Ktl-icon-tai-lieu

Chế độ lưỡng đầu chế thời Lê - Trịnh

Được đăng lên bởi c3lomonoxop
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 710 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU 1: MÔ HÌNH LƯỠNG ĐẦU CHẾ THỜI LÊ – TRỊNH
MỞ ĐẦU
Khi một vương triều suy yếu bị lật đổ, một vương triều mới sẽ được dựng
lên, quá trình chuyển giao quyền lực giữa hai dòng họ đó là hiện khách quan của
lịch sử phong kiến Việt Nam. Song không phải thời kỳ nào, quy luật ấy cũng được
thực hiện một cách trọn vẹn. Trên thực tế đã xuất hiện một hiện tượng dị biệt trong
lịch sử dân tộc cuối thế kỷ XVI– XVIII. Chế độ lưỡng đầu chế hay quyền lực kép
giữa “hai cực” của hai dòng họ “vua Lê - chúa Trịnh” xuất hiện và tồn tại trong
suốt hai thế kỷ của lịch sử phong kiến.
NỘI DUNG
Thể chế lưỡng đầu đã xuất hiện từ thời kỳ Lê trung hưng (Nam triều) với
mục đích liên kết nhằm lực lượng giữa vua Lê và Nguyễn Kim sau đó là vua Lê và
họ Trịnh nhằm chống lại chính quyền nhà Mạc (Bắc triều). Điều đó đồng nghĩa,
sau khi nhà Mạc thất bại thì sự liên kết này không còn lý do để tồn tại. Tiếp theo,
hoặc lực lượng của họ Lê sẽ nối tiếp triều đại của mình theo đúng khẩu hiệu “phù
Lê diệt Mạc” hoặc họ Trịnh sẽ lật đổ nhà Lê để lên ngôi vua, lập ra một triều đại
mới.
Song có thể thấy rằng cả hai trường hợp đó lại không xảy ra, thể chế lưỡng
đầu chế vẫn tiếp tục duy trì. Vì sao vậy?
Bất kỳ một thế lực phong kiến nào cũng muốn nắm trong tay quyền lực cao
nhất và bền vững nhất. Để thực hiện được điều đó họ cần tới hai yếu tố là thực lực
chính trị - quân sự và địa vị xã hội hợp pháp. Vậy nhà Lê hoặc họ Trịnh liệu có
trong tay cả hai thứ đó hai không?
* Đối với Vua Lê:
Triều đại Lê sơ được đánh giá là triều đại tiến bộ nhất trong lịch sử phong
kiến Việt Nam: triều đại có công đưa dân tộc từ thân phận nô lệ đang quằn quại
dười ách thồng trị tàn bạo của giặc Minh giờ đây được hưởng thái bình thực sự,
đưa đất nước trong cảnh tột cùng của đói kém và chết chóc vươn lên trở thành một
dân tộc hùng mạnh, nhân dân được hưởng ấm no, hạnh phúc. Công lao vĩ đại khiến

triều Lê sơ hơn bất cứ triều đại nào tỏa được ánh hào quang mạnh mẽ và lâu dài
trong tâm thức của xã hội: từ nho sĩ đến thần dân đều quy phục và hướng về nhà
Lê. Ánh hào quang đó vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ kể cả khi triều lê suy yếu và
khi bị nhà Mạc lật đổ.
Song trên thực tế, vua Lê không còn thực lực chính trị phong kiến. Do đó
nhà Lê muốn khôi phục được ngai vàng phong kiến thì phải dựa vào một lực lượng
khác có thực lực mạnh. Đó là ai?
* Đối với họ Trịnh:
Tiếp nối Nguyễn Kim, nhà Trịnh có công “phò tá” vua Lê đánh tan nhà Mạc,
dẹp bỏ các thế lực chống đối. Trong các lực lượng phong kiến nổi dậy tranh giành
quyền lực thì họ Trịnh ...
CÂU 1: MÔ HÌNH LƯỠNG ĐẦU CHẾ THỜI LÊ – TRỊNH
MỞ ĐẦU
Khi một vương triều suy yếu blật đổ, một vương triều mới s được dựng
lên, quá trình chuyển giao quyền lực giữa hai dòng họ đó hiện khách quan của
lịch sử phong kiến Việt Nam. Song không phải thời kỳ nào, quy luật ấy cũng được
thực hiện một cách trọn vẹn. Trên thực tế đã xuất hiện một hiện tượng dị biệt trong
lịch sử dân tộc cuối thế kỷ XVI– XVIII. Chế độ lưỡng đầu chế hay quyền lực kép
giữa “hai cực” của hai dòng họ “vua - chúa Trịnh” xuất hiện tồn tại trong
suốt hai thế kỷ của lịch sử phong kiến.
NỘI DUNG
Thể chế lưỡng đầu đã xuất hiện từ thời kỳ trung hưng (Nam triều) với
mục đích liên kết nhằm lực lượng giữa vua Lê và Nguyễn Kim sau đó là vua Lê và
họ Trịnh nhằm chống lại chính quyền nhà Mạc (Bắc triều). Điều đó đồng nghĩa,
sau khi nhà Mạc thất bại thì s liên kết này không còn lý do để tồn tại. Tiếp theo,
hoặc lực lượng của họ sẽ nối tiếp triều đại của mình theo đúng khẩu hiệu “phù
diệt Mạc” hoặc họ Trịnh sẽ lật đổ nhà để lên ngôi vua, lập ra một triều đại
mới.
Song thể thấy rằng cả hai trường hợp đó lại không xảy ra, thể chế lưỡng
đầu chế vẫn tiếp tục duy trì. Vì sao vậy?
Bất kỳ một thế lực phong kiến nào cũng muốn nắm trong tay quyền lực cao
nhất và bền vững nhất. Để thực hiện được điều đó họ cần tới hai yếu tố là thực lc
chính trị - quân sự đa vị hội hợp pháp. Vậy nhà hoặc họ Trịnh liệu
trong tay cả hai thứ đó hai không?
* Đối với Vua Lê:
Triều đại được đánh giá triều đại tiến bộ nhất trong lịch sử phong
kiến Việt Nam: triều đại công đưa dân tộc từ thân phận lệ đang quằn quại
dười ách thồng trị tàn bạo của giặc Minh gi đây được hưởng thái bình thực sự,
đưa đất nước trong cảnh tột cùng của đói kém và chết chóc ơn lên trở thành một
dân tộc hùng mạnh, nhân dân được hưởng ấm no, hạnh phúc. Công lao vĩ đại khiến
Chế độ lưỡng đầu chế thời Lê - Trịnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế độ lưỡng đầu chế thời Lê - Trịnh - Người đăng: c3lomonoxop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chế độ lưỡng đầu chế thời Lê - Trịnh 9 10 253