Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập môn xã hội học

Được đăng lên bởi Trần Mạnh Kha
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 10901 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Câu hỏi ôn tập môn xã hội học
1. Từ một vần đề xã hội cụ thể, chứng minh vấn đề đó không chỉ là đối
tượng nghiên cứu của xã hội học mà còn là đối tượng nghiên cứu của
các khoa học xã hội khác.
2. Trong 4 chức năng của XHH thì chức năng thực tiễn là quan trọng
nhất. Lấy ví dụ chứng minh khả năng ứng dụng của chức năng này
3. Lấy ví dụ cụ thể chứng minh Triết học và XHH có quan hệ mật thiết
với nhau.
4. Chứng minh sự thay đổi KT-CT-XH làm thay đổi các khuôn mẫu ứng
xử, lối sống, hành vi, vai trò của các cá nhân trong xã hội giai đoạn
thế kỷ 18-19.
5. Quan điểm phương pháp luận nghiên cứu xhh của A.Comte.
6. Lấy ví dụ để làm rõ khái niệm sự kiện xã hội của E.Durkheim.
7. Phân tích điểm chung và khác biệt trong đóng góp của họ đối với sự
hình thành và phát triển XHH.
8. Hiểu thế nào về tham nhũng, dân chủ cơ sở? Thao tác hóa khái niệm
này.
9. Xác định phạm vi nghiên cứu và cách chọn mẫu cho đề tài “Điều tra
về lối sống của cư dân nông thôn đồng bằng Bắc Bộ”.
10.Nghiên cứu về cải cách hành chính ở 1 huyện A có dân số 300.000
người. Phải chuẩn bị bao nhiêu bảng hỏi, lập bảng hỏi tìm hiểu ý kiên,
thái độ của nhân dân đối với việc cải cách hành chính ở huyện A.
11.Để lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào HDND các cấp trước bầu
cử người ta thường tiến hành thăm dò ý kiên nhân dân đối với từng
đại biểu. Hãy lập 1 hệ thống câu hỏi cho cuộc phỏng vấn lấy ý kiến
trực tiếp của nhân dân về 1 đại biểu nào đó.
12.Phân biệt quan sát thông thường và quan sát xã hội học
13.Trong 4 loại HĐXH của Werber, anh/chị thường giải quyết công việc
nghiêng về loại hành động nào? Tại sao? Nêu vài tình huống cụ thể
mà mình đã thực hiện hành động đó để giải quyết công việc (trong cơ
quan, gia đình…)
14.Có quan niệm cho rằng sự thành công của các cá nhân phần lớn không
phải do tài năng quyết định mà do các tương tác xã hội, qhxh của cá
nhân. Lấy những nhân vật xung quanh để so sánh làm rõ quan điểm
trên.
15.Anh A và B công tác chung cơ quan. Khi gặp ông C là thủ trưởng cơ
quan. Anh A đon đả, xum xoe, nịnh hót, còn anh B chào hỏi với thái

1

độ trân trọng nhưng bình thường. Hãy lý giải sự khác nhau trong hành
động của 2 người trên.
16.Bà A và B cùng đến UBND Quận X xin giấy phép kinh doanh.. Sau
10 phút bà A vui vẻ đi ra và nói sẽ mở được cửa hàng lớn trongvài
ngày tới, conf bà B sau 30 phút đi r buồn bã than thở không biết bao
giờ mới xin được. Một người đàn ông nghe 2 bà nói, ông ta bảo bà B:
Bà ;làm sao mà so sánh với bà A được?
17.Trong các thiết chế xh căn bản, thiết chế gia đình được...
Câu hỏi ôn tập môn xã hội học
1. Từ một vần đề xã hội cụ thể, chứng minh vấn đề đó không chỉ là đối
tượng nghiên cứu của xã hội học mà còn là đối tượng nghiên cứu của
các khoa học xã hội khác.
2. Trong 4 chức năng của XHH thì chức năng thực tiễn là quan trọng
nhất. Lấy ví dụ chứng minh khả năng ứng dụng của chức năng này
3. Lấy ví dụ cụ thể chứng minh Triết học và XHH có quan hệ mật thiết
với nhau.
4. Chứng minh sự thay đổi KT-CT-XH làm thay đổi các khuôn mẫu ứng
xử, lối sống, hành vi, vai trò của các cá nhân trong xã hội giai đoạn
thế kỷ 18-19.
5. Quan điểm phương pháp luận nghiên cứu xhh của A.Comte.
6. Lấy ví dụ để làm rõ khái niệm sự kiện xã hội của E.Durkheim.
7. Phân tích điểm chung và khác biệt trong đóng góp của họ đối với sự
hình thành và phát triển XHH.
8. Hiểu thế nào về tham nhũng, dân chủ cơ sở? Thao tác hóa khái niệm
này.
9. Xác định phạm vi nghiên cứu và cách chọn mẫu cho đề tài “Điều tra
về lối sống của cư dân nông thôn đồng bằng Bắc Bộ”.
10.Nghiên cứu về cải cách hành chính ở 1 huyện A có dân số 300.000
người. Phải chuẩn bị bao nhiêu bảng hỏi, lập bảng hỏi tìm hiểu ý kiên,
thái độ của nhân dân đối với việc cải cách hành chính ở huyện A.
11.Để lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào HDND các cấp trước bầu
cử người ta thường tiến hành thăm dò ý kiên nhân dân đối với từng
đại biểu. Hãy lập 1 hệ thống câu hỏi cho cuộc phỏng vấn lấy ý kiến
trực tiếp của nhân dân về 1 đại biểu nào đó.
12.Phân biệt quan sát thông thường và quan sát xã hội học
13.Trong 4 loại HĐXH của Werber, anh/chị thường giải quyết công việc
nghiêng về loại hành động nào? Tại sao? Nêu vài tình huống cụ thể
mà mình đã thực hiện hành động đó để giải quyết công việc (trong cơ
quan, gia đình…)
14.Có quan niệm cho rằng sự thành công của các cá nhân phần lớn không
phải do tài năng quyết định mà do các tương tác xã hội, qhxh của cá
nhân. Lấy những nhân vật xung quanh để so sánh làm rõ quan điểm
trên.
15.Anh A và B công tác chung cơ quan. Khi gặp ông C là thủ trưởng cơ
quan. Anh A đon đả, xum xoe, nịnh hót, còn anh B chào hỏi với thái
1
Câu hỏi ôn tập môn xã hội học - Trang 2
Câu hỏi ôn tập môn xã hội học - Người đăng: Trần Mạnh Kha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập môn xã hội học 9 10 602