Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi môn Xã hội học

Được đăng lên bởi nivinz
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN XÃ HỘI HỌC

Câu 1: Xã hội học là gì? Phân tích những tiền đề ra đời môn xã hội học? tại sao nói sự ra đời của xã hội học là một tất yếu khách
quan?
Xã hội học là một khoa học
Cũng như tất cả các bộ môn khoa học khác, xã hội học (XHH) là một khoa học độc lập, có đầy đủ các tiêu chí để khẳng định vị trí
của nó trong nền khoa học thế giới:
Thứ nhất: XHH có một đối tượng nghiên cứu cụ thể. Nó trả lời cho câu hỏi “nghiên cứu ai, nghiên cứu cái gỉ?”. Điều đó có nghĩa là một sự
vật hoặc hiện tượng được đặt trong sự quan tâm của một môn khoa học như thế nào. Cũng có thể là đối tượng nghiên cứu của những bộ
môn khoa học khác nhau, nhưng mỗi khoa học nghiên cứu đối tượng đó trên các góc độ, khía cạnh khác nhau.
Thứ 2: XHH có một hệ thống lý thuyết riêng trả lời cho câu hỏi: “ Dựa trên cơ sở nào để nghiên cứu xã hội?”. Hệ thống lý thuyết là các khái
niệm, phạm trù, quy luật, các học thuyết xã hội được sắp xếp một cách lôgíc và hệ thống.
Thứ 3: XHH có một hệ thống phương pháp nghiên cứu riêng, trả lời cho câu hỏi: “Nghiên cứu như thế nào? Bằng cách nào?”. Mỗi khoa học
có một hệ thống phương pháp đặc trưng và cũng gồm 2 bộ phận phương pháp riêng và phương pháp kế thừa từ các khoa học khác.
Thứ 4: XHH có mục đích ứng dụng rõ rang nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc sống và xã hội. Nó thường trả lời cho câu hỏi:
“Nghiên cứu để làm gì?”
Thứ 5: XHH có một quá trình lịch sử hình thành, phát triển và có một đội ngũ các nhà khoa học đóng góp, cống hiến để khoa học phát triển
không ngừng.
1.1.2. Định nghĩa về xã hội học
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về xã hội học tuỳ thuộc vào hướcaanjvaf cấp độ tiếp cận. Sau đây là một số cách định nghĩa
thường hay gặp trong nghiên cứu xã hội học:
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu về con người và xã hội. (Arce Alberto, Hà Lan)
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu về các quan hệ xã hội thông qua các sự kiện, hiện tượng và quá trình xã hội. (TS Nguyễn
Minh Hoà)
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu có hệ thống về đời sống của các nhóm người. (Bruce J Cohen và cộng sự).
Những tiền đề:
Điều kiện tiền đề
1. Tiền đề kinh tế – văn hoá:
Cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX ở Châu Au xuất hiện cuộc cách mạng thương mại và công nghệ, làm lay chuyển tận gốc chế độ cũ tồn
tại hàng trăm năm trước. Cụ thể là: Hệ thống kinh tế phong kiến đã bị sụp đổ trước sự bành trướng của các cuộc cách mạng -> quan hệ sản
xuất kiểu cũ bị thay thế dần bởi sự quản lý kinh tế theo kiểu tư bản -> nhiều nhà máy, xí nghiệp ra đời đã thu hút nhiều lao động, đặc biệt l...
MÔN XÃ HỘI HỌC
Câu 1: Xã hội học là gì? Phân tích những tiền đề ra đời môn xã hội học? tại sao nói sự ra đời của xã hội học là một tất yếu khách
quan?
Xã hội học là một khoa học
Cũng như tất cả các bộ môn khoa học khác, xã hội học (XHH) là một khoa học độc lập, có đầy đủ các tiêu chí để khẳng định vị trí
của nó trong nền khoa học thế giới:
Thứ nhất: XHH có một đối tượng nghiên cứu cụ thể. Nó trả lời cho câu hỏi “nghiên cứu ai, nghiên cứu cái gỉ?”. Điều đó có nghĩa là một sự
vật hoặc hiện tượng được đặt trong sự quan tâm của một môn khoa học như thế nào. Cũng thể đối tượng nghiên cứu của những bộ
môn khoa học khác nhau, nhưng mỗi khoa học nghiên cứu đối tượng đó trên các góc độ, khía cạnh khác nhau.
Thứ 2: XHH có một hệ thống lý thuyết riêng trả lời cho câu hỏi: “ Dựa trên cơ sở nào để nghiên cứu xã hội?”. Hệ thống lý thuyết là các khái
niệm, phạm trù, quy luật, các học thuyết xã hội được sắp xếp một cách lôgíc và hệ thống.
Thứ 3: XHH có một hệ thống phương pháp nghiên cứu riêng, trả lời cho câu hỏi: “Nghiên cứu như thế nào? Bằng cách nào?”. Mỗi khoa học
có một hệ thống phương pháp đặc trưng và cũng gồm 2 bộ phận phương pháp riêng và phương pháp kế thừa từ các khoa học khác.
Thứ 4: XHH mục đích ứng dụng rang nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc sống hội. thường trả lời cho câu hỏi:
“Nghiên cứu để làm gì?”
Thứ 5: XHH có một quá trình lịch sử hình thành, phát triển và có một đội ngũ các nhà khoa học đóng góp, cống hiến để khoa học phát triển
không ngừng.
1.1.2. Định nghĩa về xã hội học
nhiều cách định nghĩa khác nhau về hội học tuỳ thuộc vào hướcaanjvaf cấp độ tiếp cận. Sau đây một số cách định nghĩa
thường hay gặp trong nghiên cứu xã hội học:
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu về con người và xã hội. (Arce Alberto, Hà Lan)
- hội học khoa học nghiên cứu về các quan hệ hội thông qua các sự kiện, hiện tượng quá trình hội. (TS Nguyễn
Minh Hoà)
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu có hệ thống về đời sống của các nhóm người. (Bruce J Cohen và cộng sự).
Những tiền đề:
Điều kiện tiền đề
1. Tiền đề kinh tế – văn hoá:
Cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX ở Châu Au xuất hiện cuộc cách mạng thương mại và công nghệ, làm lay chuyển tận gốc chế độ cũ tồn
tại hàng trăm năm trước. Cụ thể là: Hệ thống kinh tế phong kiến đã bị sụp đổ trước sự bành trướng của các cuộc cách mạng -> quan hệ sản
xuất kiểu cũ bị thay thế dần bởi sự quản lý kinh tế theo kiểu tư bản -> nhiều nhà máy, xí nghiệp ra đời đã thu hút nhiều lao động, đặc biệt là
lao động từ nông thôn ra đô thị.
Ở các nước Anh, Pháp, Đức xuất hiện hoạt động sản xuất, buôn bán sản xuất theo quy mô công nghiệp -> đẩy nhanh quá trình phát triển
kinh tế -> khối lượng tổng sản phẩm gấp hàng trăm lần trước khi có chủ nghĩa tư bản.
Sự biến đổi kinh tế -> sự biến đổi sâu sắc đời sống xã hội: nông dân đi làm thuê, của cải rơi vào tay của giai cấp tư sản, đô thị hoá phát triển
, cơ sở hạ tầng phát triển mạnh, khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển nhanh chóng -> thị trường rộng lớn.
Sự biến đổi kinh tế cũng làm cho hệ thống tổ chức xã hội phong kiến bị xáo trộn mạnh mẽ như: Quyền lực trong tôn giáo bị giảm xuống,
cấu trúc gia đình biến đổi do cá nhân rời bỏ cộng đồng, gia đình đi làm thuê, văn hoá cũng biến đổi do lối sống kinh tế thực dụng…
Tóm lại, sự xuất hiện của hệ thống tư bản đã phá vỡ trật tự xã hội cũ, làm xáo trộn đời sống xã hội của các giai cấp, tầng lớp và các nhóm xã
hội. Từ đó nảy sinh nhu cầu sau:
Về mặt thực tiễn: phải lập lại trật tự xã hội một cách ổn định.
Về mặt nhận thức: Giải quyết những vấn đề mới mẻ của xã hội đang nảy sinh từ cuộc sống đầy biến động.
Câu hỏi môn Xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi môn Xã hội học - Người đăng: nivinz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Câu hỏi môn Xã hội học 9 10 338