Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi lịch sử

Được đăng lên bởi hoabeo95-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Tiền đề ra đời nhà nước Văn Lang và ý nghĩa của thời đại dựng nước Hùng
vương - An Dương Vương trong lịch sử dân tộc.
Tiền đề ra đời nhà nước Văn Lang
Sự ra đời của Nhà nước là kết quả của một quá trình lịch sử lâu dài, đánh dấu sự phát
triển vượt bậc của xã hội loài người. Điều kiện quan trọng nhất dẫn đến sự ra đời của
một Nhà Nước đó chính là sức sản xuất phát triển đến đỉnh cao xuất hiện sự phân hóa
xã hội. Nhà nước là sản phẩm tất yếu của một xã hội mà mâu thuẫn giai cấp không thể
điều hòa được. Đó cũng là điều kiện chung của sự ra đời tất cả các nhà nước trên thế
giới này. Song bên cạnh đó sự ra đời của mỗi nhà nước còn mang những đặc trưng
riêng tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia đó.
Điều kiện đầu tiên thúc đẩy sự ra đời của một Nhà nước ở mọi quốc gia nói chung
cũng như Việt Nam nói riêng là sự phân hóa xã hội đạt đến mức cao. Các đẳng cấp
không giống nhau thì quyền lợi cũng không thể thống nhất được. đó là lý do tại sa o
mà mẫu thuẫn giai cấp ngày càng lớn. Giai cấp thống trị muốn duy trì quyền lợi của
mình, đàn áp dân chúng thì cần phải tổ chức ra một lực lượng bảo vệ quyền lợi cho bản
thân. Nhà nước ra đời trong bối cảnh như vậy, là kết quả của mâu thuẫn giai cấp không
điều hòa được. Cùng với sự ra đời của kim khí mà cụ thể là đồ sắt đã đưa nền sản xuất
lên một trình độ mới, của cải làm ra nhiều hơn. Nó không chỉ đủ cho nhu cầu hàng
ngày mà còn dư thừa. Quá trình này dẫn đến sự tư hữu, song do địa vị xã hội khác
nhau mà sự tư hữu cũng khác nhau, người có nhiều người có ít. Sự phân hóa giàu
nghèo, phân hóa đẳng cấp cũng theo đó mà hình thành ản ánh trong một số truyền
thuyết dân gian. Tuy mức độ phân hóa xã hội đến giai đoạn văn hóa Đông Sơn chưa
thật cao, chưa thật sâu sắc, nhưng nó cũng đã tạo ra một cơ sở xã hội cần thiết cho quá
trình hình thành Nhà nước đầu tiên.
Thứ hai, nhu cầu thủy lợi, trị thủy: Bắt đầu từ giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên, khi
con người tiến xuống khai phá vùng đồng bằng sông Hồng và chọn nghề trồng lúa
nước làm nghề sống chính là họ phải trực tiếp đối mặt với vùng đồng bằng sông nước.
Sông Hồng bắt nguồn từ Trung Quốc vào Việt Nam trên một địa bàn phức tạp có độ
dốc cao, nên "nguy hiểm". Cơ sở của nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước đặt ra
nhu cầu bức thiết phải có những công trình tưới tiêu bảo đảm nguồn nước. Công việc
chống ngập lụt luôn đòi hỏi một sự liên kết rộng lớn gồm nhiều công xã, nhiều khu
vực, trước hết là toàn bộ châu thổ sông Hồng. Ban đầu chỉ là chức năng xã hội xuất
phát từ ...
Câu 1: Tiền đề ra đời nhà ớc Văn Lang ý nghĩa của thời đại dựng nước Hùng
vương - An Dương Vương trong lịch sử dân tộc.
Tiền đề ra đời nhà nước Văn Lang
Sự ra đời của Nhà nước kết quả của một quá trình lịch sử lâu dài, đánh dấu sự phát
triển vượt bậc của hội loài người. Điều kiện quan trọng nhất dẫn đến s ra đời của
một Nhà Nước đó chính sức sản xuất phát triển đến đỉnh cao xuất hiện sự phân hóa
hội. Nnước là sản phẩm tất yếu của một xã hội mà mâu thuẫn giai cấp không thể
điều hòa được. Đó ng điều kiện chung của sự ra đời tất c các nhà nước trên thế
giới này. Song bên cạnh đó sự ra đời của mỗi nhà nước còn mang những đặc trưng
riêng tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia đó.
Điều kiện đầu tiên thúc đẩy sự ra đời của một Nhà nước mọi quốc gia i chung
cũng như Việt Nam nói riêng sự phân hóa hội đạt đến mức cao. Các đẳng cấp
không giống nhau thì quyền lợi cũng không thể thống nhất được. đó do tại sa o
mẫu thuẫn giai cấp ngày càng lớn. Giai cấp thống trị muốn duy t quyền lợi của
mình, đàn áp dân chúng t cần phải tổ chức ra một lực lượng bảo vệ quyền lợi cho bản
thân. Nhà ớc ra đời trong bối cảnh như vậy, là kết quả của mâu thuẫn giai cấp không
điều hòa được. ng với sự ra đời của kim khí cụ thể là đồ sắt đã đưa nền sản xuất
lên một trình độ mới, của cải làm ra nhiều hơn. Nó không chỉ đủ cho nhu cầu hàng
ngày mà còn thừa. Quá trình này dẫn đến sự hữu, song do địa vị hội khác
nhau sự hữu cũng khác nhau, người nhiều người ít. Sự phân hóa giàu
nghèo, phân hóa đẳng cấp cũng theo đó hình thành ản ánh trong một số truyền
thuyết dân gian. Tuy mức độ phân hóa hội đến giai đoạn văn hóa Đông Sơn chưa
thật cao, chưa thật sâu sắc, nhưng nó cũng đã tạo ra một cơ s hội cần thiết cho quá
trình hình thành Nhà nước đầu tiên.
Thứ hai, nhu cầu thủy lợi, trị thủy: Bắt đầu t giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên, khi
con người tiến xuống khai phá vùng đồng bằng sông Hồng chọn nghề trồng lúa
nước làm nghề sống chính là họ phải trực tiếp đối mặt với vùng đồng bằng sông ớc.
Sông Hồng bắt nguồn từ Trung Quốc vào Việt Nam trên một địa bàn phức tạp có độ
dốc cao, nên "nguy hiểm". sở của nn kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước đặt ra
nhu cầu bức thiết phải những công trình tưới tiêu bảo đảm nguồn nước. Công việc
chống ngập lụt luôn đòi hỏi một s liên kết rộng lớn gồm nhiều công xã, nhiều khu
vực, trước hết toàn bộ châu th sông Hồng. Ban đầu chỉ là chức năng hội xuất
phát từ lợi ích chung của cả cộng đồng, nhưng rồi trong tay người giao phó, dần dần
trở thành chức năng của nhà nước đối với xã hội.
Thứ ba, nhu cầu tự vệ, chống giặc ngoại xâm: Nước ta v trí xúc của bán đảo Đông
Dương Đông Nam Á. Nó nằm trên đầu mối của những luồng giao thông tự nhiên
nối liền đại lục với đại dương. Đây là vị trí giao lưu kinh tế, văn hóa rất thuận lợi và có
lẽ cũng s thuận lợi đây lại trở thành vị t bị nhiều người nhòm ngó, tìm mọi
cách tấn công để chiếm đoạt. Yêu cầu tự v chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài
thế cũng sớm được đặt ra và ngày càng trở nên cấp thiết. Vào cuối thời Hùng Vương,
nạn ngoại xâm càng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng bởi Trung Quốc. Đtồn tại và
Câu hỏi lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi lịch sử - Người đăng: hoabeo95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Câu hỏi lịch sử 9 10 291