Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đáp án môn quản lý Nhà Nước về XH

Được đăng lên bởi thanhthuyptn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 9119 lần   |   Lượt tải: 80 lần
HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ THANH THÚY
LỚP: KS9-TC73
SBD: 148
TỔ 4

BÀI KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
MÔN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
Câu 1:Anh / chị hãy phân tích một vấn đề xã hội bức xúc của địa phương (nguyên nhân,
giải pháp).
Thành phố Vũng Tàu là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh và thu
hút nhiều dự án đầu tư. Vì vậy, đây cũng là một trong những địa bàn tập trung nhiều người dân
nhập cư từ các tỉnh, thành khác trong cả nước về đây sinh sống và làm việc. Kéo theo đó là nhu
cầu về nhà ở của người dân cũng tăng lên. Vài năm trở lại đây, nạn xây nhà trái phép xảy ra phổ
biến, nhất là tại các phường: Nguyễn An Ninh, phường 10, 11, 12, phường Thắng Nhất. Dự báo,
trong thời gian tới, tình hình vi phạm trật tự xây dựng và lấn chiếm đất đai ở Thành phố Vũng
Tàu sẽ còn diễn biến phức tạp vì việc phủ kín quy hoạch chi tiết cần phải có thời gian. Thêm vào
đó, các quy định về quản lý đất đai, xây dựng còn nhiều mâu thuẫn, bất cập gây bức xúc trong
nhân dân Tình hình kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn. Tình trạng này sẽ dẫn đến việc triển
khai các dự án đầu tư xây dựng trong thời gian tới sẽ còn khó khăn.
Nguyên nhân để việc xây nhà và lấn chiếm đất trái phép xảy ra:
- Do nhu cầu nhà ở của người dân
- Do giá đất thấp và trình độ dân trí thấp, không hiểu hết thủ tục pháp lý nên khi mua
đất người dân cứ việc xây nhà
- Sự trễ nải trong việc triển khai các dự án, kéo dài nhiều năm trời, trong khi nhà dân
xuống cấp nặng nề, con cái trưởng thành, lập gia đình cần phải tăng nhu cầu diện tích
nhà ở nhưng không thể xin phép xây dựng do không phù hợp quy hoạch, đã buộc họ
vi phạm để chống chọi với mưa bão, để có nơi an cư.
- Chính quyền địa phương chưa thực sự kiên quyết ngăn chặn và xử lý vi phạm.
- Trong các trường hợp xây dựng nhà không phép, có nhiều trường hợp xây dựng trên
đất mà người dân đã sử dụng hợp pháp trước khi các quy hoạch được duyệt.
Giải pháp:
- Phải ban hành các văn bản để giải quyết và ngăn chặn, xử lý vi phạm trên lĩnh vực
quản lý đất đai và xây dựng.
- Phân loại và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sử dụng đất và xây dựng.
- Đối với trường hợp phù hợp quy hoạch khu dân cư thì yêu cầu các hộ lập thủ tục
chuyển mục đích sử dụng đất và xin giấy phép xây dựng. Trường hợp gia đình có
hoàn cảnh khó khăn thì UBND TP.Vũng Tàu hướng dẫn người dân thực hiện ghi nợ
tiền sử dụng đất theo quy định.
- Đối với các trường hợp xây dựng nhà không phép trên đất nông nghiệp phân lô, xây
dựng nhà cho thuê, lấn chiếm đất nhà nước, vi phạm hành lang điện, các tuyến t...
HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ THANH THÚY
LỚP: KS9-TC73
SBD: 148
TỔ 4
BÀI KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
MÔN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
Câu 1:Anh / chị hãy phân tích một vấn đề hội bức xúc của địa phương (nguyên nhân,
giải pháp).
Thành phố Vũng Tàu là một trong những địa phương tốc độ đô thị hóa nhanh thu
hút nhiều dự án đầu tư. vậy, đây cũng một trong những địa bàn tập trung nhiều người dân
nhậptừ các tỉnh, thành khác trong cả nước về đây sinh sống làm việc. Kéo theo đó nhu
cầu về nhà ở của người dân cũng tăng lên. Vài năm trở lại đây, nạn xây nhà trái phép xảy ra phổ
biến, nhất là tại các phường: Nguyễn An Ninh, phường 10, 11, 12, phường Thắng Nhất. Dự báo,
trong thời gian tới, nh hình vi phạm trật tự xây dựng lấn chiếm đất đai Thành phố Vũng
Tàu sẽ còn diễn biến phức tạp vì việc phủ kín quy hoạch chi tiết cần phải có thời gian. Thêm vào
đó, các quy định về quản đất đai, xây dựng còn nhiều mâu thuẫn, bất cập gây bức xúc trong
nhân dân nh hình kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn. Tình trạng này sẽ dẫn đến việc triển
khai các dự án đầu tư xây dựng trong thời gian tới sẽ còn khó khăn.
Nguyên nhân để việc xây nhà và lấn chiếm đất trái phép xảy ra:
- Do nhu cầu nhà ở của người dân
- Do giá đất thấp trình độ dân trí thấp, không hiểu hết thủ tục pháp nên khi mua
đất người dân cứ việc xây nhà
- Sự trễ nải trong vic triển khai các dự án, kéo dài nhiều năm trời, trong khi nhà dân
xuống cấp nặng nề, con cái trưởng thành, lập gia đình cần phải tăng nhu cầu diện tích
nhà nhưng không thể xin phépy dựng do không phù hợp quy hoạch, đã buộc họ
vi phạm để chống chọi với mưa bão, để có nơi an cư.
- Chính quyền địa phương chưa thực sự kiên quyết ngăn chặn và xử lý vi phạm.
- Trong các trường hợp xây dựng nhà không phép, nhiều trường hợp xây dựng trên
đất mà người dân đã sử dụng hợp pháp trước khi các quy hoạch được duyệt.
Giải pháp:
- Phải ban hành các văn bản để giải quyết ngăn chặn, xử vi phạm trên lĩnh vực
quản lý đất đai và xây dựng.
- Phân loại và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sử dụng đất và xây dựng.
- Đối với trường hợp phù hợp quy hoạch khu dân cư thì yêu cầu c hộ lập thủ tục
chuyển mục đích sử dụng đất xin giấy phép xây dựng. Trường hợp gia đình
hoàn cảnh khó khăn thì UBND TP.Vũng Tàu hướng dẫn người dân thực hiện ghi nợ
tiền sử dụng đất theo quy định.
- Đối với các trường hợp xây dựng nhà không phép trên đất nông nghiệp phân lô, xây
dựng nhà cho thuê, lấn chiếm đất nhà nước, vi phạm hành lang điện, các tuyến thoát
nước và các khu vực đang triển khai dự án thì lập kế hoạch cưỡng chế.
- Những trường hợp nhu cầu chính đáng về nhà, xây dựng trên đất nông nghiệp
có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp và thuộc các khu vực chưa triển khai
dự án thì yêu cầu người dân cam kết tháo dỡ không bồi thường khi n nước triển
khai thực hiện dự án theo quy hoạch.
- Chỉ đạo các quan, đơn vị tập trung xử các vi phạm còn tồn tại trước đây; chấn
chỉnh trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường, xã trong việc bảo đảm trật tự xây
dựng, quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn thuộc phạm vi mình quản lý.
- UBND thành phố Vũng Tàu phối hợp với các quan liên quan cùng UBND các
phường, xã vận động người dân tự tháo dỡ những công trình xây sựng trái phép .
- UBND Thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, phối hợp với
các quan liên quan thường xuyên kiểm tra, kiểm soát địa bàn ngăn chặn tình trang
Câu hỏi và đáp án môn quản lý Nhà Nước về XH - Trang 2
Câu hỏi và đáp án môn quản lý Nhà Nước về XH - Người đăng: thanhthuyptn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Câu hỏi và đáp án môn quản lý Nhà Nước về XH 9 10 490