Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi tìm hiểu về cao nguyên đá Đồng Văn

Được đăng lên bởi thquanba-quanba
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

I. 10 câu hỏi tự luận:
Câu 1:
Anh (chị) hiểu thế nào là công viên địa chất?
* Trả lời: Công viên địa chất là một khu tự nhiên, độc đáo, có danh giới rõ ràng, trong đó chứa đựng tập
hợp của các di sản địa chất có giá trị khoa học, phân bố trong một phạm vi nhất định, hài hòa với cảnh
quan thiên nhiên, đồng thời chứa đựng các giá trị về đa dạng sinh học và khảo cổ, lịch sử, văn hóa xã hội.
Câu 2:
Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở phía nào của tỉnh Hà Giang và nằm trên địa
phận của những huyện nào? Có diện tích bao nhiêu km2? Độ cao trung bình so với mực nước biển là bao
nhiêu mét?
* Trả lời: Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Giang, trải dài
trên địa phận của 4 huyện vùng cao là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng văn và Mèo Vạc. Với diện tích 2.356,8
km2. Có độ cao trung bình so với mực nước biển là 1400m đến 1600m.
Câu 3:
Nêu 1 số ví dụ về các giá trị văn hóa phi vật thể và vật thể có trên vùng Công viên địa chất toàn cầu cao
nguyên đá Đồng Văn?
* Trả lời: Ví dụ về các giá trị văn hóa phi vật thể và vật thể đó là:
- Lễ cấp sắc của dân tộc Dao, gầu tào của dân tộc mông, lễ cầu mưa của dân tộc Lô lô, múa khèn của dân
tộc mông, …
- Phố cổ Đồng Văn, Dinh thự nhà Vương, Trống Đồng của dân tộc Lô Lô, Trang phục của các dân tộc
trong vùng công viên…
Câu 4:
Các giá trị của di sản trên vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn có vai trò như thế
nào trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và 4 huyện vùng cao nói riêng?
* Trả lời: Các di sản trên vùng công viên là tiềm năng để phát triển du lịch cho tỉnh nói chung và 4 huyện
vùng cao nói riêng
Câu 5:
Chúng ta cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên công viên địa chất toàn cầu cao
nguyên đá Đồng Văn?
* Trả lời: Để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng
Văn chúng ta cần thực hiện tốt 1 số công việc sau:
- Phải luôn có ý thức bảo vệ các di sản địa chất:…
- Báo cho cơ quan chức năng biết khi phát hiện những di sản, di tích mới trên vùng công viên để có kế
hoạch bảo vệ…
- Có ý thức bảo tồn những nét văn hóa phi vật thể, vật thể, kế thừa và phát huy những bản sắc văn hóa tốt
đẹp, đấu tranh bài trừ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn hóa trong cộng đồng
dân cư, trong việc cưới hỏi, việc tang…
- Bảo tồn, tôn tạo những di sản văn hóa vật thể tại địa phương và trong vùng cô...
CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN
I. 10 câu hỏi tự luận:
Câu 1:
Anh (chị) hiểu thế nào là công viên địa chất?
* Trả lời: Công viên địa chất là một khu tự nhiên, độc đáo, có danh giới rõ ràng, trong đó chứa đựng tập
hợp của các di sản địa chất có giá trị khoa học, phân bố trong một phạm vi nhất định, hài hòa với cảnh
quan thiên nhiên, đồng thời chứa đựng các giá trị về đa dạng sinh học và khảo cổ, lịch sử, văn hóa xã hội.
Câu 2:
Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở phía nào của tỉnh Hà Giang và nằm trên địa
phận của những huyện nào? Có diện tích bao nhiêu km2? Độ cao trung bình so với mực nước biển là bao
nhiêu mét?
* Trả lời: Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Giang, trải dài
trên địa phận của 4 huyện vùng cao là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng văn và Mèo Vạc. Với diện tích 2.356,8
km2. Có độ cao trung bình so với mực nước biển là 1400m đến 1600m.
Câu 3:
Nêu 1 số ví dụ về các giá trị văn hóa phi vật thể và vật thể có trên vùng Công viên địa chất toàn cầu cao
nguyên đá Đồng Văn?
* Trả lời: Ví dụ về các giá trị văn hóa phi vật thể và vật thể đó là:
- Lễ cấp sắc của dân tộc Dao, gầu tào của dân tộc mông, lễ cầu mưa của dân tộc Lô lô, múa khèn của dân
tộc mông, …
- Phố cổ Đồng Văn, Dinh thự nhà Vương, Trống Đồng của dân tộc Lô Lô, Trang phục của các dân tộc
trong vùng công viên…
Câu 4:
Các giá trị của di sản trên vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn có vai trò như thế
nào trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và 4 huyện vùng cao nói riêng?
* Trả lời: Các di sản trên vùng công viên là tiềm năng để phát triển du lịch cho tỉnh nói chung và 4 huyện
vùng cao nói riêng
Câu 5:
Chúng ta cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên công viên địa chất toàn cầu cao
nguyên đá Đồng Văn?
* Trả lời: Để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng
Văn chúng ta cần thực hiện tốt 1 số công việc sau:
- Phải luôn có ý thức bảo vệ các di sản địa chất:…
- Báo cho cơ quan chức năng biết khi phát hiện những di sản, di tích mới trên vùng công viên để có kế
hoạch bảo vệ…
- Có ý thức bảo tồn những nét văn hóa phi vật thể, vật thể, kế thừa và phát huy những bản sắc văn hóa tốt
đẹp, đấu tranh bài trừ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn hóa trong cộng đồng
dân cư, trong việc cưới hỏi, việc tang…
- Bảo tồn, tôn tạo những di sản văn hóa vật thể tại địa phương và trong vùng công viên:…
- Có ý thức bảo vệ môi trường:…
Thực hiện xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, quan hệ, giao tiếp cởi ở, thân thiện, lịch sự và văn hóa,…
- Tuyên truyền, giáo dục trẻ em không chạy theo xin tiền, quà, bánh… khách du lịch. Không ném đá, đập
phá các biển báo, biển quảng cáo…
Câu 6:
Bạn hãy cho biết tên gọi của 1 dân tộc đặc biệt ít người trên cao nguyên đá Đồng Văn mà có 3 chữ cái?
* Trả lời: Tên gọi của 1 dân tộc đặc biệt ít người trên cao nguyên đá Đồng Văn mà có 3 chữ cái đó là “Bố
Y”.
Câu 7:
Bạn hãy kể và giới thiệu cho khách du lịch biết về Quản Bạ có các giá trị của công viên địa chất toàn cầu
cao nguyên đá Đồng Văn?
* Trả lời: Quản Bạ có các giá trị của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đó là:
- Núi Đôi - Mặt trượt đứt gãy - Hang khố Mỷ ở xã Tùng Vài - Thạch Sơn thần ở xã Quyết tiến - Cây bách
Vàng ở xã bát Đại Sơn…..
Câu hỏi tìm hiểu về cao nguyên đá Đồng Văn - Trang 2
Câu hỏi tìm hiểu về cao nguyên đá Đồng Văn - Người đăng: thquanba-quanba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi tìm hiểu về cao nguyên đá Đồng Văn 9 10 392