Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi tâm lý học đại cương

Được đăng lên bởi tavantruong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3959 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Câu 1:
Khi bị hỏng cơ quan thị giác và thính giác, thì độ nhạy cảm của
cảm giác rung có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nhờ đó mà người vừa
mù vừa điếc từ xa đã phát hiện được các phương tiện giao thông đang
tiến về phía mình, biết được ai đó đang đến gần mình.
Anh (chị) cho biết hiện tượng trên thể hiện quy luật nào của cảm
giác? Tại sao
Câu 2
Dân gian Việt nam có các câu:
- Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
- Xa thương gần thường
- Giận cá chém thớt
-

Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu

- Cha sinh không bằng mẹ dưỡng
Anh (chị) hãy chỉ tên các quy luật tình cảm thể hiện trong các câu
tục ngữ, ca dao trên? Tại sao? Hãy nêu ý nghĩa của các quy luật đó trong
cuộc sống và học tập
Câu 3:
“Nhìn thấy quả táo rơi, Newton đã suy ngẫm và tìm ra định luật
vạn vật hấp dẫn. Nhìn thấy ngọn đèn chum bị ai đó chạm vào đung đưa
trong nhà thờ, Galile đã phát hiện ra định luật dao động của con lắc…
Còn chàng sinh viên Plank đã xây dựng nên quan niệm lượng tử lại bắt
đầu tư tưởng khoa học vĩ đại đó từ một hiện tượng quá quen thuộc diễn ra
trong cuộc sống hàng ngày – hiện tượng bức xạ năng lượng”
Những mẩu chuyện trên có thể dùng để giải thích, minh họa cho
kiến thức tâm lý nào? Tại sao? (Dựa vào kiến thức về tư duy để giải thích
cho tình huống)

Câu 4:

Anh, chị có thể rút ra những kết lận gì từ câu chuyện dưới đây:
Ở Đức, năm 1985, có đăng tin về Caxpa Haode, ngay từ nhỏ
đã bi nhốt trong hầm kến và anh ta đã sống ở đó rất nhiều năm, chỉ
sống bằng những thứ người ta ném xuống. Về mặt thể lực, anh ta
yếu hơn hẳn những người phát triển bình thường, thậm chí yếu hơn
cả những đứa trẻ được thú vật nuôi, mặc dù lúc được người ta phát
hiện thì anh ta khoảng, 16-17 tuổi”.

...
Câu 1:
Khi bị hỏng quan thị giác thính giác, thì độ nhạy cảm của
cảm giác rung một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nhờ đó người vừa
vừa điếc từ xa đã phát hiện được các phương tiện giao thông đang
tiến về phía mình, biết được ai đó đang đến gần mình.
Anh (chị) cho biết hiện tượng trên thể hiện quy luật nào của cảm
giác? Tại sao
Câu 2
Dân gian Việt nam có các câu:
- Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
- Xa thương gần thường
- Giận cá chém thớt
- Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu
- Cha sinh không bằng mẹ dưỡng
Anh (chị) hãy chỉ tên các quy luật tình cảm thể hiện trong các câu
tục ngữ, ca dao trên? Tại sao? Hãy nêu ý nghĩa của các quy luật đó trong
cuộc sống và học tập
Câu 3:
“Nhìn thấy quả táo rơi, Newton đã suy ngẫm m ra định luật
vạn vật hấp dẫn. Nhìn thấy ngọn đèn chum bị ai đó chạm vào đung đưa
trong nhà thờ, Galile đã phát hiện ra định luật dao động của con lắc…
Còn chàng sinh viên Plank đã xây dựng nên quan niệm ợng tử lại bắt
đầu tư tưởng khoa học vĩ đại đó từ một hiện tượng quá quen thuộc diễn ra
trong cuộc sống hàng ngày – hiện tượng bức xạ năng lượng”
Những mẩu chuyện trên thể dùng để giải thích, minh họa cho
kiến thức tâm lý nào? Tại sao? (Dựa vào kiến thức về tư duy để giải thích
cho tình huống)
Câu 4:
Câu hỏi tâm lý học đại cương - Trang 2
Câu hỏi tâm lý học đại cương - Người đăng: tavantruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi tâm lý học đại cương 9 10 427