Ktl-icon-tai-lieu

Câu chuyện

Được đăng lên bởi nguyentruong74mc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 92 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG TRÌNH HOÄI THI KEÅ CHUYEÄN BAÙC HOÀ
Nhằm hưởng ứng cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo
đức HCM theo Chỉ thị của Bộ Chính tr và tạo cơ hội cho HS 'm hiểu v tấm
gương vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Hôm nay được sự nhất trí của Chi Bộ,
BGH nhà trường, trường TH Ta Niết long trọng tổ chức hội thi chúng em k
chuyện Bác Hồ.
Câu chuyện - Người đăng: nguyentruong74mc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu chuyện 9 10 868