Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi Thuy Thuy Chu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1773 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Câu 1. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp
luật, ý nghĩa, yêu cầu, phong cách nghiên cứu, học tập LSNNPL
PHẦN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI
Câu 2. Cơ sở kinh tế – xã hội của sự ra đời, tồn tại và phát triển của các nhà
nước Phương Đông cổ đại (Ai Cập, Lưỡng Hà, ấn Độ, Trung Quốc)
Câu 3. Nội dung cơ bản của Bộ luật Hammurabi (ở Lưỡng Hà cổ đại), và so
sánh nó với Bộ luật Manu (ở ấn Độ cổ đại)
Câu 4. Đặc điểm của pháp luật Phương Đông thời kỳ cổ đại
Câu 5. Trình bày khái quát quá trình dân chủ hoá bộ máy nhà nước Aten, tổ
chức bộ máy nhà nước Cộng hoà dân chủ chủ nô Aten và nhận xét tính chất dân
chủ của nhà nước này.
Câu 6. So sánh và chỉ ra nét khác biệt cơ bản giữa nhà nước Xpác và nhà nước
Aten (Hy Lạp cổ đại).
Câu 7. Trình bày nội dung cơ bản của Luật La Mã và lý giải sự phát triển của
pháp luật dân sự ở La Mã thời kỳ cổ đại.
Câu 8. So sánh đặc điểm về hình thức chính thể nhà nước ở các quốc gia
Phương Đông và Phương Tây trong thời kỳ cổ đại.
Câu 9. Đặc điểm của nhà nước và pháp luật phong kiến Trung Quốc.
Câu 10. Nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại bền vững và phổ biến của hình thức
nhà nước quân chủ chuyên chế ở Phương Đông?
Câu 11. Các giai đoạn phát triển cơ bản của Nhà nước và pháp luật phong kiến
Tây Âu? Lí giải nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi các hình thức nhà nước?
Câu 12. Trình bày những điều kiện kinh tế – xã hội của sự tồn tại nền quân chủ
phân quyền cát cứ ở Tây Âu thời kỳ phong kiến.
Câu 13. Trạng thái cát cứ ở Tây Âu phong kiến có ảnh hưởng như thế nào đến
hình thức tổ chức bộ máy nhà nước?
Câu 14. Nêu đặc điểm về hình thức tổ chức bộ máy nhà nước ở Tây Âu thời kỳ
phong kiến.

Câu 15. Phân tích đặc quyền của pháp luật phong kiến Tây Âu.
Câu 16. Phân tích những điều kiện kinh tế - xã hội dẫn đến sự xuất hiện chế độ
tự trị của các thành thị ở Tây Âu trong thời kỳ phong kiến.
Câu 17. Trong các kiểu nhà nước bóc lột, đã tồn tại các biến dạng nào của chính
thể quân chủ ? Thời gian và địa điểm tồn tại ?
Câu 18. Nhận xét về mối liên hệ giữa tương quan lực lượng trong cách mạng tư
sản và hình thức chính thể của nhà nước tư sản thời kỳ sau cách mạng tư sản.
Câu 19. Nêu và giải thích đặc điểm của nhà nước tư sản trong thời kỳ CNTB tự
do cạnh tranh.
Câu 20. Từ góc độ lịch sử và luật pháp hãy lý giải tình trạng “không có hiến
pháp thành văn” ở nhà nước Anh tư sản.
Câu 21. Tổ chức bộ máy nhà nước tư sản Anh thời kì CNTB tự do cạnh tranh.
Câu 22. So sánh và chỉ ra...
CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Câu 1. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp
luật, ý nghĩa, yêu cầu, phong cách nghiên cứu, học tập LSNNPL
PHẦN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI
Câu 2. Cơ sở kinh tế – xã hội của sự ra đời, tồn tại và phát triển của các nhà
nước Phương Đông cổ đại (Ai Cập, Lưỡng Hà, ấn Độ, Trung Quốc)
Câu 3. Nội dung cơ bản của Bộ luật Hammurabi (ở Lưỡng Hà cổ đại), và so
sánh nó với Bộ luật Manu (ở ấn Độ cổ đại)
Câu 4. Đặc điểm của pháp luật Phương Đông thời kỳ cổ đại
Câu 5. Trình bày khái quát quá trình dân chủ hoá bộ máy nhà nước Aten, tổ
chức bộ máy nhà nước Cộng hoà dân chủ chủ nô Aten và nhận xét tính chất dân
chủ của nhà nước này.
Câu 6. So sánh và chỉ ra nét khác biệt cơ bản giữa nhà nước Xpác và nhà nước
Aten (Hy Lạp cổ đại).
Câu 7. Trình bày nội dung cơ bản của Luật La Mã và lý giải sự phát triển của
pháp luật dân sự ở La Mã thời kỳ cổ đại.
Câu 8. So sánh đặc điểm về hình thức chính thể nhà nước ở các quốc gia
Phương Đông và Phương Tây trong thời kỳ cổ đại.
Câu 9. Đặc điểm của nhà nước và pháp luật phong kiến Trung Quốc.
Câu 10. Nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại bền vững và phổ biến của hình thức
nhà nước quân chủ chuyên chế ở Phương Đông?
Câu 11. Các giai đoạn phát triển cơ bản của Nhà nước và pháp luật phong kiến
Tây Âu? Lí giải nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi các hình thức nhà nước?
Câu 12. Trình bày những điều kiện kinh tế – xã hội của sự tồn tại nền quân chủ
phân quyền cát cứ ở Tây Âu thời kỳ phong kiến.
Câu 13. Trạng thái cát cứ ở Tây Âu phong kiến có ảnh hưởng như thế nào đến
hình thức tổ chức bộ máy nhà nước?
Câu 14. Nêu đặc điểm về hình thức tổ chức bộ máy nhà nước ở Tây Âu thời kỳ
phong kiến.
CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Trang 2
CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Người đăng: Thuy Thuy Chu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 9 10 658