Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi về bác Hồ

Được đăng lên bởi meliafox4-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: "Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ" được Bác Hồ nói trong dịp nào?
A. Trong Chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc" của Trung ương Đảng.
B. Trong "Thư gửi đồng bào Nam bộ".
C. Trong "Quyết định kháng chiến" của Xứ ủy Nam bộ.
D. Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 23/9/1945 ( ngày Nam bộ kháng chiến) , hai sư đoàn thiết giáp của Anh
cùng với quân Nhật có khoảng chừng 2 vạn tên đã che chở cho 6 ngàn lính
Pháp đánh chiếm Sài Gòn. Nền Cộng hòa Dân chủ mới thành lập chưa đầy
một tháng của ta đã phải đương đầu với một bầy quân xâm lược: Anh, Pháp
và tàn quân Nhật ở phía Nam; 18 vạn quân Tưởng ở phía Bắc. Trước nguy cơ
xâm lăng, nhân dân Việt Nam trả lời bằng một thái độ dứt khoát là tiến hành
kháng chiến cứu nước. Hồ Chủ Tịch kêu gọi: "Thà chết tự do còn hơn sống
nô lệ". Lời dạy của Người là ý chí của toàn dân, là hịch truyền của đất nước.
Câu 2: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù phải hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy
cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết dành cho được độc lập”. Bác đã nói câu
đó trong trường hợp nào?
A. Trong “Thư gởi đồng bào toàn quốc” tháng 10-1944.
B. Trong “Thư kính cáo đồng bào” tháng 6-1941.
C. Trong lúc Bác bị ốm nặng, tưởng khó qua khỏi, Người đã căn dặn
đồng chí Võ Nguyên Giáp.
D. Trong Chỉ thị thành lập “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”.
Ở trong nước, cuối tháng 7-1945, Bác Hồ bệnh rất nặng. Đồng chí Võ Nguyên
Giáp kể lại: Một hôm, thấy Bác mệt, đồng chí xin nghỉ lại với Bác. Đêm ấy khi
tỉnh lại, Bác dặn rằng: “Lúc này là thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù
phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.
Sau đó ít ngày, Bác uống thuốc của một cụ lang người Tày, bệnh Người giảm
dần.
Câu 3: Trong văn bản nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở rằng ngay sau khi
cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi phải chỉnh đốn Đảng?
A. Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

B. Trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần II (tháng 2/1951).
C. Trong Di chúc của Bác Hồ (phần viết năm 1968).
D. Trong tác phẩm Đường Kách Mệnh (1927).
Bảo tàng Hồ Chí Minh có một góc trang trọng trưng bày bản gốc Di chúc,
gồm cả đánh máy, viết tay, được Bác thực hiện vào các năm 1965, 1968 và
lần cuối cùng vào tháng 5-1969. Trong các tư liệu ấy, những nét chữ mực đỏ
được Bác bổ sung vào năm 1968 nói về những việc cần làm ngay sau khi
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi. Bác viết: “Theo ý tôi, việc
cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi
đoàn viên, mỗi ch...
Câu 1: "Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ" được Bác Hồ nói trong dịp nào?
A. Trong Chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc" của Trung ương Đảng.
B. Trong "Thư gửi đồng bào Nam bộ".
C. Trong "Quyết định kháng chiến" của Xứ ủy Nam bộ.
D. Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 23/9/1945 ( ngày Nam bộ kháng chiến) , hai đoàn thiết giáp của Anh
cùng với quân Nhật khoảng chừng 2 vạn tên đã che chở cho 6 ngàn lính
Pháp đánh chiếm i Gòn. Nền Cộng hòa Dân chủ mới thành lập chưa đầy
một tháng của ta đã phải đương đầu với một bầy quân xâm lược: Anh, Pháp
và tàn quân Nhật ở phía Nam; 18 vạn quân Tưởng ở phía Bắc. Trước nguy
xâm lăng, nhân dân Việt Nam trả lời bằng một thái độ dứt khoát tiến hành
kháng chiến cứu nước. Hồ Chủ Tịch kêu gọi: "Thà chết tự do còn hơn sống
nô lệ". Lời dạy của Người là ý chí của toàn dân, là hịch truyền của đất nước.
Câu 2: Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù phải hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy
cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết dành cho được độc lập”. Bác đã nói câu
đó trong trường hợp nào?
A. Trong “Thư gởi đồng bào toàn quốc” tháng 10-1944.
B. Trong “Thư kính cáo đồng bào” tháng 6-1941.
C. Trong lúc Bác bị ốm nặng, tưởng khó qua khỏi, Người đã căn dặn
đồng chí Võ Nguyên Giáp.
D. Trong Chỉ thị thành lập “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”.
Ở trong nước, cuối tháng 7-1945, Bác Hồ bệnh rất nặng. Đồng chí Võ Nguyên
Giáp kể lại: Một hôm, thấy Bác mệt, đồng chí xin nghỉ lại với Bác. Đêm ấy khi
tỉnh lại, Bác dặn rằng: “Lúc này là thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù
phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.
Sau đó ít ngày, Bác uống thuốc của một cụ lang người Tày, bệnh Người giảm
dần.
Câu 3: Trong văn bản nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở rằng ngay sau khi
cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi phải chỉnh đốn Đảng?
A. Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Câu hỏi về bác Hồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi về bác Hồ - Người đăng: meliafox4-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Câu hỏi về bác Hồ 9 10 795