có
những sự thử nghiệm, nhu nhập và chọn lọc những tinh hoa chung, phổ biến và phù hợp của nhân loại bên trong lòng văn hoá dân tộc.
b) Cần phải chạy thật nhanh, kể cả dùng ngón đòn "đi tắt", "đón đầu" để có thể bắt kịp với đà phát triễn của thế giới. Việt Nam không nên chần chừ trong việc phát triễn. Bởi thế
giới cần sự phát triễn để đánh giá sự hoà nhập của một quốc gia. Sự tụt hậu được xem như là tiếng chuông khai tử của một sai lầm về mặt định hướng tương lai mà dĩ nhiên
những cá nhân đi đầu phải có trách nhiệm về mặt lịch sử.
c) "Không có bạn đồng minh hữu hằng cũng không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh cửu". Câu nói đó dường như muốn nhắc nhở chúng ta rằng : Một quốc gia
chỉ có thể là bạn với chúng ta khi lợi ích của chúng ta có trong đó và mục tiêu của chúng ta chỉ có thể là sự theo đuổi lý tưởng đó mà thôi. Quan hệ với mọi quốc gia có lợi cho
chúng ta cần phải được ghi nhớ như là một sự thật. Đó là kinh nghiệm xương máu đã được dân tộc chúng ta chiêm nghiệm và ngẫm nghĩ từ năm 1945 cho đến nay.
d) Thế mạnh Việt Nam là gì? Điều đó cho đến nay vẫn chưa có sự trả lời xác đáng. Có phải chăng vì chung ý thức hệ, cùng số phận lịch sử và là láng giềng của nhau thì có sự
ưu tiên trong quan hệ buôn bán? Điều đó chưa thể khẳng định chắc chắn. Song với những gì Việt Nam đã làm được và đang làm được thì Việt Nam có thể khắc ghi một tượng
đài vào trong lòng nhân loại, mặc dù vẫn còn đó nhiều hoài nghi đến từ sự đảo lộn trắng đen của các quyền lực thống lĩnh thế giới.
CẦN PHẢI LÀM GÌ CHO NƯỚC VIỆT NAM GIÀU MẠNH? - Trang 2
CẦN PHẢI LÀM GÌ CHO NƯỚC VIỆT NAM GIÀU MẠNH? - Người đăng: truonggiangaudio
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CẦN PHẢI LÀM GÌ CHO NƯỚC VIỆT NAM GIÀU MẠNH? 9 10 496